Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Osoba przystępująca do spowiedzi po latach przerwy powinna pamiętać, że grzechy wyznaje nie księdzu, ale Bogu – podkreśla bp Ireneusz Pękalski. „To nie jest spotkanie z księdzem czy kratkami w konfesjonale, ale spotkanie w z Chrystusem, który na mnie czeka” – wyjaśnia bp Pękalski.

17:01 | 16.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Rachunek sumienia – bp Ireneusz Pękalski

16:45 | 16.03.2012

Młodzi ludzie z terenu archidiecezji łódzkiej przejdą 1 kwietnia ulicą Piotrkowską w tradycyjnym Marszu dla Jezusa. Jednak na uczestników spotkania czekać będą aż dwie niespodzianki – pierwsza już na samym początku, o godz. 13.30 przy placu Wolności, kolejna – na trasie pochodu. Całość zakończy się mszą świętą w łódzkiej katedrze. Odprawi ją abp Władysław Ziółek. Tegoroczny Marsz dla Jezusa będzie też elementem obchodów 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi.

16:05 | 16.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Eucharystia – Zbigniew Zagajewski

11:54 | 15.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Spowiedź – ks. Karol Skowroński

10:40 | 15.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Droga Krzyżowa – ks. Sławomir Sosnowski

10:35 | 15.03.2012

50 tysięcy egzemplarzy bezpłatnego pisma „Bez Reszty” trafiło dzisiaj rano do rąk mieszkańców Łodzi. W gazecie wydanej przez łódzką Caritas można przeczytać m.in. wyjątkową rozmowę z ceremoniarzem papieskim, ks. Konradem Krajewskim, poruszającą historię ucieczki z narkomanii czy historię zdobywania pracy przez małżeństwo niepełnosprawnych.

20:05 | 14.03.2012

Czy chrześcijaństwo może coś zaproponować współczesnym mężczyznom? Czy jest to tylko religia dla kobiet? 18 marca w Łodzi mężczyźni-katolicy spotkają się, żeby poszukać odpowiedzi na te pytania. Inicjatorzy mają nadzieję, że zapoczątkowują regularny cykl spotkań. Podczas pierwszego spotkania w kościele św. Józefa w Łodzi (o godz.18.00) wezmą udział we Mszy świętej, odmówią deklarację wiary i posłuchają konferencji na temat świeckich świętych, którzy zapisali się w historii Kościoła.

18:25 | 14.03.2012

Czy chrześcijaństwo może coś zaproponować współczesnym mężczyznom? Czy jest to tylko religia dla kobiet? 18 marca w Łodzi mężczyźni-katolicy spotkają się, żeby poszukać odpowiedzi na te pytania. Inicjatorzy mają nadzieję, że zapoczątkowują regularny cykl spotkań. Podczas pierwszego spotkania w kościele św. Józefa w Łodzi (o godz.18.00) wezmą udział we Mszy świętej, odmówią deklarację wiary i posłuchają konferencji na temat świeckich świętych, którzy zapisali się w historii Kościoła.

18:24 | 14.03.2012

50 tysięcy egzemplarzy bezpłatnego pisma „Bez Reszty” trafiło dzisiaj rano do rąk mieszkańców Łodzi. W gazecie wydanej przez łódzką Caritas można przeczytać m.in. wyjątkową rozmowę z ceremoniarzem papieskim, ks. Konradem Krajewskim, poruszającą historię ucieczki z narkomanii czy historię zdobywania pracy przez małżeństwo niepełnosprawnych.

08:41 | 14.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.