Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze
Proboszcz: ks. Andrzej Kroczek
Wikariusz:
Telefon: 43 678-57-26

Adres: 99-220 Tur 1 (poczta Wartkowice)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygacji początek XIV w.arcybiskup Bodzanta.

Pierwszą wzmiankę o wsi znajdujemy w bulli papieża Innocentego II z 1136r.W wiekach XIV i XV w. był własnością rodziny Turów herbu Kowin. Na początku XVIII w. właścicielem został Jakub Dąbrowski,chorąży smoleński.Parafię erygował na początku XIV w.arcybiskup Bodzanta.Kościół spłonoł w 1734r..Obecny kościół wystawiono w 1754r.z fundacji Jakuba Dąbrowskiego.Jest to świątynia drewniana,jednonawowa,konstrukcji zrębowej,oszalowana,z węższym zamkniętym wielobocznie prezbiterium,zwróconym na zachód.Po obydwu stronach nawy są dwie prostokątne kaplice.Stropy płaskie.Na suficie widnieje polichromia.Nad głównym wejściem kościoła umiejscowiony jest chór muzyczny z rokokowymi organami.Całość wsparta na dwóch kolumnach.Ołtarz główny barokowy z rzeźbami św.Piotra i Pawła z połowy XVIIIw..Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z rzeźbami św.Rozalii i św. Niewiasty z II połowy XVIIIw..

Do zabytków sztuki stanowiącej własność Parafii należy wyposarzenie kościoła:

organy rokokowe,chszcielnica późnogotycka z kamienia i klasycystyczną pokrywą,feretony z obrazami,obraz ukrzyżowania z XVIII w.,krucyfiks tęczy, krzyże procesyjne,relikwiarz,lichtarze.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Aleksandrówka – 3 km, Golice – 5, Góry Golickie – 4, Małe – 2, Mrowiczna – 5, Nowa Wieś – 2, Plewnik I i II – 4, Sworawa – 3, Tarnowa – 6, Truskawiec – 2, Tur, wieś kościelna, Ujazd – 6, Wilkowice – 0,5

Dni powszednie

16:00 /X-III/, 18:00 /IV-IX/

Soboty

16:00 /X-III/, 18:00 /IV-IX/

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1420

ODPUST: świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca
I niedziela października NMP Różańcowej powiązany z dożynkami parafialnymi

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: IV niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,1 ha (200 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1925 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja,
stan techniczny do remontu

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA:
-ŻYWA RÓŻA – zelatorka p. Bogna Świątek
-KRĄG PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA – odpowiedzialna p. Bogna Świątek
-BRACTWO ŚWIĘTEJ TRÓJCY – odpowiedzialny p. Ignacy Szabela
-MINISTRAŃCI -prezes Jakub Gołygowski
-OAZA – animatorka Monika Kaczmarek
-RADA PARAFIALNA

PROBOSZCZOWIE od 1920r.:
+ks.Ludwik Laskowski 1920-1935
+ks.Henryk Laskowski 1935-1940
+ks.Tadeusz Szyszkiewicz 1945-1947
+ks.Antoni Szarejko 1947-1953
+ks.Henryk Zagroba 1953-1970
+ks.Marian Pazurek 1970-1986
+ks.Roman Krześlak 1986-2011
ks.Krzysztof Panek 2011-

KSIĘŻA POCHODĄCY Z PARAFI:
ks.Wiesław Nawrocki,wyśw.1967

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFI:
+s.Zofia [Teresa] Skrzyńska,1921, urszulanka SJK
+s.Helena [Cyriaka] Sęczkowska, 1935, urszulanka SJK
s.Marianna [Emanuela] Gołygowska, 1956 ,elżbietanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–1929, 1931, 1935-1937, 1939–2006, małżeństw 1920–1929, 1931–1932, 1935–2006, zmarłych 1920–1923, 1926–1929, 1931–1932, 1935–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. Andrzej Kroczek mian. 1 VII 2018 tel. 43 678-57-26

czynna pn-pt 17:00-18:00