Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Jana Bosko
Proboszcz: ks. Andrzej Turbacz SDB
Wikariusz: ks. Wacław Kędzierski SDB
Telefon: 42 678-35-22
Fax: 42 678-29-47

Adres: Kopcińskiego 1/3 , 90-242 Łódź
E-mail: teresa@salezjanie.pl

http://teresa.salezjanie.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 19 VII 1928 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto 17 IV 1950 r. wg projektu Józefa i Witolda Korskich. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał 16 IX 1951 r. bp Michał Klepacz. Zbudowany jest w kształcie krzyża greckiego. Wymiary podstawy 50 x 50 m, wysokość wraz z krzyżem 64 m. Góra zakończona kopułą o średnicy 21 m w świetle, a 23 m na zewnątrz, 4 kopuły mniejsze rozmieszczone na rogach. Budowę zakończono w 1963 r. Kościół poświęcił 3 X 1963 r. ks. Aleksander Drozd. Kościół konsekrowany 29 I 1989 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze boczne: Maryi Wspomożycielki Wiernych, św. Józefa, św. Jana Bosko, Najśw. Serca Pana Jezusa, św. Marii Dominiki Mazzarello, św. Dominika Savio, stacje Drogi Krzyżowej: projekt i wykonanie ks. Tadeusz Furdyna SDB, figury: Pana Jezusa, Maryi Wspomożycielki Wiernych, św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mechaniczne organy 66-głosowe.

Ulice należące do Parafii

Bystrzycka, Dniestrzańska, Doły, Drwęcka, Dwernickiego, Jaracza – nr 62 do końca, Jaszuńskiego, Kamińskiego – nr 2–22, Kopcińskiego – 1–31a i 2–22, Lubeckiego, Lumumby, Matejki, Narutowicza – 74–120, pl. Pokoju, Poranna, Północna – 63 do końca, Pomorska – 91 do końca, Rewolucji 1905 r. – 72 do końca, Sempołowskiej, Sporna – 1–35 i 2–30, Styrska, Tamka, Telefoniczna – 4–24, Uniwersytecka – do pl. Pokoju 23 i 46–48, Wierzbowa – 1–37 i 2–40, Zacisze, Źródłowa

Dni powszednie

07:00, 08:00, 12:00 /IX-VI/, 18:00

Nabożeństwa:
niedziele: 18:00
w tygodniu: 17:30

Soboty

07:00, 08:00, 12:00 /IX-VI/, 18:00

Nabożeństwa:
niedziele: 18:00
w tygodniu: 17:30

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00 /IX-VI/, 19:00 /IX-VI/, 20:30 /VII-VIII/

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 11 500

ODPUST: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, obchodzony w pierwszą niedzielę po 1 października;
św. Jana Bosko, 31 stycznia;
MB Wspomożenia Wiernych, 24 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem św. Teresy

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: –

PLEBANIA: murowana, zbudowana w 1977 r., dwupiętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi,
ul. Wierzbowa 40 m. 13
Kaplica w Szpitalu im. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22
Kaplica w Szpitalu MSWiA, ul. Północna

FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo Różańcowe, Neokatechumenat – 4 wspólnoty, Odnowa w Duchu Świętym – 3 wspólnoty, Ruch Światło-Życie, Przyjaciele św. Teresy, DA „Węzeł”, Stowarzyszenie „Węzeł”, Oratorium św. Jana Bosko, ZHR, AA, Salezjańscy Współpracownicy Kościoła, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Biuro Radia Maryja, Grupa Charytatywna, Księgarnia Salezjańska, asysta procesyjna, ministranci, bielanki, Pustynia Miast

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Łukaszewski 1928–1931
ks. Stanisław Dylong 1931–1938
ks. Stanisław Sebastiański 1938–1941
ks. Aleksander Drozd 1945–1963
ks. Józef Król 1963–1965
ks. Leon Walaszek 1965–1971
ks. Antoni Gabrel 1971–1978
ks. Henryk Paszek 1979–1985
ks. Józef Belniak 1985–1991
ks. Henryk Korzeniowski 1991–2000
ks. Łukasz Woźniak 2000–2012
ks. Andrzej Turbacz SDB 2012-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:

ks. Stanisław Borzęcki, wyśw. 1960
† ks. Henryk Woźniak, wyśw. 1961

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Piotr Głogowski SDB, wyśw. 1941
ks. Władysław Grochal SDB, wyśw. 1966
† ks. Edward Bielawski SDB wyśw. 1957
† ks. Jan Gliściński SDB, wyśw. 1974
ks. Kazimierz Gałaj SDB, wyśw. 1959
†ks. Aleksander Janeczek SDB, wyśw. 1974
ks. Kazimierz Jardzioch SDB, wyśw. 1965
ks. Jerzy Worek SDB, wyśw. 1976
ks. Stefan Metrycki SDB, wyśw. 1965
ks. Kazimierz Kurek SDB, wyśw. 1983
ks. Stanisław Skopiak SDB, wyśw. 1965
ks. Robert Kopczyński SDB, wyśw. 1993

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Jadwiga Cierpińska, służebniczka NMP NP (USA)
s. Justyna Kubiak, 1995, salezjanka
s. [Carla], misjonarka miłości

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1928–2006, małżeństw 1928–2006,
zmarłych 1928–2006

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: ks. Andrzej Turbacz SDB, mian. 2012 tel. 42 678-14-06
Wikariusze: ks. Wacław Kędzierski SDB, mian. 2010

Kapelan Szpitala im. N. Barlickiego: ks. Jerzy Konaszewski SDB

Kapelan Szpitala MSWiA: ks. Wojciech Majchrzak SDB

Kapelan Aresztu: ks. Zbigniew Dziedzic SDB

Duszpasterze akademiccy: ks. Marian Chalecki SDB
tel. 42 678-35-22 wew. 23

ks. Sławomir Piotrowski SDB
tel. 42 678-35-22 wew. 34

Administrator: ks. Łukasz Woźniak SDB
Księgarnia Salezjańska tel. 42 679-00-97

czynna: pn 16:00-18:00

wt-pt 10:00-12:00  16:00-18:00

(VII-VIII)- pn-pt 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.