Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Przed niebezpieczeństwami związanymi z ratyfikacją konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przestrzegał 16 września w Łodzi abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki przewodniczył mszy świętej dla członków ruchu Światło-Życie.

10:08 | 17.09.2012

Przed niebezpieczeństwami związanymi z ratyfikacją konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przestrzegał 16 września w Łodzi abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki przewodniczył mszy świętej dla członków ruchu Światło-Życie.

09:55 | 17.09.2012

Przed niebezpieczeństwami związanymi z ratyfikacją konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przestrzegał 16 września w Łodzi abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki przewodniczył mszy świętej dla członków ruchu Światło-Życie.

09:37 | 17.09.2012

Przed niebezpieczeństwami związanymi z ratyfikacją konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przestrzegał 16 września w Łodzi abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki przewodniczył mszy świętej dla członków ruchu Światło-Życie.

09:36 | 17.09.2012

Przed niebezpieczeństwami związanymi z ratyfikacją konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przestrzegał 16 września w Łodzi abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki przewodniczył mszy świętej dla członków ruchu Światło-Życie.

09:13 | 17.09.2012

Na Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata” zapraszają 16 września do swojej parafii oo. klaretyni w Łodzi. Będzie można spędzić z rodziną czas, posłuchać muzyki, obejrzeć występy zespołów czy zejść kiełbasę z grilla. A przy okazji wesprzeć dzieci z najuboższych rodzin, które dzięki zebranym funduszom spędzą w Łodzi ciekawie zimowe ferie.

22:10 | 15.09.2012

Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej został laureatem Nagrody „Serce Łodzi”. Statuetka – drewniana miniatura dzwonu – po raz pierwszy zostanie wręczona we wtorek (18 września), w święto św. Stanisława Kostki – patrona łódzkiej archikatedry. Będzie to jednocześnie rocznica przywrócenia Łodzi jednego z symboli miasta.

18:05 | 14.09.2012

Terry Bork o roli modlitwy w jej życiu.
Terry Bork jest członkinią Odnowy Charyzmatycznej, Legionu Maryi i Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie – szczęśliwą żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Wersja angielska, wkrótce polskie tłumaczenie.

18:01 | 14.09.2012

Terry Bork do niewierzących.
Terry Bork jest członkinią Odnowy Charyzmatycznej, Legionu Maryi i Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie – szczęśliwą żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Wersja angielska, wkrótce polskie tłumaczenie.

17:59 | 14.09.2012

Terry Bork mówi o modlitwie za miasto i rządzących
Terry Bork jest członkinią Odnowy Charyzmatycznej, Legionu Maryi i Narodowego Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie – szczęśliwą żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Wersja angielska, wkrótce polskie tłumaczenie.

16:16 | 14.09.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.