Archidiecezja Łódzka
Parafia Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba w Giecznie
Proboszcz: ks. Mirosław Wojturski
Wikariusz:
Telefon: 42 717-83-20

Adres: Główna 6, 95-046 Gieczno (poczta Biała)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: ok. 1437 r. (abp gnieźnieński Mikołaj herbu Trąba)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wybudowany w latach 1717–1721. Fundatorem był Jan Pokrzywnicki – kanonik gnieźnieński, proboszcz krakowski i złakowski. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Korpus na planie prostokąta, o trzech nawach równej wysokości podzielonych czterema parami słupów. Prezbiterium węższe, wielobocznie zamknięte. Przy nim od wschodu murowana prostokątna zakrystia, przy korpusie od południa kwadratowa kruchta. Stropy płaskie, chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Odrzwia o falistym wykroju nadproża. Dachy dwuspadowe, gontowe, nad nawą wieżyczka z sygnaturką. Konsekrowany 18 XI 1721 r. przez ks. Sebastiana Kasprowicza, kanonika łęczyckiego i proboszcza piątkowskiego za zezwoleniem abpa gnieźnieńskiego Stanisława Szembeka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z 1720 r. z rzeźbami świętych Apostołów Piotra i Pawła na bramkach i obrazami: MB z Dzieciątkiem, barok (sukienka w stylu rejencji) oraz Wszystkich Świętych z XVIII w. (jako zasłona). Ołtarze: po bokach w prezbiterium barokowe: z krucyfiksem i obrazem św. Rocha; w nawach bocznych barokowe z 1720 r. z obrazem Komunii św. Stanisława Kostki, z sukienką i wotami (ofiarował Zendrion Maszkowski, właściciel Gieczna) i św. Anny Samotrzeć z XVIII w. Ambona barokowa z obrazem św. Barbary z datą 1670 r., chrzcielnica drewniana empirowa, organy z 1892 r., Droga Krzyżowa – płaskorzeźba malowana w 1990 r., 3 dzwony.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Astachowice – 3 km, Besiekierz Nawojowy – 5, Besiekierz Rudny (cześć) – 7, Boguszyce – 3, Borowiec – 2, Brachowice – 3, Gieczno, wieś kościelna, Kotowice – 4, Kwilno – 5, Lorenki – 2, Rogóźno – 1, Sypin – 3, Śladków Górny – 5, Śladków Podleśny – 6, Śladków Rozlazły – 7, Warszyce (część) – 5, Władysławów – 5, Wola Rogozińska – 3, Wypychów – 2

Dni powszednie

pn, śr, pt 07:30

wt, czw 16:00 (X-III) 17:00 (IV-IX)

Soboty

sb 16:00 (X-III) 17:00 (IV-IX)

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2231

ODPUST: św. Jakuba Apostoła, obchodzony w niedzielę przed 25 lipca;
św. Stanisława Kostki, obchodzony w niedzielę po 18 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed świętem św. Stanisława Kostki
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,69 ha (200 m)

PLEBANIA: stara zbudowana w 1873 r., murowana, stan dobry, centralne ogrzewanie, kanalizacja; nowa z 1978 r. (częściowo wykończona) murowana

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica św. Stanisława Kostki poświęcona 18 IX 2002 r. przez abpa Władysława Ziółka
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, asysta, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Michał Perzyna (1912–1941) zginął w Dachau
ks. Ludwik Kaczmarek (1945–1949);
ks. Feliks Cieszkowski (1949–1951);
ks. Henryk Adamczyk (1951–1965)
ks. Wacław Popławski (1976)
ks. Jan Witczak (1976–1984)
ks. Franciszek Pilarczyk (1984–1989)
ks. Kazimierz Malcer (1989–2007)

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† bp Kazimierz Tomczak, wyśw. 1907 † ks. Stanisław Pietrzak, wyśw. 1926

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Zygmunt Błocisz OFMConv., wyśw. 1982

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Mirosław Wojturski, mian. 1 VII 2016 tel. 42 717-83-20

przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.