Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

87. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę
Wejście na Jasną Górę grupy 6.

21:54 | 25.08.2012

87. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę
Wejście na Jasną Górę grupy 5.

19:31 | 25.08.2012

87. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę
Wejście na Jasną Górę grupy 4.

18:01 | 25.08.2012

87. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę
Wejście na Jasną Górę grupy 3.

17:58 | 25.08.2012

87. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę
Wejście na Jasną Górę grupy 2.

13:06 | 25.08.2012

Grupa 4 Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej przez całą drogę na Jasną Górę uczyła się wielu piosenek z gestami. Na postoju w Lgocie Wielkiej zaprezentowała jedną z nich – „Jesteś życiem mym”.

09:33 | 25.08.2012

87. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę
Wejście na Jasną Górę grupy 1.

08:43 | 25.08.2012

Mieszkańcy Andrespola, Kwietniowie, pielgrzymowali w grupie 9.

08:12 | 25.08.2012

Kilka etapów Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej przeszła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Już na Jasnej Górze przyznała, że jest w pielgrzymce coś niesamowitego.

07:51 | 25.08.2012

Grupa 2. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej przyniosła witającemu pielgrzymów abpowi Władysławowi Ziółkowi 27 róż symbolizujących każdy rok jego pracy jako ordynariusza. Była też dedykowana mu piosenka.

07:25 | 25.08.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.