27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie
Proboszcz: ks. kan. Władysław Staśkiewicz
Wikariusz: ks. Patryk Madejczyk
Telefon: 44 632-57-80

Adres: al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 10, 97-400 Bełchatów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 21 VIII 1998 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kaplicy i jej architektura:
Kaplica tymczasowa wg projektu inż. Tadeusza Kędziaka. Wnętrze otynkowane, ocieplone płytą styropianową. Nowo budowany kościół od 2002 r. Kościół nowoczesny na planie 1/2 koła, projekt wg inż. Matrka Tondery z Krakowa – stan surowy, okna aluminiowe, drzwi metalowe – tymczasowe, dach tymczasowy przykryty papą.

Ulice należące do Parafii

Asnyka, Broniewskiego, Brzechwy, Energetyków, Gombrowicza, Grabskiego, Graniczna, Hubala, Kaczeńcowa, Kletnia, Konwaliowa, Leśmiana, Ludwikowska, Norwida, Paderewskiego, Pod Górami, Prusa, Reymonta, Słowackiego, Spacerowa, Staffa, Tuwima, Wesoła, Wojska Polskiego – nr 120, 131–147, Wyszyńskiego, Zalesie, Zamoście, Zawilcowa, Żeromskiego

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Ludwików – 2 km, Nowy Świat – 2,5

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 11:00, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6450

ODPUST: uroczystość Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla parafii w Bełchatowie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rycerstwo Niepokalanej, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, oaza dziecięca, młodzieżowa, rodzin, Żywy Różaniec

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Władysław Staśkiewicz 1998–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1998–2006, małżeństw 1998–2006, zmarłych 1996–2000

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:ks. kan. Władysław Staśkiewicz, mian. 29 VIII 1998 tel. 507-101-175

Wikariusz: ks. Patryk Madejczyk, mian. 30 VIII 2019

czynna codziennie po wszystkich Mszach św.