Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego – pamiątka dnia sądu, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Katolików obowiązuje post ścisły. W kościołach nie jest odprawiana Msza święta, a jedynie liturgia Męki Pańskiej.

Liturgia Męki Pańskiej odprawiana jest po południu we wszystkich kościołach. Celebrans i asysta wchodzi w ciszy. Przed ołtarzem kładą się krzyżem, zaś po modlitwie wstępnej wierni słyszą proroctwo o cierpiącym słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Później czytana jest lub śpiewana, najczęściej z podziałem na role, Męka Pańska według św. Jana.
Po homilii następuje uroczysta modlitwa wstawiennicza, w której Kościół poleca Bogu siebie i cały świat. W tym momencie wierni modlą się o jedność chrześcijan, za żydów i niewierzących.
Najważniejszym elementem liturgii Męki Pańskiej jest adoracja Krzyża. Celebrans odsłania zasłonięte do tej pory fioletowym suknem jego ramiona i trzykrotnie śpiewa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”.
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować (aż do Wigilii Paschalnej jest on najważniejszym punktem w kościele – należy przed nim przyklęknąć, tak jak przed Najświętszym Sakramentem).
Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynoszony jest Najświętszy Sakrament, a wierni przyjmują Komunię świętą.
Na zakończenie liturgii odbywa się procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu przy nim umieszczonym (albo na specjalnym tronie) wystawiony zostaje Najświętszy Sakrament w monstrancji, która okryta jest przezroczystym welonem (symbolem całunu, w jaki owinięte zostało ciało zmarłego Jezusa).

O muzyce w liturgii Wielkiego Piątku mówi ks. Grzegorz Kopytowski, wykładowca muzyki kościelnej w łódzkim seminarium duchownym.

12:49 | 12.04.2011

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego – pamiątka dnia sądu, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Katolików obowiązuje post ścisły. W kościołach nie jest odprawiana Msza święta, a jedynie liturgia Męki Pańskiej.

Liturgia Męki Pańskiej odprawiana jest po południu we wszystkich kościołach. Celebrans i asysta wchodzi w ciszy. Przed ołtarzem kładą się krzyżem, zaś po modlitwie wstępnej wierni słyszą proroctwo o cierpiącym słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Później czytana jest lub śpiewana, najczęściej z podziałem na role, Męka Pańska według św. Jana.
Po homilii następuje uroczysta modlitwa wstawiennicza, w której Kościół poleca Bogu siebie i cały świat. W tym momencie wierni modlą się o jedność chrześcijan, za żydów i niewierzących.
Najważniejszym elementem liturgii Męki Pańskiej jest adoracja Krzyża. Celebrans odsłania zasłonięte do tej pory fioletowym suknem jego ramiona i trzykrotnie śpiewa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”.
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować (aż do Wigilii Paschalnej jest on najważniejszym punktem w kościele – należy przed nim przyklęknąć, tak jak przed Najświętszym Sakramentem).
Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynoszony jest Najświętszy Sakrament, a wierni przyjmują Komunię świętą.
Na zakończenie liturgii odbywa się procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu przy nim umieszczonym (albo na specjalnym tronie) wystawiony zostaje Najświętszy Sakrament w monstrancji, która okryta jest przezroczystym welonem (symbolem całunu, w jaki owinięte zostało ciało zmarłego Jezusa).

12:37 | 12.04.2011

Wieczorem w Wielki Czwartek w kościołach parafialnych (oraz zakonnych) odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Triduum Paschalne. Ma ona bardzo uroczysty charakter i jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Powtarzane w jej trakcie gesty przypominają o przebiegu Ostatniej Wieczerzy – tradycyjnej uczty paschalnej, która przypominała o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Chrystus nadał im jednak nowy sens, mówiąc, chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią. Ustanawiając w ten sposób Eucharystię, nakazał Apostołom czynić to samo na Jego pamiątkę.

