Archidiecezja Łódzka
Urzędy i instytucje
13:59 | 24.08.2016

KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1/3, tel. centrali 42 66-48-700
(łączy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Kurii)
www.archidiecezja.lodz.pl
e-mail: kuria@archidiecezja.lodz.pl

ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI
odpowiedzialny za: zagadnienia związane z Nową Ewangelizacją, Wyższe Seminarium Duchowne, dialog ekumeniczny i międzywyznaniowy 

abp Grzegorz Ryś
90-458 Łódź, ul. I. Skorupki 1

BISKUP POMOCNICZY I WIKARIUSZ GENERALNY
odpowiedzialny za: Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej, sprawy translokat wikariuszowskich i proboszczowskich, duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo młodzieży, zagadnienia prawne
bp Ireneusz Pękalski, tel. 42 66-48-711

BISKUP POMOCNICZY I WIKARIUSZ GENERALNY
odpowiedzialny za: duszpasterstwo ogólne, sprawy katechetyczne i szkolnictwo katolickie, duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo charytatywne 

bp Marek Marczak, tel. 42 66-48-711

BISKUP POMOCNICZY SENIOR
odpowiedzialny za: sprawy społeczne, środki społecznego przekazu, stowarzyszenia oraz ruchy kościelne i katolickie
bp Adam Lepa

KANCLERZ KURII
ks. prał. Zbigniew Tracz, tel. 609 687 187 ; 42 66-48-730
kanclerz@archidiecezja.lodz.pl

SEKRETARZ ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO
ks. Łukasz Burchard, tel.887 667 001
e-mail: sekretarz.abp@archidiecezja.lodz.pl

NOTARIUSZE
ks. prał. Tadeusz Weber, tel. 42 66-48-725
ks. Waldemar Bartocha, tel. 42 66-48-732
notariusz@archidiecezja.lodz.pl

RZECZNIK PRASOWY KURII
ks. Paweł Kłys, tel. 609 102 481
rzecznik@archidiecezja.lodz.pl

CEREMONIARZ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, SEKRETARZ BPA MARKA MARCZAKA
ks. Hubert Kempiński, tel. 42 66-48-790, 723-153-723

SEKRETARIAT
Małgorzata Andrzejczak, tel. 42 66-48-728
Katarzyna Tomasik, tel. 42 66-48-717; fax 42 66-48-796
kuria@archidiecezja.lodz.pl

KOLEGIA DORADCZE ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

KOLEGIUM KONSULTORÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (2016–2021)

bp Ireneusz Pękalski
bp Marek Marczak
ks. kan. Tomasz Bartczak
ks. prał. Józef Janiec
ks. kan. Karol Litawa
ks. prał. Jarosław Pater
ks. kan. Ryszard Stanek
ks. prał. Zbigniew Tracz
ks. prał. Tadeusz Weber

RADA KAPŁAŃSKA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (2017–2022)

1. CZŁONKOWIE Z WYBORU

ks. kan. Robert Arndt
ks. Jan Czekalski
ks. prał. Józef Janiec
ks. kan. Jarosław Kaliński
ks. kan. Gabriel Kołodziej
ks. Grzegorz Korczak
ks. kan. Paweł Lisowski
ks. Marcin Majda
ks. Zenon Miksa
ks. Paweł Pęczek
ks. kan. Ryszard Stanek
ks. kan. Mariusz Szcześniak

2. CZŁONKOWIE Z URZĘDU

bp Ireneusz Pękalski
bp Marek Marczak
ks. kan. Tomasz Bartczak
ks. kan. Tomasz Falak
ks. kan. Wiesław Kamiński
o. Kazimierz Kubacki SJ
ks. kan. Sławomir Sosnowski
ks. prał. Zbigniew Tracz

3. CZŁONKOWIE Z NOMINACJI

ks. Andrzej Chmielewski
o. Maciej Plewka CSsR
ks. Karol Litawa
ks. Tadeusz Weber

 RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (20 II 2018 – kadencja 5 lat)

Przewodniczący: ks. kan. Mariusz Szcześniak
Sekretarz: ks. prał. Tadeusz Weber
ks. Andrzej Chmielewski
ks. Gabriel Kołodziej
ks. Ryszard Stanek

