Archidiecezja Łódzka
WFOSIGW w Łodzi
12:15 | 24.10.2016

Logo

 • Archidiecezja Łódzka w Łodzi realizuje zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi”   o całkowitej wartości 461 250,00 zł.
 • Zadanie jest wsparte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o wartości 224.775,00 zł.
 • Zakres prac obejmuje montaż 185 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,95 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwertery, okablowanie, zabezpieczenia)
 • Link do strony : www.zainwestujwekologie.pl

Logo

Zadanie pn „Ekopracownia w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łodzi” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania wynosi 41 744,35 zł.
Koszt dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 34 737,00 zł.
http://www.zainwestujwekologie.pl/

Logo

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej w Łodz” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wartość ogólna zadania wynosi 518 579,38 zł
Forma dofinansowania – pożyczka w kwocie 480 000,00 zł
Zakres projektu:

 • Docieplenie ścian piwnic
 • Docieplenie ścian zewnętrznych/ościeży
 • Docieplenie stropodachów
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • Wykonanie projektu budowlanego
 • Wykonanie audytu energetycznego budynku
 • Remont i wymiana daszków, remont i wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Logo

Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami oraz sytemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu Cmentarzy Rzymskokatolickich administrowanych przez Kurię Metropolitalną Łódzką” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo

Zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Cmentarzy Rzymskokatolickich Archidiecezji Łódzkiej administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Archidiecezji Łódzkiej” zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo

Zadanie pn. Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno – gospodarczy – Termomodernizacja budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środkami z umorzenia pożyczki w wysokości 216 000 zł.
Wartość ogólna zadania: 2 431 898, 56 zł

Opis zakresu projektu:
Przedmiotowy projekt dotyczy budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego wybudowanego w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony o łącznej powierzchni zabudowy 903,1 m2, powierzchni ogrzewanej budynku 1605,10m2. Kubatura części ogrzewanej stanowi 4815,3 m3. Prace zostaną przeprowadzone na podstawie sporządzonego audytu energetycznego. Zaplanowane prace prowadzą do wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego obiektu. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem następujące prace inwestycyjne do wykonania: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie przegród, modernizacji źródła ciepła i instalacji C.O. montaż instalacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, roboty budowlane towarzyszące nierozerwalnie związane z przedmiotem zadania.