Abp Ryś: w Jezusie wszyscy jesteśmy królami | 94. PPŁ na Jasną Górę #2
16:40 | 22.08.2019 | Wyświetleń: 1494 | Autor: Antoni Zalewski

Mszą Św. sprawowaną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia grupa 4 i 5 rozpoczęły drugi dzień pielgrzymowania na Jasną Górę. Eucharystia była sprawowana w parafii św. Floriana w Wadlewie.

„Dziś Kościół przeżywa wspomnienie Matki Bożej Królowej. Najpierw trzeba się zderzyć z takim zdziwieniem, że wprost czytania z dnia dzisiejszego nie mówią nić o Jej królowaniu, ale mówią o królowaniu Jej Syna. Dzisiejsza liturgia chce nam powiedzieć, że mówienie o własnym królowaniu ma sens wyłącznie w łączności z królowaniem Jezusa. Człowiek odkrywa w sobie królewską godność, kiedy odkrywa, że jest ona podarowana przez Jezusa. W Jezusie jesteśmy wszyscy królami. Maryja jako pierwsza, Maryja jako najdoskonalsza Jego uczennica. Maryja w sobie odnajduje królewską godność przekazaną Jej przez Syna”- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Metropolita Łódzki podkreślił, że „Chrzest nie jest tylko wydarzeniem w którym jest gładzony nasz grzech. Chrzest nam przynosi też niesłychaną godność. Każdy z nas od momentu Chrztu Św. jest kapłanem, jest prorokiem, jest królem. W tej świątyni przyszliście spełniać swoje kapłaństwo. Przynieśliście na ten ołtarz Bogu wszystko co się do tego nadaje. Księża który siedzą po tej stronie ołtarza tak naprawdę są tylko po to, aby wasze dary przekazać Panu Bogu. Dlatego mają kapłaństwo służebne. Na służbie waszego kapłaństwa, które jest nazywane kapłaństwem królewski. Dlatego jak chcecie Bogu składać ofiarę po królewsku.”

Po Mszy Św. pielgrzymi mieli czas na posiłek, wspólne rozmowy, a także na indywidualną modlitwę w kościele.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.