Parafia Świętej Trójcy w Kaszewicach
Proboszcz: ks. kan. Zdzisław Kuropatwa
Wikariusz:
Telefon: 44 631-50-41

Adres: Kaszewice 45, 97-415 Kluki
E-mail: poczta@trojcaswieta-kaszewice.pl

http://trojcaswieta-kaszewice.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1862 r. (bp włocławski Michał Jan Marszewski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Modrzewiowy, wzniesiony w 1612 r. z fundacji Michała Koniecpolskiego, właściciela Kaszewic, jako filialny parafii w Parznie. (Na murze okalającym kościoł jest napis: Ecclesia haec a Michaële Koniecpolski Dominii Kaszewice Possesore AD 1612 Extructa est.) W 1725 r. do tego kościoła dobudowano również z modrzewiową kaplicę Matki Bożej z fundacji Kacpra Cieńskiego. Jest to kościół konstrukcji zrębowej, oszalowany. Nawa prostokątna i węższe prezbiterium zamknięte wielobocznie. Przy prezbiterium od północy zakrystia, od południa kruchta. Dachy gontowe. Odnowiono wnętrze z wyakcentowaniem ornamentów dawnej polichromii z XVII w.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny (manieryzm) z 1612 r. w ołtarzu obraz Świętej Trójcy z 1862 r.; ołtarze boczne z obrazem św. Izydora z 1718 r. i św. Antoniego z 1731 r. W kaplicy Matki Bożej obraz z XIX w. Krucyfiks z XVII w.; ornaty z XVIII w.; tabernakulum z XVII w.; rzeźba św. Jana Nepomucena w kapliczce z XVIII w. Tryptyk Zwiastowanie ze św. Andrzejem i św. Elżbietą malowany na drewnie z XVII w. Dzwony ufundowane w 1975 r. Organy z firmy Krukowskiego zainstalowano w 1908 r., Droga Krzyżowa z pocz. XX w. wykonana z gipsu; obraz Świętej Rodziny z XIX w.; renesansowa figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w.; chrzcielnica z XVII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Boży Dar – 3 km, Chmielowiec – 7, Górka – 7, Kaszewice, wieś kościelna i kolonia, Kawalce – 8, Kąt – 7, Kurnos II – 3, Kuźnica Kaszewska – 4, Nowy Janów – 7, Sadulaki – 6, Słupia – 2, Ścichawa – 3,5, Trząs – 6, Zarzecze – 2, Żar – 8, Żelichów – 2

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2050

ODPUST: Trójcy Przenajświętszej

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem (piątek, sobota i niedziela)

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (800 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1900 r., murowana, kryta blachą, kanalizacja, centralne ogrzewanie, wymiana instalacji elektrycznej i podłóg

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. św. Franciszka z Asyżu, we wsi Żar

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 12 kół, Bractwo Światła, Rada Parafialna, Bractwo Dzieciątka Jezus, Rycerstwo Niepokalanej, chór żeński, asysta, ministranci
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Józef Chojnicki, wyśw. 1969 (diec. łowicka)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Eugeniusz Poszepczyński FDP, wyśw. 1952 o. Sławomir Chudzik OCD, wyśw. 1994
o. Tomasz Grzesiak OCD, wyśw. 1991

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2006,
zmarłych 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Zdzisław Kuropatwa, mian. 5 VI 2003 tel. 44 631-50-41

czynna pn-pt 17:00-19:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.