KOMISJA DO SPRAW BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (1 X 2018 – kadencja 5 lat)

ks. prałat Ireneusz Kulesza – przewodniczący
dr inż. Janusz Frey
mgr. inż. Tomasz Jędraszek
ks. kanonik dr Karol Litawa
inż. arch. Paweł Marciniak
ks. kanonik Edward Półtorak
mgr Aleksandra Pudelska
prof. Krystyna Solska
prof. Bogusław Solski
ks. prałat dr hab. Jan Wolski

KOMISJA PROGRAMOWA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ (2 I 2018 – 31 XII 2018)

ks. red. Paweł Kłys – przewodniczący
red. Łukasz Głowacki
o. Damian Karczmar OFMConv
ks. kan. dr Jarosław Nowak
red. Anna Skopińska
red. Antoni Zalewski

KAPITUŁA ARCHIKATEDRALNA ŁÓDZKA

KANONICY
bp Ireneusz Pękalski (9 XII 1997) – dziekan
bp Marek Marczak (14 IV 2015)
ks. Zygmunt Łukomski (17 VI 2010)
ks. Janusz Lewandowicz ( 15 IX 2011)
ks. Andrzej Dąbrowski (16 II 1996) – sekretarz
ks. Jarosław Pater (14 IV 2015)
ks. Grzegorz Jędraszek (7 X 2004)
ks. Bartłomiej Rurarz (17 VI 2010)
ks. Stanisław Kaniewski (9 XI 2005) – teolog
ks. Zbigniew Tracz (10 XI 2012) – kustosz
ks. Ireneusz Kulesza (28 X 2003)
ks. Tadeusz Weber (15 XI 2011) – penitencjarz

KANONICY SENIORZY
bp Adam Lepa (1987; 2014)
ks. Jan Sobczak (1986; 2007)
ks. Józef Fijałkowski (1990; 2014)
ks. Jerzy Świątek (1990; 2012)
ks. Bogdan Nowacki (1997; 2011)

KAPITUŁA KOLEGIACKA ŁASKA

KANONICY
ks. Andrzej Chmielewski (12 XII 2009)
ks. Roman Czermański (24 X 2005)
ks. Bolesław Dziurdzia (24 X 2005) – penitencjarz
ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz (24 X 2005) – sekretarz
ks. Kazimierz Magdziak (24 X 2005) – kustosz
ks. Stefan Magiera (18 XII 1012)
ks. Piotr Pirek (15 XII 2015)– prepozyt
ks. Jerzy Rzepkowski (18 XII 2012)
ks. Zdzisław Sudra (6 XII 2016)
ks. Jarosław Wojtal (2 XII 2010) – teolog

KANONICY SENIORZY
ks. Zygmunt Czyż (14 X 2008)
ks. Józef Komperda (2008; 2011)
ks. Antoni Kamiński (2005; 2012)

KAPITUŁA KOLEGIACKA WOLBORSKA

KANONICY
ks. Jacek Ambroszczyk (26 VI 2010) – sekretarz
ks. Piotr Miler (26 VI 2010) – penitencjarz
ks. Zdzisław Banul (26 VI 2010)
ks. Tomasz Owczarek (26 VI 2010) – prepozyt
ks. Grzegorz Gogol (26 VI 2010) – teolog
ks. Ryszard Stanek (26 VI 2010)
ks. Jerzy Jankowski (26 VI 2010) – senior
ks. Leon Strzelczyk (26 VI 2010)
ks. Benedykt Węglewski (26 VI 2010) – kustosz
ks. Włodzimierz Konopczyński (26 VI 2010)

BIURO PRASOWE KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ

ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-744
Dyrektor Biura: ks. Paweł Kłys

KORESPONDENT ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ DO KAI I RADIA WATYKAŃSKIEGO

red. Antoni Zalewski

PORTIERNIE

ul. ks. I. Skorupki 1: Zdzisław Skrzypczyk, Dariusz Tomasik, tel. 42 66-48-741
ul. ks. I. Skorupki 3: Piotr Pokrętowski, tel. 42 66-48-700


REFERAT FINANSOWY

ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-731
Ekonom: ks. kan. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-720
Główna Księgowa: Ewa Grocka, tel. 42 66-48-731
Księgowa – Kasa: s. Grażyna Gracz, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-723
Koordynator ds. remontów i inwestycji: Wojciech Przybył, tel. 42 66-48-784
Asystentka Koordynatora: Justyna Jaszczak, tel. 42 66-48-784

ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 66-48-721
Dyrektor: ks. kan. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-720
Specjalista ds. Finansowo-administr.: Agnieszka Kondejewska, tel. 42 66-48-721
Starszy Specjalista ds. Transportu: Adam Ciesielski, tel. 603 197 433

GOSPODARSTWO ROLNE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

95-002 Szczawin Kolonia, ul. Zgierska 4a, tel. 42 716-94-52
Dyrektor: ks. kan. Tomasz Bartczak

CENTRUM STUDIÓW IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁODZI

90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 2/12
Dyrektor: ks. prał. dr hab. Jan Wolski, tel. 42 66-48-710
Wicedyrektor: ks. kan. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-720
Kierownik ds. Administracyjnych: Jerzy Marcinkiewicz, tel. 698 318 098


I. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3
e-mail: duszpast@archidiecezja.lodz.pl; wd@archidiecezja.lodz.pl
Przewodniczący: Ks. kan. Wiesław Kamiński, tel. 42 66-48-750
Sekretarz: ks. Hubert Kempiński, 42 66-48-751
Biuro Wydziału: s. Maria Gruszka, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-751

KOMISJE

Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego: przew. bp Marek Marczak
Komisja ds. Duszpasterstwa Specjalistycznego: przew. ks. kan. Piotr Kosmala
Komisja ds. Duszpasterstwa Zawodowego: przew. ks. kan. Marek Pluta
Komisja ds. Stałej Formacji Kapłanów: przew. ks. kan. Sławomir Sosnowski
Komisja ds. Duszpasterstwa Powołań: przew. ks. Paweł Bogusz
Komisja ds. Liturgii: przew. ks. kan. Karol Litawa
Komisja Muzyki Kościelnej: przew. ks. prał. Grzegorz Kopytowski
Komisja ds.Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego: przew. ks. prał. Tadeusz Weber
Komisja ds. Dni Kultury Chrześcijańskiej: przew. ks. prał. Waldemar Sondka

Egzorcyści:

ks. kan.Tomasz Owczarek, tel. 44 631 50 56
ks. Grzegorz Korczak tel. 691 399 455


II. WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-756; fax 42 66-48-758
strona internetowa: www.katecheza.lodz.pl
e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik, tel. 42 66-48-753
Zastępca: Irena Wolska, tel. 42 66-48-757
Biuro Wydziału: Henryka Walczak, tel. 42 66-48-756
Konsultant do spraw nauki religii w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim: Izabela Mazurczyk

Metodycy w Wydziale Katechetycznym:
s. Noemi Wieliczko, pasjonistka
Irena Wolska
ks. Marcin Wojtasik

Wizytatorzy ds. katechetycznych:
ks. Jarosław Adamiak
ks. Adam Bajer vel Bojer
ks. Piotr Braczkowski
ks. kan. Andrzej Chmielewski
ks. Piotr Ciącio
ks. Jan Cholewa
ks. Tomasz Cyliński
ks. Michał Czarnecki
ks. Michała Dolaciński
ks. Stanisław Haładaj
ks. Adam Janiszewski
ks. Mariusz Jersak
ks. prał. Grzegorz Jędraszek
ks. Sławomir Klich
ks. Włodzimierz Kujawin
ks. Mariusz Kuligowski
ks. Piotr May-Majewski
ks. Andrzej Michalak
ks. Zenon Miksa
ks. Patryk Nowak
ks. kan. Tomasz Owczarek
ks. Władysław Paś
ks. Marcin Pawłuszewicz
ks. Michał Pietrasik
ks. Dariusz Piwowar
ks. Karol Skowroński
ks. Tomasz Sowik
ks. kan. Ryszard Stanek
ks. Łukasz Tarnawski
ks. Piotr Stępień
ks. Jacek Tyluś
ks. kan. Marek Wochna
ks. Szczepan Zacha
ks. Wojciech Żelewski

Archidiecezjalna Rada Katechetyczna:
W skład Rady wchodzą z urzędu:

 • przewodniczący wydziału katechetycznego,
 • wiceprzewodniczący wydziału katechetycznego,
 • wizytatorzy archidiecezjalni ds. katechezy,
 • konsultanci katechetyczni,
 • metodycy katechetyczni

oraz dodatkowo:

Małgorzata Ircha
Krzysztof Kamiński
Marzena Ociesielska
Dorota Wiśniewska
Władysław Woźniak
s. Elżbieta Stępniewska, urszulanka

