Kościoły Stacyjne Łodzi 2019- Kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego #13
10:00 | 21.03.2019 | Wyświetleń: 1288 | Autor: Antoni Zalewski

Świątynia p.w. świętego Alberta Chmielowskiego usytuowana na łódzkim osiedlu Widzew – Wschód, była kolejnym przystankiem na szlaku pielgrzymowania do wielkopostnych Kościołów Stacyjnych Łodzi. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski.

Ksiądz Biskup w swojej homilii odniósł się do Ewangelii, w której matka synów Zebedeusza prosi Jezusa o to aby jej synowie mieli miejsce po lewej i prawej stronie Chrystusa. „Matka chciała, aby Chrystus wyznaczył im jakieś ważne miejsca w Królestwie o którym mówił. Przedziwne pytanie i pragnienie wyrażana w dramatycznym momencie. Możemy się nawet zadziwić jaką odwagę i szczerość wypowiedziała matka synów Zebedeusza zwracając się w takich okolicznościach do Jezusa. Takie są mamy na całym świecie. One zawsze pragną dobra dla swoich dzieci. Różnie to dobro widzą, ale pragnienie ich macierzyńskiego jest proste- chcą dla swoich dzieci czegoś najlepszego”- mówił Biskup.

„Czego my pragniemy? Jakie są nasze pragnienia z którymi przyszliśmy także na dzisiejszą Eucharystię? Chciałbym, aby odpowiedzią na to pytanie były słowa modlitwy, którą odmówiłem na początku naszego zgromadzenia w kolejnym Kościele Stacyjnym Wielkiego Postu: Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków– to pierwsze ważne pragnienie. Udziel im doczesnej pomocy– ona także jest nam potrzebna, to też jest zdrowe i szlachetne pragnienie. I doprowadź do życia wiecznego– to najważniejsze pragnienie. Wszystko w naszym życiu temu pragnieniu powinno być podporządkowane”- mówił na zakończenie Ksiądz Biskup.

Przed błogosławieństwem wierni odmówili wspólnie Koronkę do Bożego miłosierdzia, za co  w czasie liturgii  stacyjnej można uzyskać odpust zupełny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.