Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Rekolekcje „Stać się nową pieśnią”, będące spotkaniem z tradycją psalmów kiedyś i dzisiaj, organizuje w dniach 6-12 lutego Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Rozpoczęcie 6 lutego o godz. 18.00, zakończenie 12 lutego o godz. 13.00.

15:03 | 04.01.2012

Rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym organizuje w dniach 30 stycznia – 5 lutego Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Jak przyjąć i pokochać swoje życie, by stało się darem dla Boga i drugiego człowieka”. Rozważania prowadzi ks. Marcin Wiśniewski ze wspólnoty Braci św. Józefa. Rozpoczęcie 30 stycznia o godz. 18.00, zakończenie 5 lutego o godz. 13.00.

14:55 | 04.01.2012

Rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnionych organizuje w dniach 20-22 stycznia Ognisko Miłości w Olszy koło Rogowa. Temat: „Przebaczyć i – przebudzić się”. Rozważania prowadzi ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska. Poza meetingami rekolekcje odbywają się w milczeniu.
Rozpoczęcie 20 stycznia o godz. 18.00, zakończenie 22 stycznia o godz. 13.00.

14:50 | 04.01.2012

Uczestnicy piątkowego festynu z okazji święta Objawienia Pańskiego wesprą finansowo działalność hospicjum domowego prowadzonego przez łódzką Caritas. Datki będą zbierane przed kościołami i w trakcie przemarszu.

15:29 | 03.01.2012

Potrzeby finansowe łódzkiego hospicjum domowego są w tym roku duże, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał wprawdzie wyższy kontrakt na usługi medyczne, ale nie wystarczy on na wsparcie tej ilości pacjentów, którą mogłaby się opiekować placówka. NFZ nie podpisał też kontraktu na funkcjonowanie Poradni Medycyny Paliatywnej.

15:18 | 03.01.2012

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej łódzkiej Caritas działa w oparciu o pracowników etatowych i wolontariuszy. Część środków na funkcjonowanie otrzymuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak duże kwoty są potrzebne na sfinansowanie działań, które nie podlegają kontraktom.

14:57 | 03.01.2012

Trebunie Tutki zaśpiewają 7 stycznia w par. św. Ojca Pio w Kalonce. Góralska kapela z Zakopanego będzie śpiewać kolędy.

12:08 | 03.01.2012

Chór I stopnia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dał w niedzielę, 9 stycznia, koncert kolęd i pastorałek w łódzkiej katedrze. W wykonaniu chóru pod dyrekcją Anny Kamerys widzowie usłyszeli m.in. pastorałkę „Maryja przy żłóbku Dzieciny swej”.

23:21 | 02.01.2012

O wymowie święta Trzech Króli, czyli uroczystości Objawienia Pańskiego mówi jezuita, o. Remigiusz Recław.

15:57 | 02.01.2012

Rekolekcje dla par niesakramentalnych organizują w lutym łódzcy jezuici. Nauki głoszone będą w niedziele o godz. 20.30 w kościele oo. jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60. Początek – 5 lutego. Po zakończeniu rekolekcji planowane jest utworzenie grupy modlitewnej dla par niesakramentalnych, którą będzie prowadzić o. Remigiusz Recław.

15:20 | 02.01.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.