KOMISJE

 1. Komisja do Spraw Katechizacji
  Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik
  REFERATY:
  Katechizacja w przedszkolach – Izabela Mazurczyk
  Katechizacja w szkołach podstawowych – s. Noemi Wieliczko, pasjonistka
  Katechizacja w szkołach ponadpodstawowych – ks. Michał Pietrasik
  Katechizacja w szkołach specjalnych – ks. Krzysztof Helik
  Katechizacja w szkołach katolickich – ks. Marcin Czajkowski
 2. Komisja do Spraw Katechezy Specjalnej
  Przewodniczący: ks. Marcin Wojtasik
  REFERATY:
  Oligokatecheza – ks. kan. Piotr Kosmala
  Surdokatecheza – ks. kan. Wiesław Kamiński
  Tyflokatecheza – ks. Piotr Braczkowski
  Katecheza Grup Niepełnosprawnych Społecznie – ks. Stefan Magiera
 3. Komisja do Spraw Katechezy Parafialnej
  Przewodniczący: ks. Mariusz Jersak
  REFERATY:
  Katecheza parafialna dzieci – s. Noemi Wieliczko, pasjonistka
  Katecheza parafialna młodzieży – ks. Marcin Majda
  Katecheza parafialna dorosłych – ks. kan. Gabriel Kołodziej
 4. Komisja do Spraw Formacji Katechetów
  Przewodniczący: Irena Wolska
  REFERATY:
  Permanentne dokształcanie katechetów:
  Izabela Mazurczyk
  ks. Marcin Wojtasik
  s. Noemi Wieliczko, pasjonistka
  Irena Wolska
 5. Koordynator diecezjalny ds. przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: ks. Michał Pietrasik tel. 501 313 900
 6. Redakcja Biuletynu Katechetycznego „W Służbie Katechezie” i prowadzenie strony internetowej Wydziału katechetycznego: ks. Marcin Wojtasik

III. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel./fax 42 682-20-22, w. 32
www.archidiecezja.lodz.pl/wdr e-mail; wdr@csr.org.pl
Przewodniczący: ks. Paweł Kutynia
Sekretarz: ks. Adam Bajer vel Bojer
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego: Małgorzata Rosiak tel. 607 141 141, e-mail: rosiak@csr.org.pl

KOMISJE

 1. Komisja do Spraw Przygotowania do Życia w Rodzinie
  Przewodniczący: ks. Paweł Kutynia
 1. Komisja do Spraw Formacji Rodzin
  Przewodniczący: ks. kan. Andrzej Ścieszko
 1. Komisja do Spraw Służby Życiu
  Przewodniczący: ks. Paweł Kutynia

IV. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 609-102-827; strona www.lodzpiotrowa.pl; mail: mlodziezlodz@gmail.com
Przewodniczący: ks. Paweł Bogusz, tel. 609-102-827

KOMISJE

 1. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieżowych Grup i Zespołów Parafialnych
  Przewodniczący: ks. kan. Gabriel Kołodziej
 2. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Niepełnosprawnej
  Przewodniczący: ks. kan. Piotr Kosmala
 3. Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Uzależnionej i Moralnie Zagrożonej Przewodniczący: ks. kan. Jan Cholewa
 4. Komisja do Spraw Młodzieżowych Spotkań Taizé,  Przewodniczący: ks. Adam Grałek
 5. Kolegium Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży, Przewodnicząc:  ks. kan. Przemysław Góra
 6. Rada Młodych, Moderator:  ks. Paweł Bogusz

V. WYDZIAŁ WYDAWNICTW I MASS MEDIÓW

Przewodniczący: ks prał. Józef Janiec

KOMISJE

 1. Komisja do Spraw Wydawnictw Archidiecezji Łódzkiej
  Przewodniczący: ks. prał. Józef Janiec
 1. Komisja do Spraw Mass Mediów
  Przewodniczący: ks. Paweł Kłys

BIURO PRASOWE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-744
Kierownik: ks. Paweł Kłys
Redaktorzy: Antoni Zalewski

REDAKCJA „WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJALNYCH ŁÓDZKICH”

Redaktor naczelny: ks. Rafał Leśniczak, tel. 42 66-48-744
Redaktorzy: ks. Krzysztof Nalepa, ks. Tomasz Szczypa

REDAKCJA „ŁÓDZKICH STUDIÓW TEOLOGICZNYCH”

