Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Bedeker Wielkopostny – Świętość – Inga Pozorska

08:21 | 23.03.2012

Bp Adam Lepa przewodniczył mszy świętej w intencji zmarłego kilka dni temu ks. Bogdana Dziwosza, protonotariusza apostolskiego, kanonika Kapituły Katedralnej i byłego wieloletniego proboszcza par. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. W liturgii uczestniczył też abp Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski oraz katedralni kanonicy.

13:49 | 22.03.2012

Organizacje pożytku publicznego działające na terenie archidiecezji łódzkiej zorganizowały wspólną kampanię promocyjną „Twoja diecezja – Twoja decyzja”. Zachęcają w niej do przekazywania odpisu podatkowego z tytułu 1% na rzecz fundacji i stowarzyszeń działających lokalnie na terenie archidiecezji łódzkiej. W akcję włączył się metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek, a na konferencji prasowej w tej sprawie wystąpił bp Adam Lepa.

13:16 | 22.03.2012

Organizacje pożytku publicznego działające na terenie archidiecezji łódzkiej zorganizowały wspólną kampanię promocyjną „Twoja diecezja – Twoja decyzja”. Zachęcają w niej do przekazywania odpisu podatkowego z tytułu 1% na rzecz fundacji i stowarzyszeń działających lokalnie na terenie archidiecezji łódzkiej. W akcję włączył się metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek. Kampania obejmuje emisję spotów telewizyjnych, materiałów dźwiękowych i video oraz przygotowany wspólnie program komputerowy do wypełnienia formularzy PIT za rok 2011.

16:19 | 21.03.2012

Ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska Miłości w Olszy koło Rogowa, wspomina ks. Bogdana Dziwosza.

14:03 | 21.03.2012

Ks. Tomasz Falak, proboszcz par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi, wspomina ks. Bogdana Dziwosza.

12:46 | 21.03.2012

Droga Krzyżowa, adoracja, możliwość spowiedzi i modlitwa wstawiennicza – to niektóre elementy nocnego czuwania młodzieży, które odbędzie się 23 marca o godz. 19.30 w par. św. Alberta Chmielowskiego na Widzewie. Spotkanie organizuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Czuwanie rozpocznie się o godz. 19.30. W jego trakcie przewidziane są dwie konferencje: diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Przemysława Góry o spowiedzi i rachunku sumienia oraz asystenta generalnego KSM ks. Zbigniewa Kucharskiego. Całość zakończy się około północy.

14:29 | 20.03.2012

Ewangelia w stylu hip hop, czyli Full Power Spirit. To zespół, który od siedmiu lat podróżuje w Wielkim Poście po Polsce z trasą zatytułowaną „Znajdź pomysł na siebie”. W poniedziałek (19 marca) można ich było usłyszeć w Łodzi, w kościele Matki Boskiej Fatimskiej.

09:59 | 20.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Gorliwość – ks. Jarosław Kaliński.

23:08 | 19.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Pokusa – ks. Piotr Kosmala.

23:03 | 19.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.