Archidiecezja Łódzka
Katolickie uczelnie i placówki oświatowe
15:27 | 26.08.2016

KATOLICKIE UCZELNIE I PLACÓWKI OŚWIATOWE 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. centrali 42 66-48-800, 42 66-48-888, fax 42 66-48-823
e-mail: wsd@archidiecezja.lodz.pl http://www.wsd.lodz.pl

REKTOR:
ks. dr Sławomir Sosnowski, tel. 42 66-48-810
PROREKTOR: ks. dr Jacek Kacprzak, tel. 42 66-48-814
PREFEKCI: ks. dr Przemysław Szewczyk, tel. 42 66-48-835
ks. mgr lic. Bartłomiej Franczak, tel. 42 66-48-813
OJCOWIE DUCHOWNI: ks. mgr lic. Piotr Mieloszyński tel. 42 66-48-815
ks. dr Marcin Pietrzyk, tel. 42 66-48-817
ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz
DYREKTOR ADMINISTRACYJNY: ks. mgr lic. Marcin Jarzenkowski, tel. 42 66-48-818
Profesorowie i wykładowcy: ->zobacz tutaj<-
BIBLIOTEKA: tel. 42 66-48-893
DYREKTOR: ks. dr Jacek Kacprzak
KIEROWNIK: mgr Agnieszka Chodyniecka
BIBLIOTEKARKA: mgr Anna Janasek

ARCHIDIECEZJALNE SEMINARIUM DUCHOWNE REDEMPTORIS MATER 

92-547 Łódź, ul.: Chmielowskiego 7
Strona Internetowa Seminarium Redemptoris Mater
REKTOR:
ks.Michał Jaworski
OJCIEC DUCHOWNY:
ks. Janusz Świeca

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DLA STARSZYCH KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ

90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. centrali 42 66-48-800, 42 66-48-888, fax 42 66-48-823
REKTOR: ks. dr hab. Sławomir Szczyrba
OJCIEC DUCHOWNY: ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE OJCÓW FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH

91-520 Łódź-Łagiewniki, ul. Okólna 185, tel. 42 61-61-600, e-mail: seminarium@franciszkanie.org
REKTOR: o. dr Mirosław Bartos OFMConv
WICEREKTOR: o. dr Mariusz Fałkowski OFMConv

INSTYTUT TEOLOGICZNY W LODZI

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 664-87-39, e-mail: wolski.j@archidiecezja.lodz.pl, www: https://archidiecezja.lodz.pl/pwtwczynny: soboty 9.15-15.00
DYREKTOR: ks. dr hab. Jan Wolski
WICEDYREKTOR: ks. dr Grzegorz Dziewulski
Zajęcia prowadzą wykładowcy:
UKSW w Warszawie,
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi,
Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach,
Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Akademii Medycznej w Łodzi.

STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

90-473 Łódź, ul. Zgierska 125
DYREKTOR: ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski, tel. 42 61-71-30; tel. kom. 882 383 785
e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl www.smk.archidiecezja.lodz.pl

KOŚCIELNY UNIWERSYTET LUDOWY ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

98-160 Sędziejowice
DYREKTOR: ks. Jarosław Leśniak, tel. 601 305-244

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

91-170 Łódź , ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156, telefon: 42 613 18 78, 42 613 18 91
www: http://utw.katolik.edu.pl
DYREKTOR UTW: mgr Czesława Dresler
WICEDYREKTOR: mgr inż. Teresa Rymarz

KATOLICKIE SZKOŁY ŚREDNIE NA TERENIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA I KATOLICKIE GIMNAZJUM Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

93-262 Łódź, ul. Z. Nałkowskiej 2, tel. 643-46-12
DYREKTOR: mgr Marek Woźniak

KATOLICKIE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II

91-170 Łódź, ul. K. Baczyńskiego 156, tel.42 613-18-60, fax 42 613-18-65
gimnazjum: gimnazjum@katolik.edu.pl, liceum: liceum@katolik.edu.pl, http: www.katolik.edu.pl
DYREKTOR: ks. dr Marcin Czajkowski

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ks. Jana Bosko

90-046 Łódź, ul. Wodna 34, tel. 42 674-14-04, fax 42 676-13-68
http://www.salezjanie.lodz.pl, e-mail: nycz-marian@salezjanie.lodz.pl
DYREKTOR: ks. Julian Dzierżak SDB, tel. 42 674-41-28

SALEZJAŃSKIE GIMNAZJUM im. ks. Jana Bosko

90-046 Łódź, ul. Wodna 34, tel. 42 674-14-04, fax 42 676-13-68
http://www.salezjanie.lodz.pl e-mail: nycz-marian@salezjanie.lodz.pl
DYREKTOR: ks. Julian Dzierżak SDB, tel. 42 674-41-28

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM OO. Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza

91-738 Łódź, ul. Bł. Anastazego Pankiewicza, tel. 42 656-11-24
http://www.pankiewicz.edu.pl, e-mail: szkola.bernardyni@wp.pl
DYREKTOR: o. Juwenalis Zbigniew Andrzejczak OFM

GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  im. św. Wincentego a Paulo

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 39, tel. 42 215-39-57, 42 215-21-86
DYREKTOR: ks. mgr Stanisław Janowiak CM

SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II st.  im. ks. Antoniego Chlondowskiego

95-083 Lutomiersk, ul. Kopernika 3, tel. 43 677-50-33
DYREKTOR: ks. Zbigniew Malinowski SDB

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.