Kolegium redakcyjne:
Przewodniczący: bp  Marek Marczak, tel. 42 66-48-810
Wiceprzewodniczący i sekretarz: ks.dr hab. Rafał Leśniczak, tel. 42 66-48-708

REDAKCJA „NIEDZIELI ŁÓDZKIEJ”

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, p. 112, tel. 42 66-48-752
www.niedziela.pl, e-mail: redakcja.lodz@niedziela.pl
Redaktor odpowiedzialny: ks. dr Paweł Gabara
Redaktor: Justyna Kunikowska

REDAKCJA „IDZIEMY”

Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. Paweł Kłys

KORESPONDENT ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ DO KAI I RADIA WATYKAŃSKIEGO

Redaktor: Antoni Zalewski

KORESPONDENT RADIA MARYJA I TELEWIZJI TRWAM

Redaktorzy: Antoni Zalewski

KATOLICKA ROZGŁOŚNIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 663-05-60
www.radioplus.pl, e-mail: lodz@radioplus.pl
Dyrektor: Łukasz Głowacki

ZESPÓŁ PROGRAMÓW KATOLICKICH ŁÓDZKIEGO OŚRODKA TELEWIZJI POLSKIEJ

90-117 Łódź, ul. Narutowicza 13 tel. 42 635-91-51, fax 42 635-91-13
Redaktor odpowiedzialny zespołu: ks. kan. Jarosław Nowak

ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel./fax 42 636-04-81
e-mail: awl@archidiecezja.lodz.pl
Dyrektor: ks. prał. Józef Janiec, tel. 42 66-48-743
Skład komputerowy: Anna Dorynek, tel. 42 66-48-765
Sekretariat: Bogusława Augustyniak, tel. 42 636-04-81, 66-48-742 lub 740

REFERAT DS. DYSTRYBUCJI PRASY KATOLICKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-755
Referent: Jadwiga Ługowska

KSIĘGARNIA ARCHIDIECEZJALNA

90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 263, tel. 42 637-28-59, fax 042 637-28-79 e-mail: liber@archidiecezja.lodz.pl
Kierownik: Anna Agier

CENTRUM KOMPUTEROWE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3; e-mail: ck@archidiecezja.lodz.pl
Redaktor merytoryczny strony www w Internecie: ks. Paweł Kłys
e-mail: biuroprasowe@archidiecezja.lodz.pl tel. 42 66-48-744
Administrator sieci komputerowej: Marek Włodarski, tel. 606 806 803
e-mail: mk@archidiecezja.lodz.pl

CENZORZY PUBLIKACJI RELIGIJNYCH

bp dr Marek Marczak
ks. kan. dr Grzegorz Dziewulski
ks. dr Włodzimierz Kujawin
ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Perzyński


VI. WYDZIAŁ DO SPRAW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-795
Przewodniczący: o. Kazimierz Kubacki SJ, tel. 42 66-48-793
Referentka diecezjalna: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP,
tel. 42 66-48-795 e-mail: zakony@archidiecezja.lodz.pl
Zastępczyni referentki: s. Agnieszka Małek, antonianka,
tel. 42 679-27-20 e-mail: zakony@archidiecezja.lodz.pl
Asystent kościelny ds. Dziewic i Wdów Konsekrowanych: o. Grzegorz Radomiak SJ, tel. 797 907 250
Komisja ds. Zakonów Męskich:delegat ds. zakonów męskich: o. Mirosław Bartos OFMConv.


VII. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 42 66-48-700
Przewodniczący: ks. kan. Tomasz Bartczak
Sekretarz: ks. prał. Tadeusz Weber

KOMISJE

 1. Komisja do Spraw Zaległości Podatkowych
  Przewodniczący: ks. kan. Tomasz Bartczak
 1. Komisja do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich
  Przewodniczący: ks. prał. Ireneusz Kulesza
 1. Komisja do Spraw Cmentarzy
  Przewodniczący: ks. kan. Tomasz Bartczak

TRYBUNAŁ METROPOLITALNY ŁÓDZKI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, sekretariat tel. 42 66-48-748
e-mail: trybunal@archidiecezja.lodz.pl
Przewodniczący: abp Grzegorz Ryś
Wikariusz sądowy: ks. prał. Grzegorz Leszczyński, tel. 42 66-48-724

