Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Tylko przez miesiąc, od 13 kwietnia, wystawiona będzie Święta Szata Jezusa znajdująca się w Trewirze. Zgodnie z przekazem Ewangelii o tunikę Chrystusa żołnierze rzymscy rzucili losy przed rozpoczęciem drogi na Golgotę. Wystawienie rozpocznie się w piątek, 13 kwietnia o godz. 14.30. Uroczystości będzie przewodniczył specjalny wysłannik papieski, którym Benedykt XVI mianował prefekta Kongregacji ds. Biskupów, kard. Marca Ouelleta. Według tradycji, szatę miała przywieźć z Ziemi Świętej w 326 r. cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego.
Trewir spodziewa się z okazji wystawienia Świętej Szaty kilkuset tysięcy pielgrzymów i turystów. Poprzednie wystawienie relikwii odbyło się w 12 lat temu i wzięło w nim udział 700 tys. ludzi. Tegoroczne odbywa się w 500. rocznicę pierwszego jej publicznego wystawienia w 1512 r.
Pielgrzymki do Trewiru z okazji wystawienia Szaty organizowane są też przez parafie archidiecezji łódzkiej.

16:06 | 13.03.2012

Zwyczaje związane z Wielkim Postem różnią się nieco w Kościele prawosławnym od tych praktykowanych w Kościele katolickim. Inaczej wygląda też okres Triduum Paschalnego. O celebracjach z tego czasu mówi ks. Eugeniusz Fiodorczyk, proboszcz parafii prawosławnej w Łodzi.

15:23 | 13.03.2012

Wielki Post to w Kościele prawosławnym jest czas praktykowania postu, sakramentu spowiedzi, wyrzeczenia – tłumaczy ks. Eugeniusz Fiodorczyk, proboszcz parafii prawosławnej w Łodzi.

15:12 | 13.03.2012

Wielki Post w Kościele prawosławnym zaczyna się w Niedzielę Przebaczenia Win (nie ma tradycji Środy Popielcowej). Wierni przychodzą do świątyni i proszą o przebaczenie win – tłumaczy ks. Eugeniusz Fiodorczyk, proboszcz parafii prawosławnej w Łodzi.

15:12 | 13.03.2012

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne w łódzkiej katedrze odbędą się w dniach 25-28 marca o godz. 19:00. Temat rekolekcji: „Diabelski hot dog – czyli o odkrytych konsekwencjach ukrytych grzechów”. Nauki poprowadzi o. Marcin Ciechanowski OSPPE paulin z Torunia, misjonarz i rekolekcjonista, duszpasterz dzieci, młodzieży z Ruchu Czystych Serc, opiekun Duszpasterstwa Akademickiego, duszpasterz chorych.

17:01 | 12.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Siła – Tomasz Talaga

16:38 | 12.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Śmierć – ks. Andrzej Partyka

16:36 | 12.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Medytacja – ks. Piotr Stępień

16:32 | 12.03.2012

Trzy osoby świeckie otrzymały 12 marca Złoty Krzyż Archidiecezji Łódzkiej. Z rąk abpa Władysława Ziółka otrzymali je Jacek Kaczorowski, Mirosław Rybak i Witold Skrzydlewski.
Jacek Kaczorowski, prezes PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. otrzymał krzyż w podziękowaniu za życzliwość i wsparcie, jakie zapewnia działaniom archidiecezji łódzkiej.
Mirosław Rybak jest architektem, twórcą kilkunastu projektów kościołów wybudowanych na terenie archidiecezji łódzkiej.
Witold Skrzydlewski, przedsiębiorca, wspiera od lat działalność łódzkiej Caritas, funduje też stypendia dla studiujących księży.

16:07 | 12.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Krzyż – ks. Zbigniew Tracz

19:51 | 10.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.