Archidiecezja Łódzka
Sortuj
Wybierz miesiąc

2-7 lipca 2007. Katy Rybackie na Mierzei Wislanej.

12:10 | 05.10.2007

Wycieczka wakacyjna do Łagiewnik i Experymentarium w Manufakturze Łódzkiej. 27 czerwca 2007.

12:10 | 05.10.2007

Dziękuję serdecznie Parafianom za podesłanie fotek. Były to wspaniałe chwile.
ks. Dariusz Burski.

12:10 | 05.10.2007
12:09 | 05.10.2007

Redaktor Andrzej Zalewski, autor słuchanej przez miliony polaków audycji EKORADIO PR I Polskiego Radia był naszym gościem. Troska o naszą przyrodę, wartość polskiej przyrody i naszej kultury, jako Darów Bożych, to tematyka spotkania. Jednocześnie była to inauguracja letniego już sezonu na naszych działkach. 27.05.2007.

12:09 | 05.10.2007

Nasza ‚pielgrzymka” (no tak prawie pielgrzymka) z okazji zbliżającego się dnia dziecka 2007. IMAX Cinema w Manufakturze Łódzkiej.

12:08 | 05.10.2007

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 3 czerwca 2007 roku, o godzinie 16:00 odbyła się Msza święta, w czasie której 108 dzieci przeżywało rocznicę I Komunii Śwętej, do której przystąpiły 7 i 14 maja 2006 r.

12:08 | 05.10.2007

O 21:00 Ks. infułat Jan Sobczak rozpoczął Apel Jasnogórski, kończący uroczystość odpustową, a zarazem – po 33 latach – jego posługiwanie jako proboszcza w naszej parafii. Przed ołtarzem wyłożona była Księga Pamiątkowa a w trakcie Apelu ksiądz infułat zawiesił przy obrazie M.B. Częstochowskiej kolejne wota: wyraz wdzięczności wiernych za otrzymane przez wstawiennictwo Maryi łaski. Na zakończenie udzielił „po raz ostatni jako proboszcz” licznie zgromadzonym wiernym Bożego błogosławieństwa.

12:08 | 05.10.2007
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.