Archidiecezja Łódzka
Parafia Wszystkich Świętych w Bełdowie
Proboszcz: ks. Marcin Targaszewski
Wikariusz:
Telefon: 42 712-14-70

Adres: 95-070 Bełdów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1526 r. przez abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. Była to powtórna erekcja. Pierwotnej dokonał abp gnieźnieński Mikołaj Trąba ok. 1416 r. Jaka była przyczyna jej wygaśnięcia nie wiadomo.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wybudowany w latach 1897–1901 wg projektu warszawskiego arch. Stanisława Adamczewskiego z fundacji Jana Wężyka, właściciela Bełdowa. Konsekrowany w 1901 r. przez bpa Kazimierza Ruszkiewicza, sufragana warszawskiego. Styl neorene-sansowy. Kaplica Przemienienia Pańskiego na cmentarzu, zwana kaplicą Wężyków, wybudowana w 1854 r. przez Jana Wężyka jako mauzoleum rodzinne, w kształcie świątyni greckiej z czterokolumnowym portykiem.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy, powiększony z rzeźbą Boga Ojca i obrazem Ukrzyżowania z pocz. XVIII w. Ołtarze boczne barokowe z bramkami z pocz. XVIII w., a w nich obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Świętej Rodziny. Chrzcielnica i kropielnica – kamienne z przełomu XV i XVI w. Feretron rokokowy z figurką Matki Boskiej z końca XVIII w. Obrazy: Chrystus dźwi- gający krzyż – barokowy, Matka Boska Szkaplerzna – barokowy, nieznana święta – barokowy z przełomu XVIII i XIX w. Krzyż z XVIII w., krzyż procesyjny i putto z ołtarza – barokowe. Dwie sukienki drewniane z pocz. XIX w. Kilka lichtarzy o kształtach barokowych. Kielich z 1792 r., kapa z poł. XIX w. z klamrą z poł. XVII w., stuła z XVIII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Adamów Nowy i Stary – 5 km, Bełdów, wieś kościelna, Bełdów-Krzywa Wieś – 1, Błoto A – 2, Chrośno – 4, Ciężków – 1, Dobrzań – 6,5, Dzierżanów – 4, Karolew – 6,5, Kobiałka – 6,5, Kontrowers – 5, Krasnodęby Nowe i Stare – 6, Ludwików – 4, Prawęcice – 4, Sanie – 5, Sarnówek – 7, Słowak – 2,5, Sobień – 4, Zgniłe Błoto – 5

Dni powszednie

16:00 (od X-niedzieli palmowej)

18:00 w pozostałym czasie

Soboty

16:00 (od X-niedzieli palmowej)

18:00 w pozostałym czasie

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1846

ODPUST: Wszystkich Świętych, 1 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: II niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana ok. 1880 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Przemienienia Pańskiego, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

PROBOSZCZOWIE OD 1920 r.:
ks. Stanisław Gąsiorowski 1921–1927
ks. Jan Dzikowski 1928–1936
ks. Kazimierz Rusin 1937–1940
ks. Antoni Bilski 1945–1950
ks. Jan Grzywna 1950–1957
ks. Adam Bakura 1957–1975
ks. Kazimierz Marczak 1975–2010
ks. Jarosław Leśniak 2010-2014
ks. Marcin Targaszewski 2014-

KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006, zmarłych 1946–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Marcin Targaszewski, mian. 1 VII 2014, tel. 42 712-14-70

codziennie po Mszy św.