Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Terry Bork mówi o modlitwie wstawienniczej.
Terry Bork jest członkinią Odnowy Charyzmatycznej, Legionu Maryi i Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie – szczęśliwą żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Wersja angielska, wkrótce polskie tłumaczenie.

15:51 | 14.09.2012

Terry Bork mówi o dzieciach niepełnosprawnych.
Terry Bork jest członkinią Odnowy Charyzmatycznej, Legionu Maryi i Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie – szczęśliwą żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Wersja angielska z polskimi napisami (tłumaczenie Kamila Janczyk, opracowanie Łukasz Głowacki).

15:21 | 14.09.2012

Terry Bork mówi o modlitwie w rodzinie.
Terry Bork jest członkinią Odnowy Charyzmatycznej, Legionu Maryi i Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie – szczęśliwą żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Wielokrotnie odwiedzała Polskę.

14:31 | 14.09.2012

16 września mija pierwsza rocznica śmierci Marii Sawickiej, łódzkiego adwokata, założycielki pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Kobiet z ciążą problemową i spraw rodzinnych. Mszę w jej intencji odprawi w środę, 19 września bp Ireneusz Pękalski. Początek o godz. 15.00 w kaplicy Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1a. Marię Sawicką wspomina ks. Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie.

16:04 | 13.09.2012

Z dziekanami i ojcami duchownymi spotkał się 13 września abp Marek Jędraszewski. Była to okazja do prezentacji poszczególnych dekanatów, ale także przygotowania do pracy w Roku Wiary.

13:33 | 13.09.2012

Abp Marek Jędraszewski odbył 8 września ingres do bazyliki archikatedralnej w Łodzi. Objął w ten sposób kanonicznie archidiecezję łódzką. Pastorał, symbol władzy biskupiej, przekazał mu nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

21:36 | 10.09.2012

Abp Marek Jędraszewski odbył 8 września ingres do bazyliki archikatedralnej w Łodzi. Objął w ten sposób kanonicznie archidiecezję łódzką. Pastorał, symbol władzy biskupiej, przekazał mu nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

21:21 | 10.09.2012

Abp Marek Jędraszewski, już jako nowy metropolita łódzki, wita się ze swoimi archidiecezjanami także za pośrednictwem internetu. W krótkim filmie zachęca do poznawania Chrystusa.

22:51 | 08.09.2012

Abp Marek Jędraszewski odbył 8 września ingres do bazyliki archikatedralnej w Łodzi. Objął w ten sposób kanonicznie archidiecezję łódzką. Pastorał, symbol władzy biskupiej, przekazał mu nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

20:09 | 08.09.2012

Abp Marek Jędraszewski odbył 8 września ingres do bazyliki archikatedralnej w Łodzi. Objął w ten sposób kanonicznie archidiecezję łódzką. Pastorał, symbol władzy biskupiej, przekazał mu nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Po Mszy na metropolitę czekała młodzież.

20:08 | 08.09.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.