Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
Zapowiedzi wydarzeń
Zaproszenie na modlitwę o świętość pracowników służby zdrowia

Grupa „Betania” wraz z duszpasterstwem służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na comiesięczną modlitwę o świętość pracowników służby zdrowia. Spotkanie modlitewne…

16:44 | 10.07.2018
Zapowiedzi wydarzeń
Opłatek dla Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na spotkanie opłatkowe dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia. Spotkanie odbędzie się…

10:38 | 12.01.2018
Zapowiedzi wydarzeń
Modlitwa za zmarłych pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do kościoła świętej Faustyny mieszczącym się przy placu Niepodległości w Łodzi na mszę świętą…

09:43 | 06.11.2017
Zapowiedzi wydarzeń
Modlitwa o świętość pracowników Służby Zdrowia i chorych w szpitalu Kopernika w Łodzi

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej wraz z grupą modlitewną Betania serdecznie zaprasza na comiesięczną modlitwę o świętość pracowników Służby Zdrowia…

09:33 |
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich związanych z posługą chorym na wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim w niedzielę 9 października.

14:50 | 07.10.2016
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium Św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach w niedzielę 19 czerwca.

07:51 | 15.06.2016
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia w kościele p.w. Św. Wojciecha w Łodzi (ul. Rzgowska 242) w niedzielę 17 kwietnia br.

09:34 | 12.04.2016
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej zaprasza w czwartek 17 marca br. o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji „amazonek”.

08:09 | 15.03.2016
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – wielkopostny dzień skupienia dla Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej

W sobotę 12 marca Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej zaprasza na wielkopostny dzień skupienia do kaplicy św. Krzysztofa przy kościele OO. Jezuitów w Łodzi (ul. Sienkiewicza 60).

08:00 | 10.03.2016
post-thumbnail
Archidiecezja
Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Łodzi (ul. Kościelna 8/10) w niedzielę 21 lutego br.

13:00 | 18.02.2016
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.