Archidiecezja Łódzka
Zakony żeńskie
15:26 | 26.08.2016

ŻEŃSKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

I. ANTONIANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ANTONIANEK OD CHRYSTUSA KRÓLA TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU – Congregatio Sororum Antonianarum a Christo Rege III Ordinis Regularis S. Francisci Assisiensis

Dom generalny: 92-108 Łódź, ul. Janosika 141, tel. 42 679-27-20; www.antonianki.pl; e-mail: antonianki@wp.pl
Przełożona generalna: s. Justyna (Joanna) Kałwa

Dom Samotnej Matki, 93-162 Łódź, ul. W. Broniewskiego 1a 42 688-18-49, e-mail: dsm@archidiecezja.lodz.pl
Przełożona: s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk

II. BERNARDYNKI

MNISZKI TRZECIEGO ZAKON REGULARNEGO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU – Moniales Tertii Ordinis Regularis S. Francisci vulgo Bernardinae in Polonia

Klasztor Sióstr Franciszkanek Bernardynek – 93-423 Łódź, ul. Rudzka 55/57 tel. 42 684-18-49, www.archidiecezja.lodz.pl/bernardynki
Przełożona: s. Józefa (Janina) Dzikoń

Klasztor Sióstr Franciszkanek Bernardynek – 95-060 Brzeziny Łódzkie, ul. T. Kościuszki 1/3, tel. 46 874-24-69
Przełożona: s. Janina (Marianna) Golisz

III. CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI

ZGROMADZENIE CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI – Congregatio Filiarum Divinae Caritatis

Dom zakonny na terenie archidiecezji: 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 36a, tel. 42 215-43-51
Przełożona: s. Klara (Agnieszka) Adamczyk

IV. DOMINIKANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO DOMINIKA – Congregatio Sororum Sancti Dominici

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 3, tel./fax 44 645 92 75; e-mail: szkola@dominikanki.edu.pl

Przełożona: s. Andrea (Magda) Krsyna

V. FAUSTYNKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO – Congregatio Sororum Jesu Misericordis

92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, tel. 42 673-30-89; e-mail: zsjm.lodz@gmail.com.pl
Przełożona: s. Juliana (Żaneta) Parcheta

95-200 Pabianice, Porszewice 24c, tel. 42 211-85-50, www.faustyna.eu; e-mail. zsjmporszewice@op.pl
Przełożona: s. Emanuela (Arleta) Stróżyk

VI. FELICJANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO – Congregatio Sororum S. Felicis a Cantalitio III Ordinis S. Francisci

91-849 Łódź, ul. K. Jonschera 25, tel. 42 656-45-17; e-mail: lodzfel@wp.pl
Przełożona: s. Vianeya (Barbara) Śliwowska

 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 46, tel. 42 213-93-21; e-mail: s.fel.pabianice@wp.pl
Przełożona: s. Hiacynta (Teresa) Kos

 95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11, tel. 42 214-12-93; e-mail: rzgowfel@wp.pl
Przełożona: s. Arleta Czyżak

VII. FRANCISZKANKI MISJONARKI

ZGROMADZENIE FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI  – 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 4, tel. 512 013 758
Przełożona: s. Barbara Stachiewicz e-mail: barbarasfmm@gmail.com

VIII. HONORATKI

ZGROMADZENIE MAŁYCH SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA MARYI – Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae

93-024 Łódź, ul. Lokatorska 12, tel. 42 684-07-30
Przełożona: s. Emilia Kołton

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 40 m. 13/14, tel. 42 678-97-51
Przełożona: s. Rozalia Pielucha

IX. JADWIŻANKI WAWELSKIE

SIOSTRY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ SŁUŻEBNICE CHRYSTUSA OBECNEGO – Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis

90-458 Łódź, ul. Skorupki 1, e-mail: jadwizanki[et]archidiecezja.lodz.pl
Przełożona: s. Monika Budyta

X. KARMELITANKI BOSE

MNISZKI BOSE ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMELU – Moniales Excalceatae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych – 91-348 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 6 tel. 42 657-79-52, fax 42 655-00-79
e-mail: karmelitankibose@archidiecezja.lodz.pl
Przełożona: s. Maria Magdalena (Teresa) Izdebska

XI. KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS

ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS – Congregatio Sororum Carmelitarum Infantis Iesu

Dom prowincjalny: 91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. 42 659-24-96
Przełożona prowincjalna: m. Marcina (Teresa) Chrobak

91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. 42 659-21-77, e-mail: karmel.lodz@wp.pl
Przełożona: s. Vianneja (Antra) Dobelmane
Wicepostulacja Sł. B. O. Anzelma Gądka OCD, tel. 42 659-24-97

90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. 42 664-88-40 e-mail: wsdkarmel@wsd.lodz.pl
Przełożona: s. Piotra (Halina) Orzoł