SĘDZIOWIE:
bp Ireneusz Pękalski
ks. Łukasz Burchard
ks. inf. Andrzej Dąbrowski
ks. kan. Przemysław Góra
ks. prał. Tadeusz Weber
ks. prał. Zbigniew Tracz
o. Tomasz Gałkowski CP

SĘDZIOWIE AUDYTORZY:
ks. kan. Marian Kołodziejczak,
ks. Radosław Krych

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI: ks. kan. Mateusz Cieplucha

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO:
ks. Robert Jantczak
Adam Bartczak
Łukasz Korporowicz
ks. Kamil Przybysz

NOTARIUSZ: ks. kan. Kazimierz Dąbrowski

ADWOKACI
ks. kan. Marian Kołodziejczak
ks. Krzysztof Żernicki

II INSTANCJA: Trybunał Metropolitalny Warszawski – 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

POSTULATORZY DO SPRAW BEATYFIKACJI

Postulator do sprawy wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Wandy Malczewskiej:
ks. prał. Krzysztof Nykiel (Rzym)
Wicepostulator: bp Ireneusz Pękalski
Postulator do sprawy wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej:
bp Ireneusz Pękalski

TRYBUNAŁ DO SPRAW BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

Delegat arcybiskupa metropolity: ks. inf. Andrzej Dąbrowski
Notariusz: ks. prał. Tadeusz Weber


INSTYTUCJE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W ŁODZI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-749, e-mail: archiwum@archidiecezja.lodz.pl
udostępnianie akt: poniedziałek – piątek godz. 10.00–14.00
Dyrektor: ks. kan. Kazimierz Dąbrowski, tel. 42 66-48-719
Zastępca dyrektora: ks. Mieczysław Różański, tel. 42 66-48-719
Archiwiści: s. Lucyna Witczak, służebniczka NMP NP, tel. 42 66-48-749
Dział metrykalny: ks. kan. Henryk Janus, s. Krystyna Kozieł

MUZEUM ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-794
Zwiedzanie Muzeum jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem
Dyrektor: ks. prał. Jan Wolski, tel. dom. 42 66-48-710
Wicedyrektor: ks. Piotr Borowiec tel. 42 632-35-51

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, NIP 727-16-60-410
tel. centrali: 42 639-95-81, 42 639-95-82, fax 42 639-95-80
e-mail: caritas@toya.net.pl,recepcja.caritas@toya.net.pl, www.caritas.lodz.pl
PEKAO S.A. V O/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000274785 ; 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, NIP 727-26-96-114 PEKAO S.A. V O/Łódź 70 1240 1545 1111 0010 1277 6646
Dyrektor: ks. kan. Andrzej Partyka
Wicedyrektor: ks. Sebastian Krawczyk
Wicedyrektor: ks. Paweł Pęczek
Wicedyrektor: ks. Zdzisław Kuropatwa wicedyrektor ds. wybudowania, założenia i prowadzenia domu opieki „Pomocna Dłoń” w Kaszewicach

PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ ORAZ MAGAZYN
czynny: 8.00–16.00, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 108, tel. 42 637-53-50, e-mail: ppch.caritas@toya.net.pl
Magazyn: tel. 42 637-53-03, mail: magazyn.caritas@toya.net.pl

DOMY DZIENNEGO POBYTU
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81, e-mail: ddzp.gdanska@toya.net.pl
91-012 Łódź, ul. Odolanowska 46, e-mail: ddzp.odolanowska@toya.net.pl

SPECJALISTYCZNE ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE CARITAS W ŁODZI
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, czynna: 8.30–18.00,
tel. 42 639-95-81  e-mail: swietlica.gdanska@toya.net.pl
91-012 Łódź, ul. Odolanowska 46, czynna: 14.00–18.00,
tel. 42 657 10 33  e-mail: ddzp.odolanowska@toya.net.pl

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ czynny: 8.00–20.00
92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, tel. 42 673-41-30, e-mail: oazis@toya.net.pl

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ czynny: 7.30–15.30
92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, tel. 42 673-05-35, e-mail: zaz@zaz.com.pl

BIURO WOLONTARIATU CARITAS czynne: 9.00–17.00
90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 42 632 24 20 e-mail: biurowolontariatu@toya.net.pl

NZOZ CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ HOSPICJUM DOMOWE i PORADNIA
MEDYCYNY PALIATYWNEJ

91-473 Łódź, ul. Zgierska 121, tel./fax: 42 636-24-08, e-mail: hospicjum.caritas@toya.net.pl

