Archidiecezja Łódzka
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Świętej Anny i Świętego Wojciecha w Parzęczewie
Proboszcz: ks. kan. Jerzy Serwik
Wikariusz:
Telefon: 42 718-60-10

Adres: pl. T. Kościuszki 17, 95-045 Parzęczew
E-mail: parafiaparzeczew@gmail.com

http://www.parafiaparzeczew.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół zbudowany w latach 1802–1805 w stylu neoklasycystycznym, nakładem dwóch braci Franciszka i Ignacego Stokowskich – ówczesnych właścicieli dóbr parzęczewskich. Poświęcony w 1805 r. przez oficjała łowickiego ks. Jastrzębskiego. Konsekrowany po raz pierwszy 3 V 1840 r. przez biskupa sufragana kaliskiego Józefa Joachima Goltmana.
W drugiej połowie XIX w. dwukrotnie rozbudowywany i ozdobiony polichromią. Konsekrowany po raz drugi w 1903 r. przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego Chościak Popiela. W latach 1946–1949 została dobudowana neobarokowa wieża. Pierwsza konsekracja 3 V 1840 r. przez sufragana diecezji kujawsko-kaliskiej Józefa Joachima Goldtmana; druga 4 VII 1903 r. przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego, Teofila Chościak Popiela.

Wyposażenie kościoła:
4 ołtarze dębowe, bogato rzeźbione i złocone; 2 konfesjonały dębowe, bogato rzeźbione; organy piszczałkowe; Stacje Drogi Krzyżowej namalowane na ścianach jako część polichromii; mosiężne oświetlenie – żyrandole, kandelabry, kinkiety, świeczniki; 4 dzwony spiżowe, odlane w pracowni Felczyńskich w Przemyślu, ławki dębowe; 2 barokowe relikwiarze w kształcie trumien z relikwiami Męczenników i Wyznawców; przepiękna polichromia autorstwa Aleksandra Przewalskiego i wyjątkowe malowidło Golgota autorstwa Wincentego Łukasiewicza.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Anastazew – 6 km, Chociszew – 6, Chrząstów Wielki – 2, Chrząstów Stary – 3, Florianki – 3, Florentynów – 4, Gołaszyny – 4, Ignacew Folwarczny – 4, Ignacew Parzęczewski – 3, Ignacew Podleśny – 5, Ignacew Rozlazły – 3, Janów – 3, Julianki – 3, Kowalewice – 8, Mamień – 5, Mariampol – 6, Mikołajew – 5, Nowa Jerozolima – 6, Nowomłyny – 8, Parzęczew Osada, z kościołem parafialnym, Piaskowice – 1, Racibórz – 7, Skórka – 5, Sokola Góra – 7, Śniatowa – 4, Wielka Wieś – 2, Wytrzyszczki – 2

Dni powszednie

07:00, 17:00 /X-IV/, 18:00 /V-IX/

Soboty

07:00, 17:00 /X-IV/, 18:00 /V-IX/

Niedziele i święta

10:00, 17:00 /X-IV/, 18:00 /V-IX/

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2750

ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia; św. Anny, 26 lipca; św. Wojciecha, 23 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: V niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,6 ha (800 m)

PLEBANIA: wybudowana w latach osiemdziesiątych XX w., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja, w latach 1998–2005 wykonano remont kapialny

KOŚCIOŁY NA TERENIE PARAFII:
Kościół pw. św. Rocha, na cmentarzu grzebalnym (wymagający remontu)

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 11 kółek, Kościół Domowy, Rada Kościelna, ministranci, asysta, chór czterogłosowy, schola

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wincenty Harasymowicz (1904–1041)
ks. Kazimierz Gadzinowski (1945–1959)
ks. Franciszek Solarczyk (1959–1969)
ks. Henryk Fiutkowski (1969–1975)
ks. Jan Kubiak (1975–1990)
ks. Bronisław Żytecki (1990–1998)
ks. Jerzy Serwik 1998–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Franciszek Stokowski TJ, fundator kościoła
ks. Wacław Molenda, wyśw. 1945
ks. Zbigniew Guz, wyśw. 1981

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Borczyński TJ, wyśw. 1943
† ks. Kazimierz Cichecki SDB, wyśw. 1946
ks. Wincenty Cichecki TJ, wyśw. 1950
ks. Zbigniew Nowakowski OFMCap., wyśw. 1981

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria Ancilla Brzozowska OCD s. Urszula Kowal
s. Barbara Chylińska s. Janina Wańczura
s. Donatylla [Kazimiera] Kucina, urszulanka

KSIĘGI METRYKALNE: Parafia ma wszystkie akta od 1800 do 2006 r., brakuje ksiąg od lipca 1941 do marca 1944 r. (czas wojny kościół zamknięty). Akta z XIX w. są w mikrofilmach w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Jerzy Serwik, mian. 9 V 1998 tel. 42 718-60-10

czynna pn-pt 9:00-10:00  19:00-20:00