93-325 Łódź, ul. św. Wojciecha 3, tel. 42 683 41 90 e-mail: dkekarmellodz@tlen.pl
Przełożona: s. Pelagia (Maria) Cichawa

97-415 Kluki, Kaszewice 11, tel. 44 631-52-55 e-mail: kaszewice.karmelitanki@gmail.com
Przełożona: s. Joanna (Grażyna) Gilewska

 95-054 Ksawerów, ul. Gwiezdna 16, tel. 42 213-84-31 e-mail: e-mail: karmel.ksawerow@gmail.com
Przełożona: s. Agnieszka Płoszajska

XII. KAROLANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. KAROLA BOROMEUSZA – Institut Saint Charles

Dom regionalny: 92-604 Łódź–Andrzejów, ul. Skrzatów 12, tel. 42 648-83-90, e-mail: castelinohilda@gmail.com
Przełożona regionalna: s. Hilda (Bonifacy) Castelino

 92-604 Łódź–Andrzejów, ul. Skrzatów 12, tel. 42 648-83-90
Przełożona: s. Hilda (Bonifacy) Castelino

 93-377 Łódź, ul. Jutrzenki 7 tel. 42 645-87-44, email: jesflower74@tlen.pl
Przełożona: s. Marjorie Dashwood

95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 99c, e-mail: leenamas@gmail.com
Przełożona: s. Monika Mucha

XIII. MISJONARKI MIŁOŚCI

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK MIŁOŚCI – Congregatio Sororum Missionariarum Caritatis

90-554 Łódź, ul. Andrzeja Struga 90A, tel. 42 634-89-11
Przełożona: s. Diśmas Rager

XIV. MISJONARKI ŚWIĘTEJ RODZINY

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY – Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae

91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23, tel. 42 652-14-92
Przełożona: s. Klara (Ewa) Ćwirko

XV. NATIWITANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – Congregatio Sororum Nativitatis Beatae Mariae Virginis

90-717 Łódź, ul. 1 Maja 15, tel. 42 633-33-51
Przełożona generalna: s. Monika Ferenc

95-073 Grotniki, ul. Topolowa 34, tel. 42 717-94-17
Przełożona: s. Benigna (Lucyna) Fidura

XVI. NAZARETANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU – Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth

98-100 Łask, ul. Komuny Paryskiej 10, tel. 43 675-43-91, e-mail: smjadwiga@vp.pl
Przełożona: s. Dawida (Maria Anna) Grzywaczewska

XVII. PASJONISTKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA – Congregatio Sororum Passionis Domini Nostri Iesu Christi

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 9, tel. 42 636-73-71
Przełożona: s. Faustyna (Monika) Czajkowska

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 44 724-55-56
Przełożona: s. Marietta (Bogumiła) Stefańska

XVIII. PASTERKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR PASTEREK OD OPATRZNOŚCI BOSKIEJ – Congregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina

 92-002 Łódź, ul. Skalna 7, tel. 42 679-39-33
Przełożona: s. Brygida (Stanisława) Szrepfer

XIX. POCIESZYCIELKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR POCIESZYCIELEK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO – Consolatrices Sacratissimi Cordis Iesu

91-527 Łódź, ul. Strykowska 122, tel. 42 659-72-70
Przełożona: s. Teresa Kozłowska

XX. SALEZJANKI

ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI – Filiae Mariae Auxiliatricis

91-735, Łódź, ul. M. Brauna 5, tel. 42 656-12-35 e-mail: cmw_lodz@poczta.onet.pl
Przełożona: s. Halina Koćwin

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 19, tel. 44 649-84-17 e-mail: piotrkow@cmw.waw.pl
Przełożona: s. Iwona Szymanik

XXI. SERCANKI

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO – Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Ies

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 27, tel. 42 636-91-19
Przełożona: s. Cecylia (Danuta) Bylewska

93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 60a, tel. 42 675-37-46
Przełożona: s. Sancja (Łucja) Mazur

98-100 Łask, ul. T. Kościuszki 20, tel. 43 675-37-46
Przełożona: s. Wiesława (Teresa) Snopkowska

XXII. SIOSTRY MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA – Institutum Sororum B.M.V. a Misericordia

91-157 Łódź, ul. Wici 47, tel. 42 655-83-24; e-mail: zmbm-lodz@faustyna.pl
Przełożona: s. Anwarita (Celestyna) Chmiel

93-515 Łódź, ul. Krośnieńska 9 tel. 506-611-191
Przełożona: Benedetta (Anna) Flak

XXIII. SIOSTRY ŚWIĘTEJ RODZINY

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ RODZINY Z BORDEAUX – Congregatio Sororum a S. Familia Burdigalen

91-504 Łódź, ul. Żucza 38, tel. 42 659-70-30
Przełożona: s. Agnieszka Bura

91-230 Łódź, ul. Hektarowa 15a tel.42 652-86-97
Przełożona: s. Dorota Popławska

XXIV. SIOSTRY ZGROMADZENIA „JEDNOŚĆ”

ZGROMADZENIE SIÓSTR „JEDNOŚĆ” ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS – Congregatio Sororum „Unitas” sub invocatione Sanctae Teresiae de Iesu Infante

