Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Bedeker Wielkopostny – Wiara – ks. Janusz Lewandowicz

19:48 | 10.03.2012

Już po raz 11. można będzie kupić w Łodzi strusie pisanki zdobione przez artystów z Łodzi i całej Polski. W tym roku nowym fundatorem jest twórca „solidarycy” – Jerzy Janiszewski. Całkowity dochód z licytacji „Malowane nadzieją” przeznaczony jest na wsparcie niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.

17:47 | 10.03.2012

Ks. Piotr Stępień z par. NMP Królowej Polski w Łodzi zauważa, że szczególnie u młodych ludzi przeszkodą w przystąpieniu do spowiedzi bywa… nieznajomość formuły sakramentu. Tymczasem każdy spowiednik potrafi w takiej sytuacji wspomóc spowiadającego się.

16:43 | 09.03.2012

Spowiedzi potrzebuje każdy z nas, ponieważ każdy z nas ma sumienie. Zło powoduje rozbicie, natomiast spowiedź prowadzi do wybaczenia – uważa ks. Marcin Majsik. Spowiedź uczy też nazywania zła złem, a dobra dobrem. W trakcie sakramentu nazwane zło trzeba wyznać przed drugą osobą.

16:36 | 09.03.2012

Codziennie trzeba na nie poświęcić minimum 45 minut. Będzie to czas przeznaczony na osobistą modlitwę i wyciszenie. Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym proponuje Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie w Łodzi. „To osobista forma przeżywania wielkiego postu, która polega na indywidualnej medytacji, codziennym uczestnictwie w Eucharystii oraz spotkaniach z duszpasterzem” – mówi duszpasterz akademicki, ks. Jacek T. Granatowski TJ.
Rekolekcje podzielone są na dwa etapy. „Fundament”, w którym doświadczamy miłości Boga i „I Tydzień”, gdzie trzeba zmierzyć się z własną grzesznością.
Na rekolekcje można zgłosić się praktycznie w każdym momencie. Trwają 3 tygodnie.

16:08 | 09.03.2012

Klasyczne katechezy dla dorosłych nie przyciągnęły wiernych, w związku z czym w par. NMP Królowej Polski w Łodzi ruszyły spotkania o charakterze warsztatowym. Ks. Piotr Stępień prowadzi raz miesiącu tzw. „Laboratorium relacji”. Kapłana przygotowuje wprowadzenie teologiczne, a zajęcia prowadzi jedna z parafianek, zawodowo zajmująca się coachingiem. W zajęciach uczestniczą głównie kobiety – od studentek po babcie.

15:11 | 09.03.2012

O. Tomasz Ortman, jezuita z Warszawy, prowadzić będzie Wielkopostne Rekolekcje Akademickie JDA. Spotkania odbywają się pod hasłem „Rekolekcje wielkopostne dla uzdolnionych grzeszników. Twoje odstępstwo może być Twoim wychowawcą”. Nauki zaplanowane są w dniach 18-21 marca w kościele oo. jezuitów w Łodzi (w niedzielę o godz. 18.00 i 20.30, a w pozostałe dni o godz 18.00.

15:06 | 09.03.2012

O dokumencie papieża Benedykta XVI „Porta Fidei” mówił 8 marca w siedzibie łódzkiej kurii ks. Aleksander Janeczek, wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz ds. stałej formacji kapłanów. Wystąpienie było elementem tegorocznego spotkania Rady Duszpasterskiej.

08:54 | 09.03.2012

Ks. Marcin Majsik z par. św. Brata Alberta w Łodzi zauważa, że wokół Chrystusa zawsze było dużo kobiet. Świadczy to o tym, że cechowała szczególna wrażliwość na obecność Jezusa. Mężczyźni uczą się od Jezusa bycia prawdziwymi mężczyznami, a od kobiet – tej szczególnej wrażliwości.

16:17 | 08.03.2012

Marysia Gromińska, uczennica liceum muzycznego mówi o swoim powrocie do wiary, jakiego doświadczył po… szkolnych rekolekcjach. Marysia jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

16:13 | 08.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.