Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Bedeker Wielkanocny – Posłuszeństwo – Konrad Hennig

13:19 | 10.04.2012

Bedeker Wielkanocny – Uwolnienie – Anna Dębska

12:50 | 10.04.2012

Bedeker Wielkanocny – Sprawiedliwość – Piotr Grodecki

11:30 | 10.04.2012

Ks. Przemysław Góra, diecezjalny duszpasterz młodzieży, składa życzenia świąteczne.

07:40 | 09.04.2012

Po raz 13. ulicami Łodzi przeszła w Wielki Piątek Ekumeniczna Droga Krzyżowa. Wzięli w niej udział duchowni i wierni Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko–augsburskiego, ewangelicko–reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, starokatolickiego mariawitów i polsko-katolickiego.

00:27 | 07.04.2012

Życzenie Wielkanocne abpa Władysława Ziółka

14:37 | 06.04.2012

Inga Pozorska o Wigilii Paschalnej.

12:40 | 06.04.2012

Zbiórkę na działalność Hospicjum Domowego łódzkiej Caritas przeprowadzą w Wielką Sobotę przy katedrze wolontariusze hospicyjni. Każdy dobrodziej otrzyma od nich żonkila – symbol akcji edukacyjno-charytatywnej „Pola Nadziei”. Wolontariusze będą zbierać ofiary w godz. 9.00-18.00 przy okazji święcenia pokarmów w katedrze. Każdy z nich będzie miał przy sobie puszkę z logo Caritas i identyfikator.

11:29 | 06.04.2012

Łódzcy motocykliści wybierają się na inaugurację sezonu do Gietrzwałdu. Wprawdzie zawsze w trzecią niedzielę kwietnia jeździli na Jasną Górę, ale w tym roku prezydent Częstochowy w tym samym dniu zorganizował komercyjną imprezę – bazar motocyklowy. Dlatego organizatorzy Międzynarodowego Zlotu Gwiaździstego im. ks. Zdzisława Peszkowskiego postanowili przenieść spotkanie do Gietrzwałdu koło Olsztyna. Zlot odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia. Motocykliści przywiozą ze sobą zabawki, które zostaną podarowane dzieciom w sierocińcach w Polsce i na Kresach.

09:28 | 06.04.2012

„Wielkie rzeczy zaczynają się od małych spraw. Oddanie życia następuje po wielu małych ofiarach z samego siebie – najpierw trzeba dać swój czas, trud, by w końcu dostąpić łaski oddania życia. To samo dzieje się w dziedzinie przemiany samego siebie” – mówił abp Władysław Ziółek podczas liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej w łódzkiej katedrze. W jej trakcie obmył stopy dwunastu alumnom seminarium duchownego.

09:13 | 06.04.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.