Parafia Wszystkich Świętych w Grocholicach
Proboszcz: ks. Ireneusz Sikora
Wikariusz: ks. Bogusław Starus
Telefon: 44 633-33-61

Adres: Rynek Grocholski 8, 97-413 Bełchatów-Grocholice
E-mail: poczta@parafiagrocholice.pl

http://www.parafiagrocholice.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1230 r. (abp gnieźnieński Wincenty z Czarnkowa)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Styl kościoła gotycki, zbudowany z kamienia polnego i cegły, nawa główna prostokątna, małe prezbiterium i zakrystia. Na kościele sygnaturka – tak wyglądał kościół stary, który przetrwał aż do 1896 r., kiedy to ks. proboszcz Franciszek Zając rozbudował kościół wg projektu architekta J. Szretera – powiększono nawę główną, dobudowano dwie kaplice, dwie zakrystie. Po zmianie architekta na Feliksa Nowickiego, przebudowano prezbiterium i kruchtę oraz wybudowano dwie wieże o wysokości 41 m, styl kościoła neoromański. Ze starego kościoła pozostała część murów nawy głównej o długości 6 m i szkarpy dwóch przęseł. Podczas wojny w 1914 r. część murów została uszkodzona, odbudowano kościół w latach 1917–1920, zachowując pierwotny wygląd.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z rzeźbami z drugiej poł. XVII w.; 2 ołtarze boczne, kaplice w stylu eklektyzmu z 1910 r., chrzcielnica kamienna z przełomu XVII i XVIII w., 3 gotyckie rzeźby z XIV w. – św. Dorota, św. Katarzyna i św. Magdalena – odrestaurowane w 2003 r., 3 rzeźby – krucyfiksy z XVII i XVIII w., rzeźba Salvator Mundi – z XVII w., ambona z 1904 r. z ornamentami barokowymi, epitafium Jana Nepomucena Dobrzelewskiego † 1841 r., 2 lichtarze z XIX w., styl neogotyk. Stacje Drogi Krzyżowej – obrazy olejne na płótnie z 1910 r. i współczesne w 1960 r. W kościelnej wieży południowej 2 dzwony; organy pneumtyczne 13-głosowe z 1901 r.

Ulice należące do Parafii

Ampere’a, Brzozowa, Bugaj, Cicha, Częstochowska, Chełmońskiego, Korfantego, 11 Listopada, Mostowa, Obrońców Gór Borowskich, Ogrodowa, Piotrkowska, Południowa,Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców 1863 r., Radomszczańska, Rynek Grocholski, Rzymowskiego, Smugowa, Świętojańska, Szkolna, Tkacka, Tylna, Wojska Polskiego, Zamoście, Zdzieszulicka
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Augustynów – 4 km, Bugaj – 2, Kielchinów – 4, Księży Młyn – 3, Kurnos – 5, Mazury – 1, Oleśnik – 3, Poręby – 1, Rząsawa – 5, Wólka Łękawska – 5, Zdzieszulice Dolne – 3, Zdzieszulice Górne – 4

Dni powszednie

07:00, 17:00 (V-IX 18:00)

Soboty

07:00, 17:00 (V-IX 18:00)

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 17:00 (V-IX 18:00)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4331

ODPUST: MB Szkaplerznej, obchodzony w niedzielę po 16 lipca;
Wszystkich Świętych, 1 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6–8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: Są dwa cmentarze grzebalne:
1) 1 ha 14 a – powstał w 1822 r.
2) 1 ha 81 a – powstał w 1894 r. (500 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1920 r., przebudowana w 1930 r., remont kapitalny w 1978 r. murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół (7 wiejskich i 3 miejskie), Chór Parafialny (20 oób), Rycerstwo Niepokalanej (400 osób), Apostolstwo Dobrej Śmierci (35 osób), Schola parafialna „Orzełki Wszystkich Świętych” (15 dzieci), lektorzy (6 osób), ministranci (27 osób), Rada Parafialna (40 osób)

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Michał Bieliński 1916–1923
ks. Ignacy Kotlicki 1932
ks. Stanisław Nuszkiewicz 1923–1924
ks. Bolesław Kwiatkowski 1932–1934
ks. Cezary Goczałkowski 1924–1928
ks. Józef Siutowicz 1934–1938
ks. Wacław Breitenwald 1928–1932
ks. Czesław Patrycy 1938–1942 (zamordowany w Dachau 30 III 1942 r.)
† ks. Teodor Kwarto 1945–1956
ks. Julian Kuciński 1970–1984
† ks. Bronisław Zdrojewski 1956–1957
ks. Jan Szkudlarek 1984–1991
† ks. Antoni Bilski 1957–1959
ks. Józef Dembowski 1991–1998
† ks. Adolf Jan Frydrykiewicz 1959–1970
ks. Sławomir Orłowski 1998–2009
ks. Ireneusz Sikora 2009-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marian Wiewiórowski, wyśw. 1962
ks. Adam Janiszewski, wyśw. 1997
ks. Stanisław Nowacki, wyśw. 1988

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Lucyna Dłubakowska, 1985, służebniczka NMP NP
s. Lidia Stępień, 1988, służebniczka NMP NP
s. Elżbieta Bąkowicz, 1990, , służebniczka NMP NP
s. Justyna Macugowska, 1999, służebniczka NMP NP
s. Monika [Agata] Róg, 2001, antonianka
s. Angieszka [Mateusza] Kuśmierek, 1999, karmelitanka Dz.J.
s. Krystyna Szewczyk
s. Lidia Koczberska
s. Jadwiga Wojciechowska
s. Iwona Nowakowska

KSIĘGI METRYKALNE PARAFII: ochrzczonych 1813–2006 (oprócz 1943–1944), małżeństw 1813–2006 (oprócz roku 1943–1944), zmarłych 1813–2006 (oprócz 1943–1944), ochrzczonych, małżeństw i zmarłych w języku łacińskim 1778–1813

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. Ireneusz Sikora, mian. 10 VIII 2009 tel. 044 633-33-61

Wikariusz: ks. Bogusław Starus, mian. 30 VIII 2019

czynna pn-sb 8:00-9:00 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.