Archidiecezja Łódzka
Zakony męskie
13:59 | 24.08.2016

MĘSKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

I. BONIFRATRZY

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO – Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo – OH
Dom zakonny na terenie archidiecezji, Konwent pw. św. Rafała Archanioła
93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a tel. 42 685-51-00, fax 42 685-51-29
www.bonifratrzylodz.pl e-mail: konwent@bonifratrzy.lodz.pl

Przełożony Domu: br. Krzysztof Fronczak – przeor Szpitala Ojców Bonifratrów w Łodzi im. św. Jana Bożego

kapelani Konwentu i Szpitala Ojców Bonifratrów,
ks. Krzysztof Kowalski mian. 1 VI 2017, tel. 514 041 258
ks. Paweł Król, mian. 10 V 2018

II. BRACIA SZKOLNI

BRACIA SZKÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH – Fratres Scholarum Christianarum – FSC Dom zakonny na terenie archidiecezji:
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wrzosowa 8, tel. 44 646-32-92

Dyrektor: br. Roman Jóźwik

III. DOMINIKANIE

ZAKON BRACI KAZNODZIEJÓW – Ordo Praedicatorum – OP
Konwent na terenie archidiecezji: 90-601 Łódź, ul. Zielona 13, tel. 42 639-28-70, fax 42 639-28-79 www.lodz.dominikanie.pl

Przełożony: o. Tomasz Nowak, tel. 42 639-28-83 e-mail: przeorlodz@dominikanie.pl

IV. FILIPINI

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI – Congregatio Oratorii S. Philippi Nerii – COr
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81, tel. 44 724-22-39
e-mail: filipini@vernet.pl www.filipini.vernet.pl

Superior: ks. Wacław Wojtunik

V. FRANCISZKANIE

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH – Ordo Fratrum Minorum – OFM
Domy zakonne na terenie archidiecezji:

91-738 Łódź, ul. bł. o. A. Pankiewicza 15, tel. 42 656-77-74
Gwardian: o. Bruno Nocoń

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 2 44 649-02-66, fax 44 649-94-44
Gwardian: o. Gracjan (Adam) Kubica, 44 649-02-66 e-mail: gracjankubica@tlen.pl

96-140 Brzeziny Łódzkie, ul. Reformacka 1, tel. 46 874-21-45
Gwardian: o. Damian Siwula

VI. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH – Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv
Domy zakonne na terenie archidiecezji:

93-015 Łódź, ul. Krasickiego 2a (lub Rzgowska 41a), tel. 42 689-31-13 rzgowska.franciszkanie.pl; e-mail: rzgowska@gmail.com
Gwardian: o. Piotr Kleszcz, tel. 42 689 31 11

91-510 Łódź, ul. Krecia 37, tel. 42 659-48-32, e-mail: krecia37@gmail.com
Gwardian: o. Grzegorz Piórkowski

91-520 Łódź, ul. Okólna 185, tel. 42 659-06-06; 659-02-85 lagiewiniki@franciszkanie.pl
Gwardian: o. Krzysztof Świderek

93-279 Łódź, skwer św. Maksymiliana M. Kolbego 1
tel. kancelarii 42 648-95-83, e-mail: lodzdabrowa@franciszkanie.pl
Gwardian: o. Mariusz Słowik

VII. JEZUICI

ZAKON TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO – Societas Jesu – SJ Domy zakonne na terenie archidiecezji:

90-058 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 60, tel. 42 637-75-44
Superior: o. Remigiusz Recław

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pijarska 4, tel. 44 647-01-51
Superior: o. Adam Sołdek

VIII. KAMILIANIE

ZAKON KLERYKÓW REGULARNYCH POSŁUGUJĄCYCH CHORYM – Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis – MI
Dom zakonny na terenie archidiecezji: Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289

Przełożony: o. Mariusz Kwiatkowski , tel. 512 609 351

IX. KARMELICI BOSI

ZAKON BRACI BOSYCH NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL – Ordo Carmelitarum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo – OCD
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-357 Łódź, ul. Liściasta 9, tel. 42 650-74-78

Przeor: o. Piotr Bajorek

X. MISJONARZE

ZGROMADZENIE KSIĘŻY MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO À PAULO – Congregatio Missionis – CM
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 39, tel. 42 215-28-23 e-mail: pabianice@misjonarze.pl

Superior: ks. Józef Kapias, tel. 42 215-28-23, w. 42

XI. MISJONARZE KLARETYNI

ZGROMADZENIE MISJONARZY SYNÓW NIEPOKALANEGO SERCA BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY – Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis – CMF
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 2, tel. 42 655-80-80

Superior: o. Zenon Surma

XII. MISJONARZE OBLACI

ZGROMADZENIE MISJONARZY OBLATÓW NAJŚWIĘTSZEJ I NIEPOKALANEJ PANNY MARYI – Congregatio Missionariorum Oblatorum SS. et Imm. Virginis Mariae – OMI
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 95-073 Grotniki, ul. Ozorkowska 48, tel. 42 717-91-87, e-mail: grotniki@oblaci.pl

Superior: o. Tomasz Krauz

XIII. PALLOTYNI

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO – Societas Apostolatus Catholici – SAC
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 197/201, tel. 42 659-48-73

Przełożony: ks. Marek Borowski, e-mail: lodz@sac.org.pl

XIV. PASJONIŚCI

ZGROMADZENIE MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA – Congregatio Passionis Iesu Christi – CP
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23, tel. 42 652-76-50 e-mail:pasjoniscimbb@gmail.com

Przełożony: o. Wojciech Adamczewski

XV. SALEZJANIE

TOWARZYSTWO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO – Societas Sancti Francisci Salesii – SDB
Domy zakonne na terenie archidiecezji:

90-242 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 1/3 42 678-35-22, fax 42 678-29-47
Dyrektor Domu: ks. Marian Chalecki

90-046 Łódź, ul. Wodna 36, tel. 42 671-84-83
Dyrektor Domu: ks. Tadeusz Niewęgłowski

98-139 Lutomiersk, ul. M. Kopernika 3, tel. 43 677-49-80, fax 43 677-51-47, e-mail: lutomiersk@salezjanie.pl
Dyrektor Domu św. Franciszka Salezego: ks. Kazimierz Dąbrowski

XVI. SERCANIE

ZGROMADZENIE KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO – Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu – SCI
Dom zakonny na terenie archidiecezji: 97-400 Bełchatów, ul. Sercańska 1, tel. 44 632-65-70, e-mail: belchatow.scj@scj.pl

Przełożony: ks. Andrzej Kietla

XVII Instytut Chemin Neuf

Akademik Wspólnoty Chemin Neuf,
ul. Jaracza 11, 90-261 Łódź tel. +48/660 769 692 www.chemin-neuf.pl/pl/

Odpowiedzialny: o.Petr SEYFRIED ccn

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.