Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

„Bez biskupa nie ma Kościoła” – przypominał 19 lutego o. Jacek Salij OP z okazji 25. rocznicy ingresu abpa Władysława Ziółka do łódzkiej katedry. Uroczysta sesja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęła obchody jubileuszowe.

09:15 | 20.02.2011

„Bez biskupa nie ma Kościoła” – przypominał 19 lutego o. Jacek Salij OP z okazji 25. rocznicy ingresu abpa Władysława Ziółka do łódzkiej katedry. Uroczysta sesja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęła obchody jubileuszowe.

01:24 | 20.02.2011

Po wielu latach przerwy organiści za terenu archidiecezji łódzkiej spotkają się na skupieniu. Odbędzie się ono w czwartek 10 marca w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym w Porszewicach.

14:23 | 18.02.2011

Ewelina, mama Igora, trafiła do Domu Samotnej Matki z siedmiomiesięcznym dzieckiem. Tam, gdzie mieszkała wcześniej, nie było warunków do wychowywania malucha. Ewelina opowiada o tym, jak wygląda codzienne życie w DSM. O tym samym mówi też siostra Magdalena Krawczyk, dyrektor ośrodka.

14:38 | 16.02.2011

czystość „Marek Poryzała” „duszpasterz prostytutek” KSM Łódź

21:36 | 14.02.2011

Miłego Dnia, Radio Plus, Tydzień dla zakochanych, Łódź

14:40 | 11.02.2011

Walentynki Łódź „Chatka Ech!” „Lawendowe Pola” „Herbaciarnia przy Kominku” „Radio Plus”

08:57 | 11.02.2011

rozproszenie modlitwa adoracja „Krzysztof Pałys” dominikanin Łódź wykład Credo

23:39 | 10.02.2011
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.