Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Trzeciego dnia Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej postój obiadowy odbywa się w Lgocie Wielkiej. W tym roku pątnicy jak zwykle mieli do wyboru dwie zupy – pomidorową i barszcz ukraiński.

20:44 | 26.08.2012

Młodzieżowa „czwórka” Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej etap z Łękińska do Lgoty Wielkiej traktuje jako trening przed wejściem na Jasną Górę. W ruch idą ręce i wszelkie akcesoria, a na chodniku pojawiają się animatorzy, którzy uczą grupę gestów do śpiewanych piosenek.

20:42 | 26.08.2012

Młodzieżowa „czwórka” Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej etap z Łękińska do Lgoty Wielkiej traktuje jako trening przed wejściem na Jasną Górę. W ruch idą ręce i wszelkie akcesoria, a na chodniku pojawiają się animatorzy, którzy uczą grupę gestów do śpiewanych piosenek.

20:41 | 26.08.2012

Trzeciego dnia pielgrzymki porządny posiłek można zjeść już w Łękińsku. Odpoczywając przy kościele grupy mają jeszcze w oczach widok na pobliską elektrownię Bełchatów.

20:38 | 26.08.2012

Grupa 4 przechodząc przez Bełchatów na jednym z rond wykonuje falę. Przód grupy zwykle widzi wtedy koniec i na odwrót. Tym razem jednak pielgrzymka musiała zmienić trasę. Młodzież nie zarzuciła tradycji i fala się pojawiła. Jak wypadła?

20:33 | 26.08.2012

Przejście przez Bełchatów jest dla pielgrzymów sporym wyzwaniem. Grupa 4 jest na tym etapie (podobnie zresztą jak na innych) jedną z najgłośniejszych. Jak powitała Bełchatów?

20:13 | 26.08.2012

Sygnałem rozpoznawczym grupy 6 od lat jest menuet. Pielgrzymi tańczą go przed opuszczeniem każdego postoju. W Drużbicach nie przeszkodził im w tym wiatr i zasnuwające się chmurami niebo.

20:05 | 26.08.2012

Jedną z tradycji łódzkiej pielgrzymki jest adoracja Najświętszego Sakramentu w drodze. Monstrancja zabierana jest z jednego z mijanych kościołów i niesiona przez kapłana lub diakona przez część lub cały odcinek. Grupa 2 przeżywała adorację na odcinku z Drużbic.

17:31 | 26.08.2012

Pielgrzymi z Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę uczestniczyli 22 sierpnia w porannych Mszach Świętych. Towarzyszyła im ikona Matki Bożej Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”, która pielgrzymuje po całym świecie. Pielgrzymi z grupy 6 nieśli obraz z Dłutowa do Wadlewa, później trafił on do łódzkiej katedry

17:28 | 26.08.2012

Pielgrzymi z Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę uczestniczyli 22 sierpnia w porannych Mszach Świętych. Towarzyszyła im ikona Matki Bożej Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”, która pielgrzymuje po całym świecie. Pielgrzymi z grupy 6 nieśli obraz z Dłutowa do Wadlewa.

17:27 | 26.08.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.