Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Ks. Łukasz Tarnawski jest nowym duszpasterzem akademickim w Duszpasterstwie Akademickim „Piatka” w Łodzi. Będzie pomagać pracującemu w nim od lat ks. Pawłowi Dziedziczakowi. Dotychczasowy duszpasterz, ks. Jan Czekalski, pracuje teraz w par. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

16:38 | 27.03.2012

S. Edyta Wójtowicz ze Zgromadzenia Służebniczek NMP od 9 lat pracuje w Zambii, w wiejskim szpitalu w Katondwe. Przyjeżdżając do Afryki, nie znała dobrze języka angielskiego, a lokalnego nyanja (niandża) – w ogóle. Nyanja pochodzi z rodziny bantu, używany jest nie tylko w Zambii, ale także w Malawi i Mozambiku. W Malawi językiem tym posługuje się ponad 6 milionów ludzi, w Zambii – około miliona mieszkańców, a w Mozambiku – koło pół miliona. Siostra Edyta mówi w nyanja „Ojcze Nasz”.

14:47 | 27.03.2012

S. Edyta Wójtowicz ze Zgromadzenia Służebniczek NMP od 9 lat pracuje w Zambii, w wiejskim szpitalu w Katondwe. Przyjeżdżając do Afryki, nie znała dobrze języka angielskiego, a lokalnego nyanja (niandża) – w ogóle. Nyanja pochodzi z rodziny bantu, używany jest nie tylko w Zambii, ale także w Malawi i Mozambiku. W Malawi językiem tym posługuje się ponad 6 milionów ludzi, w Zambii – około miliona mieszkańców, a w Mozambiku – koło pół miliona. Siostra Edyta mówi w nyanja „Ojcze Nasz”.

14:46 | 27.03.2012

S. Edyta Wójtowicz ze Zgromadzenia Służebniczek NMP od 9 lat pracuje w Zambii, w wiejskim szpitalu w Katondwe. Co, jej zdaniem, może zaskoczyć Polaka przyjeżdżającego do Zambii?

14:44 | 27.03.2012

S. Edyta Wójtowicz ze Zgromadzenia Służebniczek NMP od 9 lat pracuje w Zambii, w wiejskim szpitalu w Katondwe. Przed wstąpieniem do klasztoru ukończyła liceum medyczne, a już w habicie studiowała radiologię. Pochodzi z Kamienia Dużego pod Radomiem.

14:33 | 27.03.2012

AIDS, malaria i cesarskie cięcia – to najczęstsze kłopoty medyczne, z jakimi przychodzi borykać się personalowi szpitala we wsi Katondwe na granicy Zambii z Mozambikiem. Od 9 lat pracuje tam s. Edyta Wójtowicz ze Zgromadzenia Służebniczek NMP.

14:24 | 27.03.2012

S. Edyta Wójtowicz ze Zgromadzenia Służebniczek NMP od 9 lat pracuje w Zambii, w wiejskim szpitalu w Katondwe. Przed wstąpieniem do klasztoru ukończyła liceum medyczne, a już w habicie studiowała radiologię. Pochodzi z Kamienia Dużego pod Radomiem.

14:18 | 27.03.2012

Już po raz 12. przez Las Łagiewnicki przejdzie Droga Krzyżowa. W tym roku pielgrzymi przejdą leśnymi ścieżkami w intencji trzeźwości. Początek nabożeństwa w sobotę, 31 marca o godz. 9.30 przy ul. Węglowej.

15:39 | 26.03.2012

Rodzina księdza Bogdana Dziwosza, za pośrednictwem portalu archidiecezji łódzkiej, dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych. Bratanica zmarłego, Elżbieta Dziwosz jest wdzięczna za modlitwę i obecność podczas liturgii żałobnych. W imieniu całej rodziny dziękuje też abpowi Ziółkowi za przyjaźń i wsparcie.

13:18 | 26.03.2012

Grupa hiphopowa Full Power Spirit weźmie udział w tegorocznej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. Miras, Dzyrooo i spółka będą mówić m.in. o szczęściu. Pielgrzymka odbędzie się we Wtorek Wielkanocny, 10 kwietnia.

11:22 | 26.03.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.