97-320 Wolbórz, ul. T. Kościuszki 9, tel. 44 616-44-73
Przełożona: s. Maria (Krystyna) Steć

XXV. SŁUŻEBNICZKI NMP NP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ – Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Dom prowincjalny: 91-473 Łódź, ul. W. Biegańskiego 10, tel. 42 616-05-41; e-mail: mprow@onet.pl (Matka Prowincjalna); e-mail: bieganskiego@pro.onet.pl (Sekretariat)
Przełożona prowincjalna: m. Anna Potręć

91-473 Łódź, ul. W. Biegańskiego 10, tel. 42 640-60-43
Przełożona: s. Anna Mądraszewska

92-721 Łódź, ul. Mirtowa 2, tel. 42 648-41-37 (filia domu prowincjalnego)
s. Elżbieta Bąkowicz

93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, tel. 42 646-59-50
Przełożona:  s. Katarzyna Purzyńska

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-759
Przełożona: s. Halina Krawczyk

93-317 Łódź, ul. Rzgowska 242, tel. 42 646-35-30
Przełożona: s. Bogumiła Woszczak

90-009 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 38, tel. 42 630-08-96
Przełożona: s. Lucyna Dłubakowska

 90-058 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 60, tel. 42 636-39-60
Przełożona: s. Małgorzata Ochęduszko

95-010 Stryków, ul. Warszawska 46, tel. 42 719-80-93
Przełożona: s. Beata Kupiec

XXVI. SŁUŻEBNICZKI NP NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – Congregatio Sororum Ancillarum ab Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 36, tel. 44 647-77-39
Przełożona: s. Witolda (Władysława) Warzecha

XXVII. SŁUŻKI NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ W MARIÓWCE – Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae de Mariówka

 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 44, tel. 44 724-51-68
Przełożona: s. Małgorzata Wyszyńska

97-315 Tuszyn, ul. Brzezińska 16, tel. 42 614-34-02
Przełożona: s. Agnieszka Bazydło

XXVIII. SIOSTRY SERC JEZUSA I MARYI

STOWARZYSZENIE SERC JEZUSA I MARYI – Societas Cordis Jesu et Mariae

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 17/19, tel. 44 714-04-43, 44 714-25-92
Przełożona generalna: s. Cyryla (Kazimiera) Dąbrowska

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 17/19, tel. 44 714-04-43
Przełożona: s. Cyryla (Kazimiera) Dąbrowska

XXIX. SIOSTRY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

STOWARZYSZENIE SIÓSTR MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ – Communitas Sororum Caritatis Misericordis

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 38, tel. 44 610-37-20 e-mail: siostry.f.jp2@wp.pl
Przełożona: s. Michalina (Małgorzata) Szkuta, tel. 887 690 115

XXX. URSZULANKI SJK

ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SERCA JEZUSA KONAJĄCEGO – Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonisantis

93-562 Łódź, ul. Obywatelska 60
Przełożona Centrum: s. Marlena Sommer,, tel. 42 648 28 20 wew. 219 e-mail: przelozona.centrum.lodz-sieradz@urszulanki.pl

 93-562 Łódź, ul. Obywatelska 60, tel. 42 648-28-20 e-mail: lodz.obywatelska@urszulanki.pl
Przełożona: s. Małgorzata Nowakowska, tel. 42 648-25-63

93-005 Łódź, ul. Czerwona 6, tel. 42 684-79-13 e-mail: lodz.czerwona@urszulanki.pl
Przełożona: s. Monika Wrońska

Kazimierz, ul. J. Kilińskiego 50, 95-083 Lutomiersk, tel. 43 677-54-81
Przełożona: s. Iwona Siuchta, e-mail: kazimierz@urszulanki.pl

95-035 Ozorków, ul. Łęczycka 30, tel. 42 718-16-18 e-mail: urszulanki.ozorkow@gmail.com
Przełożona: s. Weronika Oman

ŚWIECKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Saeculare Mulierum Institutum Misericordiae Divinae

Odpowiedzialna generalna: Regina Grochal, tel. 601 638 684

OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO – Volontarie di don Bosco

Odpowiedzialna generalna: Olga Krizova
Adres kontaktowy w Warszawie: Inspektor Księży Salezjanów 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel. 22 518-62-04
Adres kontaktowy w Łodzi: 90-242 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 1/3,
Asystent Zespołu Łódzkiego: ks. Wojciech Majchrzak SDB tel. 42 678-35-35, e-mail: ochotniczki@wp.pl

DZIEWICE KONSEKROWANE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ – Ordo Virginum

Asystent kościelny: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250

WDOWY KONSEKROWANE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ – Ordo Viduarum

Asystent kościelny: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.