Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Za łaski doznane od Boga i wsparcie ze strony ludzi dziękował abp Władysław Ziółek 2 września w łódzkiej katedrze. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyli biskupi z metropolii łódzkiej, kapłani i tysiące wiernych. Wszystkich zebranych w katedrze powitał jej proboszcz, ks. Ireneusz Kulesza.

21:47 | 02.09.2012

Ponad 200 osób pielgrzymuje do Łodzi z Jasnej Góry. Zamiast dziewięciu grup idą teraz trzy. A na odcinku z Lgoty Wielkiej – nawet dwie. Ta ostatnia zmiana jest tymczasowa – z powodu adoracji Najświętszego Sakramentu. Jedną z pątniczek jest pani Zofia Tomczyk z parafii Chrystusa Króla w Łodzi.

13:29 | 28.08.2012

Ponad 200 osób pielgrzymuje do Łodzi z Jasnej Góry. Zamiast dziewięciu grup idą teraz trzy. A na odcinku z Lgoty Wielkiej – nawet dwie. Ta ostatnia zmiana jest tymczasowa – z powodu adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak podkreśla ks. Jacek Tyluś, kierownik pielgrzymki, droga powrotna mija szybciej.

13:28 | 28.08.2012

Ks. Paweł Dziedziczak o grupie 3.
87. Piesza Pielgrzymka Łódzka.

14:32 | 27.08.2012

Ks. Paweł Bogusz o grupie 4.
87. Piesza Pielgrzymka Łódzka.

14:30 | 27.08.2012

Ks. Adam Janiszewski o grupie 5.
87. Piesza Pielgrzymka Łódzka

14:29 | 27.08.2012

Ks. Ryszard Szmist mówi o specyfice kierowanej przez niego grupy 1.
87. Piesza Pielgrzymka Łódzka

14:29 | 27.08.2012

Wejście grupy 2 do Pabianic.
87. Piesza Pielgrzymka Łódzka

14:24 | 27.08.2012

Młodzieżowa grupa 4 wychodzi z postoju w Łaskowicach.

14:21 | 27.08.2012

Po przejściu Łodzi pierwszy postój przypada przy kościele w Łaskowicach. Pielgrzymów witał tam proboszcz, ks. Mariusz Wojturski.

14:17 | 27.08.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.