Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

„Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia” – to hasło, które w tym roku polecił przełożony generalny salezjanów swojej wspólnocie. Jego posłanie – zwaną inaczej wiązanką będzie można usłyszeć w sobotę (28 stycznia) w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Węzeł” przy parafii św. Teresy i Jana Bosko w Łodzi – mówi ks. Wojciech Kułak.

15:33 | 26.01.2012

Co dwa tygodnie w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla rodziców w żałobie. W ich trakcie małżonkowie przeżywający śmierć dziecka mogą liczyć na pomoc księdza i psychologa. Spotkania prowadzą ks. Andrzej Partyka i Piotr Feja.

15:25 | 26.01.2012

Amatorski Teatr Trzcina, wywodzący się z II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim stał się jednym z liderów festiwalu Chrześcijańskich Form Teatralnych. Swoimi kolejnymi spektaklami wygrywa w cuglach łódzką imprezę. Jak wygląda praca zespołu?

14:51 | 26.01.2012

Kolęda na melodię (mazurową), taką samą jak „Hej, w dzień narodzenia”, pochodząca ze zbioru Mioduszewskiego (1843 r.). Nawiązuje do motywów występujących jeszcze w połowie XVI wieku. Opracował Jerzy Rachubiński, wykonuje chór Stowarzyszenia Śpiewaczego
„Harmonia” pod dyrekcją J. Rachubińskiego.

12:42 | 26.01.2012

Tradycyjna polska kolęda pochodząca z początku XVIII wieku (najbardziej znana wersja pochodzi z „Pastorałek i kolęd” Mioduszewskiego z 1843 r.), w opracowaniu Jerzego Rachubińskiego. Wykonuje chór Stowarzyszenia Śpiewaczego
„Harmonia” pod dyrekcją J. Rachubińskiego.

12:40 | 26.01.2012

Taniec towarzyski, hip hop i jazz to propozycja chrześcijańskiej szkoły tańca „Dance Hope” w Łodzi. Naukę tanecznych kroków poprzedza w niej wspólna modlitwa. Co ważne – szkoła nie działa w piątki. O religijnym wymiarze tańca mówi ks. Przemysław Góra, duszpasterz młodzieży w archidiecezji łódzkiej.

18:17 | 25.01.2012

Taniec towarzyski, hip hop i jazz to propozycja chrześcijańskiej szkoły tańca „Dance Hope” w Łodzi. Naukę tanecznych kroków poprzedza w niej wspólna modlitwa. Co ważne – szkoła nie działa w piątki.

18:16 | 25.01.2012

Irena Szczurek, dziecko uratowane z getta w Radomsku, opowie o Holokauście. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia w łódzkim kościele św. Ap. Piotra i Pawła, w ramach VII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Wcześniej wierni będą modlić się w intencji ofiar w czasie mszy świętej.

15:43 | 25.01.2012

Kowboje i Indianie rządzić będą w ostatnią sobotę karnawału (18 lutego) w Kalonce. Organizowany przez Fundację św. Ojca Pio bal przyjmuje w tym roku konwencję country. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na budowę Centrum Świętego Ojca Pio.

09:28 | 25.01.2012

Serce Łodzi płacze! Nasi reporterzy odkryli, że pozostawiony przy katedrze nowy dzwon intensywnie roni łzy. Na szczęście dokładne śledztwo doprowadziło do uspokajających wniosków.

14:29 | 19.01.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.