Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o wielkopostnych rekolekcjach dla służby zdrowia

Rekolekcje Wielkopostne dla pracowników Służby Zdrowia odbędą się w dniach od 10 do 12 kwietnia br. o godz. 1900 w kościele Księży Jezuitów w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 60. Poprowadzi je ks. dr Roberto SALTINI, anestezjolog.

18:59 | 24.03.2014
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o rekolekcjach adwentowych dla pracowników służby zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa do udziału w Rekolekcjach Adwentowych, które odbędą się od czwartku 19 grudnia do soboty 21 grudnia br. o godz. 19.00 w kościele Księży Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.

16:38 | 18.12.2013
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o inauguracji roku duszpasterskiego służby zdrowia

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację roku duszpasterskiego służby zdrowia, która odbędzie się w piątek 18 października br. o godz. 18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 2. W tym dniu Służba Zdrowia czci swojego Patrona św. Łukasza Ewangelistę.

15:15 | 09.10.2013
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Pielgrzymka Służby Zdrowia

Około 4 tys. osób uczestniczyło na Jasnej Górze w Pielgrzymce Służby Zdrowia. Częstochowskie sanktuarium odwiedzili lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy pogotowia ratunkowego, rehabilitanci, farmaceuci, a także dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych.

20:52 | 26.05.2013
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza pracowników służby zdrowia do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 25 – 26 maja br.

17:54 | 07.05.2013
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o Wielkopostnych Rekolekcjach dla Służby Zdrowia

Rekolekcje Wielkopostne dla Służby Zdrowia odbędą się w dniach od 21 do 23 marca br. o godz. 19.00 w kościele Księży Jezuitów w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 60. Poprowadzi je ks. dr Wojciech BARTOSZEK z Katowic.

15:41 | 05.03.2013
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Deklaracja Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Krajowego Duszpasterstwa Chorych

Deklaracja Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Krajowego Duszpasterstwa Chorych w związku z wypowiedzią p. Jerzego Owsiaka na temat eutanazji

20:08 | 07.01.2013
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Życzenia abp. Zimowskiego dla chorych i służby zdrowia. Polska Wigilia w Watykanie

Pamięć o cierpiących i potrzebujących stoi w centrum świątecznych życzeń abp. Zygmunta Zimowskiego. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia przypomina o Roku Wiary, który w tym kontekście przywołuje prawdę o Eucharystii.

21:58 | 23.12.2012
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o inauguracji roku służby zdrowia

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację roku duszpasterskiego służby zdrowia, która odbędzie się w czwartek 18 października br. o godz. 18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 2.

11:31 | 10.10.2012
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat Kurii Metropolitalnej o pielgrzymce pracowników służby zdrowia na Jasną Górę

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkich pracowników służby zdrowia do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 26 – 27 maja br. Pątniczy trud rozpocznie się w sobotę, 26 maja, o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

20:25 | 14.05.2012
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.