Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Bedeker Wielkopostny – Pokuta – ks. Paweł Lisowski.

23:00 | 19.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Złość – s. Maria Hiacynta.

22:58 | 19.03.2012

50-lecie swoich święceń kapłańskich świętował 18 marca w Łodzi bp Adam Lepa. Jubilat odprawił Mszę świętą w łódzkiej katedrze, a homilię w jej trakcie wygłosił abp Władysław Ziółek. Specjalny list przysłał także papież Benedykt XVI. Bp Lepa przyjął święcenia kapłańskie 18 marca 1962 roku. O swoim kapłaństwie opowiedział Łukaszowi Głowackiemu.

18:43 | 19.03.2012

Zespół rockowy „Dar” wystąpi na Wieczorze Chwały, który odbędzie się w środę. 21 marca w Oratorium Salezjańskim przy ul. Wodnej 36 w Łodzi. Spotkanie będzie okazją do ogólnomiejskiego zakończenia tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Ks. Przemysław Góra, diecezjalny duszpasterz młodzieży, jest przekonany, że Wieczór Chwały jest świetną okazją do podziękowania za czas rekolekcji.

16:30 | 19.03.2012

50-lecie swoich święceń kapłańskich świętował 18 marca w Łodzi bp Adam Lepa. Jubilat odprawił Mszę świętą w łódzkiej katedrze, a homilię w jej trakcie wygłosił abp Władysław Ziółek. Specjalny list przysłał także papież Benedykt XVI.

16:24 | 18.03.2012

50-lecie swoich święceń kapłańskich świętował 18 marca w Łodzi bp Adam Lepa. Jubilat odprawił Mszę świętą w łódzkiej katedrze, a homilię w jej trakcie wygłosił abp Władysław Ziółek. Specjalny list przysłał także papież Benedykt XVI.

16:19 | 18.03.2012

50-lecie swoich święceń kapłańskich świętował 18 marca w Łodzi bp Adam Lepa. Jubilat odprawił Mszę świętą w łódzkiej katedrze, a homilię w jej trakcie wygłosił abp Władysław Ziółek. Specjalny list przysłał także papież Benedykt XVI. Odczytał go kanclerz łódzkiej kurii, ks. Andrzej Dąbrowski.

15:17 | 18.03.2012

50-lecie swoich święceń kapłańskich świętował 18 marca w Łodzi bp Adam Lepa. Jubilat odprawił Mszę świętą w łódzkiej katedrze, a homilię w jej trakcie wygłosił abp Władysław Ziółek. Specjalny list przysłał także papież Benedykt XVI. Wszystkich powitał proboszcz katedry, ks. Ireneusz Kulesza.

15:13 | 18.03.2012

Osoba przystępująca do spowiedzi po latach przerwy powinna pamiętać, że grzechy wyznaje nie księdzu, ale Bogu – podkreśla bp Ireneusz Pękalski. „To nie jest spotkanie z księdzem czy kratkami w konfesjonale, ale spotkanie w z Chrystusem, który na mnie czeka” – wyjaśnia bp Pękalski.

17:01 | 16.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.