O muzyce w liturgii Wielkiego Czwartku mówi ks. Grzegorz Kopytowski, wykładowca muzyki kościelnej w łódzkim seminarium duchownym

12:34 | 12.04.2011

Wieczorem w Wielki Czwartek w kościołach parafialnych (oraz zakonnych) odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Triduum Paschalne. Ma ona bardzo uroczysty charakter i jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Powtarzane w jej trakcie gesty przypominają o przebiegu Ostatniej Wieczerzy – tradycyjnej uczty paschalnej, która przypominała o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Chrystus nadał im jednak nowy sens, mówiąc, chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią. Ustanawiając w ten sposób Eucharystię, nakazał Apostołom czynić to samo na Jego pamiątkę.

Przed rozpoczęciem liturgii opróżniane jest tabernakulum, które pozostanie puste aż do Nocy Zmartwychwstania. W jej trakcie – po wielkopostnej przerwie – śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości Bogu”, biją też dzwony. Celebrans umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom, co przypomina gest Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Ma to znaczenie symboliczne – zadaniem Kościoła i kapłanów jest służba.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie, aż do Wigilii Paschalnej, ołtarz pozbawiony jest obrusu, świec i jakichkolwiek ozdób.

O przebiegu liturgii mówi ks. Jarosław Kaliński, proboszcz par. św. Urszuli w Łodzi

12:31 | 12.04.2011

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. W katedrach odprawiane jest wyjątkowe nabożeństwo – Msza św. krzyżma. Biskup diecezjalny odprawia ją wspólnie z innymi biskupami i duchownymi.

W trakcie Mszy biskup diecezjalny święci oleje – krzyżma i chorych. Służą one później przez cały rok w trakcie udzielania sakramentów: chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. Liturgia jest także momentem, w którym kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia.

12:28 | 12.04.2011

Lubi psy, ogląda transmisje sportowe, nie był w wojsku i ze wstydem przyznaje, że dopiero zaczyna uczyć się obsługi komputera. Łódzkie dzieci przepytały abpa Władysława Ziółka, a on – jak zauważyli sami mali dziennikarze – odpowiadał „długo i szczerze”. Zapis rozmowy ukazuje się właśnie w bezpłatnej gazecie „Bez reszty” i w internecie. Rozmowę przeprowadzili: Julia Wochna, Bożena Pracka i Michał Orzechowski.

14:04 | 11.04.2011

Nowe grzechy małżeńskie wynikają z nowych możliwości, jakie stają przed ludźmi. „Współczesny człowiek żyjący często bez zaplecza rodzinnego czy społecznego, zdany sam na siebie, często poszukuje wartości »w ciemno«, buduje je indywidualnie, czasem kosztem prawdy o sobie” – podkreśla o. Mirosław Pilśniak, dominikanin z Warszawy. Wśród tych grzechów wylicza m.in. kwestię budowania więzi, ich trwania, przeżywania szczęścia, ale też współczesny manicheizm. Wykłady „Nowe grzechy małżeńskie” odbyły się 8 i 9 kwietnia w Zgierzu i Łodzi w ramach „Dominikańskiej Szkoły Wiary”.

11:18 | 11.04.2011

Dziesięciu studentów Wyższego Seminarium Duchownego oo. franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, przyjmie 9 kwietnia święcenia diakonatu. O swojej drodze do święceń mówi brat Karol Baranowski z Białorusi.

17:22 | 10.04.2011

Przez ostatnie wieki brewiarz kojarzył się z księgą, z którą nie rozstaje się kapłan. Dzisiaj bardziej mówimy o Liturgii Godzin – modlitwie całego Kościoła – podkreśla łódzki liturgista, ks. dr Sławomir Sosnowski. Liturgia Godzin tak właśnie – jako modlitwa wspólna – rodziła się na początku chrześcijaństwa. Była odmawiana w dwóch środowiskach – w katedrach i wśród anachoretów.

16:41 | 08.04.2011

Dziesięciu studentów Wyższego Seminarium Duchownego oo. franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, przyjmie 9 kwietnia święcenia diakonatu. O swojej drodze do święceń mówi brat Mariusz Książek.

16:40 | 08.04.2011
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.