Parafia Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu
Proboszcz: ks. Jarosław Jurga
Wikariusz:
Telefon: 42 712-37-09

Adres: Księdza Kanonika Andrzeja Mikołajczyka 2, 95-071 Rąbień
http://parafiarabien.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto w kwietniu 1990 r. Kościół wraz z plebanią (stanowi jedną bryłę architektoniczną) został zaprojektowany przez arch. Mirosława Rybaka oraz arch. Marka Grimina. Projekt techniczny kościoła i plebanii oraz nadzór budowlany (konstrukcyjny) inż. Romuald Chomiczewski. 9 IX 1995 r. kościół wraz z plebanią poświęcony przez abpa Władysława Ziółka. Wykonana elewacja zewnętrzna (tynki i malowanie). Świątynia konsekrowana 7 IX 1997 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz i ambona (granit), posadzka granitowa, organy elektronowe, tabernakulum, obrazy (3 płótna), Droga Krzyżowa, ławki dębowe, konfesjonały, witraże okienne, nagłośnienie. Kościół posiada całkowite wyposażenie liturgiczne oraz meble. Trzy dzwony spiżowe wykonane w pracowni Ludwisarnia Felczyńskich: Odkupiciel Człowieka (860 kg), Matka Odkupiciela (420 kg), Jan Paweł II (260 kg), są darem parafian jako wotum wdzięczności Bogu za wiarę w Ojczyźnie na progu trzeciego tysiąclecia. Poświęcone 11 IX 1999 r. przez abpa Władysława Ziółka. Na zewnętrznej ścianie wieży kościoła – mozaika Matki Boskiej Niepokalanej. Na placu kościelnym (przed kościołem) – pomnik Jana Pawła II z brązu na granitowym cokole jako wotum wdzięczności parafian za 27 lat jego pontyfikatu. Pomnik poświęcony 19 X 2005 r. przez abpa Władysława Ziółka metropolitę łódzkiego.

Ulice należące do Parafii

Łódź (dawna Jagodnica) ul. Podchorążych od nr 99 do 155 i od nr 128
do 146; Łódź (dawna Huta Jagodnica) ul. Bohaterów Powstania Styczniowego, Dzieci Łodzi, Gwardii Ludowej, Huta Jagodnica, Kadetów, Kurka, Muszkieterów, Pancerniaków, Pontonowa, Rozwadowskiego, Turniejowa, Złotno od nr 153 do 205 i 170 do 222, Żurawinowa

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Antoniew – 1 km, Grunwald – 3,5, Izabelin – 3,5, Krzywiec – 3, Niesięcin – 2, Rąbień, wieś kościelna, Rąbień AB – 1,5, Wola Grzymkowa – 4

Dni powszednie

pn., wt., czw. 07:00
śr., pt., so. 18:00

Soboty

17:30

Niedziele i święta

08:30, 11:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2500

ODPUST: uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni poprzedzające odpust

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

PLEBANIA: wbudowana w 1995 r., murowana, centralne ogrzewanie gazowe, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, Rodziny Nazaretańskie

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Andrzej Mikołajczyk 1989–2010
ks. Andrzej Pełka 2010-2015
ks. Jarosław Jurga 2015 –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jarosław Jurga, mian. 01.07.2015 tel.603-948-596

czynna pn 9:00-10:00

śr 16:00-17:00

pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.