Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Peregrinatorium (1) – Pielgrzymka Suwałki-Wilno.
Ta pielgrzymka ma dwa oblicza – na terenie Polski i na Wileńszczyźnie. Po przekroczeniu granicy z Litwą spotyka się wielką życzliwość, głód spotkania i staropolską gościnność. Najwięcej wzruszeń dostarcza natomiast moment wejścia pod Ostrą Bramę. O swoim pielgrzymowaniu do Matki Bożej Ostrobramskiej opowiada tegoroczny maturzysta, Kamil Maciaszczyk.

15:02 | 25.06.2012

O. Dariusz Kantypowicz i o. Adam Szustak to nowi mieszkańcy łódzkiego klasztoru dominikanów. Z Łodzią pożegnali się natomiast o. Karol Karbownik i o. Tomasz Zamorski. O. Karbownik pożegnał się z bywalcami kamienicy przy Zielonej podczas południowej Mszy świętej o godz. 12.00.

18:00 | 24.06.2012

Dla człowieka punktem odniesienia w życiu jest Dekalog. Tymczasem
Niedawno w telewizji odbyła się dyskusja na temat aktualności Dekalogu. Nikt nie kwestionował jej w przypadku przykazań odnoszących się do spraw ludzkich, ale trudniej było znaleźć takie uzasadnienie w odniesieniu do pierwszych przykazań. Odpowiedzi na te wątpliwości poszukaliśmy o filozofów i teologów. Według ks. Waldemara Kulbata kwestia aktualności przykazań podnoszona była już wcześniej przez myślicieli.

13:49 | 22.06.2012

Gaudentarium, czyli zestaw obrazów ruchomych o żywości umysłu, tudzież lekkości ducha plebanów, mnichów i mniszek traktujący.
Epizod 21, z udziałem ks. Jana Wolskiego i ks. Janusza Lewandowicza.

09:41 | 22.06.2012

„I co z tym Kościołem” – wykład pod takim tytułem wygłosił 26 kwietnia w Łodzi ks. Adam Boniecki. Spotkanie z redaktorem-seniorem Tygodnika Powszechnego odbyło się w ramach Wykładów Rektorskich w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

10:51 | 21.06.2012

„I co z tym Kościołem” – wykład pod takim tytułem wygłosił 26 kwietnia w Łodzi ks. Adam Boniecki. Spotkanie z redaktorem-seniorem Tygodnika Powszechnego odbyło się w ramach Wykładów Rektorskich w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

10:24 | 21.06.2012

„I co z tym Kościołem” – wykład pod takim tytułem wygłosił 26 kwietnia w Łodzi ks. Adam Boniecki. Spotkanie z redaktorem-seniorem Tygodnika Powszechnego odbyło się w ramach Wykładów Rektorskich w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

10:03 | 21.06.2012

Część placu na tyłach katedry została zamknięta barierkami, pojawiły się tablice ostrzegawcze i robotnicy. Oznacza to początek budowy podziemnej sali wystawienniczej. Prace ruszą w przyszłym tygodniu, a ich kulminacyjnym punktem będzie wykopanie głębokiej na ponad 6 metrów wyrwy w ziemi.
Inwestycja prowadzona jest ze środków unijnych, w ramach programu „3 centra idei”. Dzięki dofinansowaniu powstaną ośrodki w Piotrkowie Trybunalskim, (przy kościele Panien Dominikanek), Łasku (w kolegiacie) i Łodzi (przy katedrze). „Centra pokazują dziedzictwo związane z demokracją, humanizmem i wielokulturowością. Piotrków to przecież kolebka polskiego parlamentaryzmu, Łask – miejsce związane z prymasem Łaskim i łódzka katedra – symbol współpracy międzywyznaniowej” – mówi ks. Ireneusz Kulesza, proboszcz katedry.

09:53 | 20.06.2012

Kilkudziesięciu duszpasterzy młodzieży z terenu archidiecezji łódzkiej rozpoczęło 19 czerwca trzydniowe rekolekcje w Porszewicach. Spotkanie prowadzi salezjanin, ks. Piotr Sosnowski. „Obecny kierownik ośrodka salezjańskiego w Różanymstoku ma duże wyczucie duszpasterskie i to spotkanie z pewnością będzie bardzo owocne” – podkreśla ks. Przemysław Góra, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

09:45 | 20.06.2012

Nie udało się wygrać konkursu „Superrodzinka Radia Plus”, ale państwo Rybiccy z Łodzi byli bardzo blisko pierwszego miejsca na podium. Niezależnie jednak od wyniku rywalizacji, zabawa w Parku Podolskim była przednia. Kiełbaski, wata cukrowa, mistrzostwa w piłkarzyki, trampolina, jazda na nartach, klown – to tylko część atrakcji, które czekały na uczestników. W sumie pojawiło się ich przy zbiegu Tatrzańskiej i Zbaraskiej ponad 500. Jednak w chwili liczenia udało się doliczyć 409 osób, co dało w rywalizacji drugie miejsce (za Szczecinem, a przed Rabką)

19:19 | 16.06.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.