Archidiecezja Łódzka
DUCH ŚWIĘTY – DUCH POJEDNANEJ RÓŻNORODNOŚCI WEEKEND FORMACJI EKUMENICZNEJ
12:18 | 16.05.2019 | Wyświetleń: 737 | Autor: ks. Paweł Kłys

Wspólnota Chemin Neuf, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji KEP i Polską Radą Ekumeniczną, zaprasza do Łodzi na weekend formacji ekumenicznej w dn. 24-26 maja 2019.

Opierając się na przekonaniu, że, jak mówi List do Efezjan: „przez Jezusa w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2,18), chcemy wspólnie uczyć się rozpoznawać Ducha Świętego jako Ducha pojednanej różnorodności. Chcemy zastanawiać się, jak Duch Święty, pośród różnorodności naszych Kościołów, tworzy widzialną jedność Ciała Chrystusowego. Będą to dni wypełnione intelektualnymi poszukiwaniami (konferencje, panele, dyskusje), doświadczeniami duchowymi (wspólna modlitwa liturgiczna i spontaniczna, czas na modlitwę w ciszy, świadectwa) i czasem braterskim. Wierzymy, że już teraz, w relacjach między chrześcijanami, którzy nie są jeszcze w pełnej jedności, możemy coraz lepiej rozpoznawać działanie Ducha Świętego. Lęk przed innymi, często różnymi od nas,\ oraz nieznajomość Ducha Świętego, sprzyja budowaniu murów. Wzajemne poznanie się oraz wspólne słuchanie tego, co mówi Duch do Kościoła, pozwala z kolei na lepsze rozeznanie i podjęcie dobrych kroków ku jedności według Bożej woli.

PRELEGENCI I GOŚCIE
Wśród prelegentów sesji znajdą się wykładowcy z różnych uczelni, duchowni i świeccy różnych wyznań. Korzystamy z gościnności pasterza Kościoła Rzymskokatolickiego w Łodzi, ks. arcybiskupa metropolity Grzegorza RYSIA oraz pasterzy Kościołów zrzeszonych w Łódzkim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej na czele z jego przewodniczącym ks. Semkiem KOROZĄ.

Szczególnym gościem weekendu będzie dr Jean-Daniel PLÜSS, ze Szwajcarii, pastor z Kościoła Zielonoświątkowego, Prezydent Fundacji Światowego Forum Chrześcijańskiego oraz członek European Pentecostal Charismatic Research Association.

Lista pozostałych potwierdzonych gości:
• bp Andrzej BAJEŃSKI – Kościół Chrystusowy
• ks. bp Marek IZDEBSKI – Kościół Ewangelicko-Reformowany
• dr Piotr KARAŚ – WSTS, Kościół Zielonoświątkowy
• dr hab. Marek KITA – UPJPII, Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki
• ks. dr Andrzej KUŹMA – ChAT, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
• ks. Michał MAKULA – Kościół Ewangelicko-Augsburski
• ks. dr hab. Sławomir PAWŁOWSKI SAC – Kościół Rzymskokatolicki
• ks. prof. dr hab. Andrzej PERZYŃSKI – UKSW, Kościół Rzymskokatolicki
• o. dr Adam STROJNY – Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki
• pastor Leszek WAKUŁA – Kościół Chrześcijan Baptystów
• dr hab. Kalina WOJCIECHOWSKA – ChAT, Kościół Ewangelicko-Augsburski

INFORMACJE OGÓLNE
– rozpoczęcie weekendu – konferencja ks. abpa Grzegorza RYSIA, Kościół Ewangelicko-Reformowany (ul. Radwańska 37), godz. 19,
– sobotni i niedzielny program rozpocznie się o godz. 8.30 – Kościół Ewangelicko-Reformowany (ul. Radwańska 37),
– sobotni program popołudniowy i wieczór uwielbienia – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (ul. Stefana Żeromskiego 115),
– niedzielne celebracje liturgiczne: Liturgia Słowa – Kościół Ewangelicko-Reformowany, godz. 10.30; Eucharystia kończąca weekend w katedrze katolickiej (ul. ks. ul. Piotrkowska 265), pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza RYSIA, z homilią biskupa Kościoła Reformowanego Marka IZDEBSKIEGO, godz. 15,
– posiłki (sobotni obiad i kolacja oraz niedzielny obiad) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (ul. Stefana Żeromskiego 115).
– cena: 95 – 130 zł (koszt udziału i wyżywienie oprócz śniadań). Noclegi trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie, ale podamy na stronie internetowej listę hoteli w
pobliżu.

PARTNERZY
Partnerzy naszej sesji to wspólnoty i stowarzyszenia, które niosą to samo pragnienie szukania jedności w otwarciu na to, co Duch Święty czyni pośród innych chrześcijan: Warszawa 24/7, Głos na Pustyni, En Christo, Chefsiba i Apostolski Ruch Wiary. Cieszymy się patronatem katolickich i ekumenicznych mediów: Gościa Niedzielnego i Więzi oraz portali internetowych Deon.pl , profeto.pl i ekumenizm.pl.

KONTAKT I ZAPISY
Więcej informacji i zapisy na: www.ekumenizm.chemin-neuf.pl Sekretariat Wspólnoty Chemin Neuf – tel. +48/696 00 22 33

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.