Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Wielki Post jest bardzo dobrym momentem do przerwania złej passy – życia bez spowiedzi. Ponieważ taki akt wymaga często przezwyciężenia oporów, warto się do niego dobrze przygotować. Ks. Grzegorz Dziewulski, specjalista teologii fundamentalnej radzi, by przed spowiedzią spotkać się z księdzem i porozmawiać z nim.

15:15 | 07.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Walka duchowa – ks. Grzegorz Dziewulski

14:11 | 07.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Rodzina – ks. Piotr Przesmycki SDB

13:58 | 07.03.2012

Borys Ławreniw, artysta Teatru Wielkiego w Łodzi wystąpi 18 marca w Piotrkowie Trybunalskim. W kościele akademickim Panien Dominikanek da koncert pasyjny „Rachem”. O wydarzeniu mówi ks. Ireneusz Bochyński, rektor kościoła.

08:32 | 07.03.2012

Wielkopostny Dzień Skupienia dla nauczycieli i wychowawców „Żyć i umierać w Kościele” poprowadzi ks. Andrzej Partyka, kapelan łódzkiego domowego hospicjum dla dzieci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (11 marca) w godz. 15.00-19.00 w kaplicy Sióstr Urszulanek SJK w Łodzi. W programie spotkania Koronka do Miłosierdzia Bożego (godz. 15.00) oraz konferencja „Kapłan w hospicjum – świadek nadziei, czy zwiastun odejścia”, nabożeństwo drogi krzyżowej (godz. 15.50), spotkanie „To nie moja sprawa. U mnie wszyscy zdrowi” (godz. 16.15) oraz Eucharystia (godz. 18.00).

18:15 | 06.03.2012

Czterech księży otrzymało 6 marca godność kanonika honorowego kapituły kolegiackiej wolborskiej. Nominacje wręczył im abp Władysław Ziółek. Wolborskie gremium liczy teraz 10 kanoników gremialnych i 11 kanoników honorowych. Nowymi kanonikami honorowymi zostali: ks. Henryk Leśniewski, ks. Mirosław Jagiełło, ks. Roman Ochnicki i ks. Stanisław Łaski. O kolegiacie wolborskiej mówi jej prepozyt, ks. Grzegorz Gogol.

15:23 | 06.03.2012

Czterech księży otrzymało 6 marca godność kanonika honorowego kapituły kolegiackiej wolborskiej. Nominacje wręczył im abp Władysław Ziółek. Wolborskie gremium liczy teraz 10 kanoników gremialnych i 11 kanoników honorowych. Nowymi kanonikami honorowymi zostali: ks. Henryk Leśniewski, ks. Mirosław Jagiełło, ks. Roman Ochnicki i ks. Stanisław Łaski. O zadaniach nowych kanoników honorowych mówi prepozyt kapituły, ks. Grzegorz Gogol.

15:22 | 06.03.2012

Czterech księży otrzymało 6 marca godność kanonika honorowego kapituły kolegiackiej wolborskiej. Nominacje wręczył im abp Władysław Ziółek. Wolborskie gremium liczy teraz 10 kanoników gremialnych i 11 kanoników honorowych. Nowymi kanonikami honorowymi zostali: ks. Henryk Leśniewski, ks. Mirosław Jagiełło, ks. Roman Ochnicki i ks. Stanisław Łaski.

15:20 | 06.03.2012

Bedeker Wielkopostny – Wolontariat – Piotr Kosmala

15:14 | 06.03.2012

Kilkuset lektorów pomaga w codziennym odprawianiu Mszy świętej na terenie archidiecezji łódzkiej. Taką funkcję mogą pełnić nie tylko ministranci, choć spośród nich wywodzi się większość lektorów. „O możliwość zostania lektorem należy w pierwszej kolejności zapytać w parafii” – wyjaśnia ks. Sebastian Rogut, duszpasterz liturgicznej służby ołtarza w archidiecezji łódzkiej.

11:03 | 06.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.