NZOZ INTEGRACYJNY OŚRODEK LECZEŃ I REHABILITACJI IM. JANA PAWŁA II
CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
al. E. Śmigłego Rydza 24/26, 93-281 Łódź, tel. 42 678-91-12 e-mail:
nzozintegracja@toya.net.pl, czynne: 8:00-20:00
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY CARITAS W DRZEWOCINACH
95-081 Dłutów, Drzewociny 67, tel. 518 197 597, e-mail: ppeczek@toya.net.pl
Dyrektor: ks. kan. Paweł Pęczek

OŚRODEK KOLONIJNY CARITAS W ŁASKU-KOLUMNIE
98-140 Łask-Kolumna, ul. Swojska 4, tel. 660 975 618,  e-mail: dom@fundacjamagnificat.pl

CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 33; fax 42 682-20-22 w. 36
czynne: poniedziałek–czwartek, godz. 10.00–18.00; piątek, godz. 10.00–16.00
nr konta: BRE BANK S.A. 91 1140 1108 0000 2026 3800 1001
www.csr.org.pl, www.aborcja.info.pl, www.niebij.pl, e-mail: csr@csr.org.pl
Dyrektor: ks. Paweł Kutynia, tel. 42 682-19-99
Zastępca ds. pomocowych: Krystyna Osada

FUNDUSZ OCHRONY MACIERZYŃSTWA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22 w. 11
nr konta: BRE BANK S.A. 26 1140 1108 0000 2026 3800 1007
Przewodnicząca Komitetu FOM: Teresa Żaglińska

FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 33
nr konta: BRE BANK S.A. 53 1140 1108 0000 2026 3800 1006
Dyrektor: ks. Paweł Kutynia, tel. 42 682-19-99

ARCHIDIECEZJALNY OŚRODEK ADOPCYJNY
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a; tel. 42 682-18-88; fax 42 682-18-92, www.adopcja.net, e-mail: aoa@csr.org.pl
czynny: poniedziałek–czwartek 10.00–18.00, piątek 10.00–16.00
nr konta: BRE BANK S.A. 80 1140 1108 0000 2026 3800 1005
Dyrektor: Magdalena Lesiak, e-mail: lesiak@csr.org.pl

DOM SAMOTNEJ MATKI IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 688-18-49
e-mail: dsm@archidiecezja.lodz.pl; dsm@csr.org.pl
Nr konta Domu: I Oddział PKO BP w Łodzi Nr 34 1020 3352 0000 1302 0089 9971
Dyrektor: s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk antonianka tel. 509 192 948
Kapelan: ks. Paweł Kutynia, tel. 42 682-19-99

FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA”
Organizacja pożytku publicznego, (OPP), nr KRS 0000262774 gromadzi środki na budowę kompleksu żywieniowego przy Domu Samotnej Matki i działania na rzecz dziecka i rodziny.
Można przekazać 1% podatku na Fundację, wpisując do PIT nr KRS: 0000262774 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 646-76-18; e-mail: fundacja@csr.org.pl
Nr konta dla wpłat „darowizna na cele charytatywne”: BRE BANK S.A. 43 1140 1108 0000 2031 5500 1001
Dyrektor Fundacji: ks. kan. Robert Jaśpiński, tel. 605-191-331,e-mail: jaspinski@csr.org.pl
Biuro Fundacji: Piotr Kaczmarek, tel. 609 102 535
Przewodniczący Rady Fundacji: ks. Stanisław Kaniewski
Członkowie Rada Fundacji: ks. kan. Mariusz Szcześniak,
ks. kan. Jarosław Pater,
Krystyna Osada,
Aleksander Sękowski.

TELEFON ZAUFANIA „STOP PRZEMOCY” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW

tel. 42-682-28-37, czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00–18.00

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA PRZY CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE „MŁODZI NIEGNIEWNI”
tel. 42 682-20-22, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 18:00
OŚRODEK POMOCY PRAWNEJ I TERAPEUTYCZNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
93-643 Łódź, ul. św. Rafała Kalinowskiego 6,
Kierownik: ks. Grzegorz Wojda, tel. 502 421 386

DOM KSIĘŻY EMERYTÓW
93-325, ul. św. Wojciecha 3, tel. 42 683-41-90, fax 42 640-99-55
Siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus, tel. 42 683-41-90
Dyrektor: ks. Paweł Świrad, tel. 42 683-41-09

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.