Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Abp Władysław Ziółek prosi kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o modlitwę w intencji nowego metropolity łódzkiego. „Są sprawy, które jedynie Bóg może, takze poprzez nasze słabe siły, realizować w tym świecie” – podkreśla administrator apostolski archidiecezji łódzkiej.

14:02 | 11.07.2012

Bp Marek Jędraszewski od 2002 r. jest delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Z tej działalności zna go ks. Paweł Lisowski, przez lata diecezjalny duszpasterz akademicki, obecnie proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Łodzi.

13:32 | 11.07.2012

Łódzki jezuita, o. Remigiusz Recław, pracujący w par. Najświętszego Imienia Jezus, podkreśla, że w ewangelizowaniu trzeba wykorzystać rzeczy codzienne: kancelarię parafialną oraz śluby i pogrzeby.

„Są bowiem rzeczy trudne, wymagające długiej pracy i rzeczy proste. Wydaje się, że w parafii najprostszą rzeczą, jaką możemy robić, jest kancelaria” – podkreśla o. Recław. „Przychodzą do niej ludzie w różnych sprawach, ale głównie po śluby i pogrzeby. Po te ostatnie zasadniczo przychodzą ludzie ochrzczeni, ale niewierzący. Mogą się spotkać z administracją i opłatą, papierkiem, który trzeba podpisać lub zdobyć. Mogą też spotkać się z czymś innym” – zauważa jezuita. I zachęca do tego, by właśnie wtedy prowadzić ewangelizację. „Jest to niezwykle trudne, bo trzeba przekroczyć maskę administracji i opłat, stając się człowiekiem, który spotyka się z innym człowiekiem” – dodaje zakonnik.
Drugim, ważnym elementem, są śluby i pogrzeby, a właściwie kazanie, które przy tych okazjach bywa wygłaszane. „Na ślubach i pogrzebach mamy ludzi ochrzczonych, a niewierzących. I ten moment, w którym są w kościele, możemy wykorzystać ewangelizacyjnie. A nie wykorzystujemy” – zauważa o. Recław. Chodzi nie tylko o przekazywane treści, ale także o stworzenie wiernym warunków do słuchania. Dlatego jezuita, pozwalający fotografom na wiele, nie zgadza się na wykonywanie zdjęć w trakcie kazania. „Bo to bywa jedyna szansa, żebym mógł z Ewangelią dotrzeć do tych ochrzczonych i niewierzących, którzy w kościele nie bywają” – wyjaśnia zakonnik.

13:29 | 10.07.2012

Ks. Henryk Eliasz, proboszcz par. św. Mateusza w Pabianicach, uważa, że ewangelizacja na gruncie parafialnym jest trudna, bo potencjalnych ewangelizowanych w kościele nie ma. Dlatego trzeba wykorzystywać inne fora, choćby spotkania organizowane przez miasto czy inne organizacje. „Jeśli my – księża – będziemy dawali świadectwo życia skromnego, dobrego, pokornego, wtedy ci ludzie jakoś się odnajdą” – mówi ks. Eliasz. Według niego są to często osoby w jakiś sposób zranione, które „mają alergię na temat Kościoła, a na słowo duchowieństwo reagują z niechęcią”. „Myślę, że potrzebne są lata, żeby przełamać te bariery. Myślę jednak, że da się tego dokonać”.
Jedną z form takiego wyjścia do ludzi jest w parafii św. Mateusza comiesięczna „Szkoła Wiary”, czyli wykłady dotyczące istoty chrześcijaństwa, prowadzone zarówno dla wierzących, jak i poszukujących i wątpiących.

12:58 | 10.07.2012

Po raz 143. wyruszy na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Piotrkowska. W tym roku mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i okolic pielgrzymują pod hasłem „Kościół Naszym Domem”. W trasie pojawią się już 11 lipca.
Piesza Pielgrzymka Piotrkowska jest jedną ze starszych w kraju. Wędruje zarówno do Częstochowy (4 dni), jak i z powrotem (3 dni). W drodze na Jasną Górę odwiedza sanktuaria, m.in. Gidle i św. Annę. Pątnicy podzieleni są na trzy grupy: maryjną (niebieskie chusty), patriotyczną (czerwone chusty) i papieską (gromadzącą głównie młodzież, chusty żółte). Osoby, które nie mogą iść do Częstochowy, mogą zapisać się do grupy duchowej, która towarzyszy pątnikom modlitewnie.

12:24 | 10.07.2012

O Fundamencie rekolekcji ignacjańskich w duchu św. Ignacego Loyoli mówi o. Remigiusz Recław TJ.

11:14 | 09.07.2012

O rekolekcjach ignacjańskich w duchu św. Ignacego Loyoli mówi o. Remigiusz Recław TJ.

11:13 | 09.07.2012

Pod hasłem „Krzyżem przez Polskę Maryjną” rozpoczął się 3 lipca w Szczecinie i Krzeszowie trzeci Rajd dla Życia. Zakończy się 14 lipca w Suwałkach i Krakowie. Oba kierunki spotkają się 10 lipca w Warszawie. W ten sposób trasy przyjmą kształt krzyża św. Andrzeja, jadąc szlakiem sanktuariów maryjnych.
W Rajdzie biorą udział głównie studenci, reprezentujący polskie diecezje. Przejadą przez 13 województw i 21 diecezji. Rajd dla Życia promuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a jego uczestnicy starają się nie tylko rozdawać materiały informacyjne, ale też modlić się i dawać świadectwo.
9 lipca uczestnicy krzeszowsko-suwalskiej części rajdu wyruszyli z Łodzi do Sochaczewa.

10:25 | 09.07.2012

Jak profesjonalnie opiekować się starszymi osobami? Taką umiejętność może dać kurs, który od połowy lipca organizuje Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ulicy Gogola 12. Szkolenie jest bezpłatne a mogą wziąć w nim udział kobiety i mężczyźni, w wieku od 45 do 64 lat. „Ważne by kandydaci byli zdeterminowani do tego rodzaju pracy „- mówi Natalia Gajek doradca zawodowy.

11:16 | 08.07.2012

Szturm ZOMO na siedzibę „Solidarności” sprzed 30 lat i internowanie działaczy związku odtworzyli 13 grudnia uczestnicy happeningu przy ulicy Piotrkowskiej 260. Poza przypadkowymi widzami wydarzenie zgromadziło także świadków tamtych zdarzeń.

12:00 | 06.07.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.