27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim
Proboszcz: ks. Wacław Wojtunik COr.
Wikariusz: ks. Marek Porczyński COr., ks. Sławomir Bogusz COr., ks. Grzegorz Chirk COr., ks. Piotr Stępień
Telefon: 44 7242239
Fax: wewnętrzny 25

Adres: Niska 81, Tomaszów Mazowiecki
E-mail: filipini@vernet.pl

http://filipini.vernet.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Wybudowany w latach 1981-1984 w stylu nowoczesnym,
wg projektu arch. Jerzego Dobrzańskiego.
- Jednonawowy, z wieżą na kościele.
- Poświęcenie kościoła: 23 IX 1984 r. Ks. Bp Józef Rozwadowski.
- Konsekracja: 21 X 1990 Ks. Bp Władysław Ziółek.
- Dzwonnica przed kościołem wybudowana w 1999 r.,
3 dzwony ( Święta Rodzina, Filip, Jan Paweł II ).

Ulice należące do Parafii

Akacjowa, Biernackiego, Bukowa, Chemików, Grabowa, Inżynierska,
Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kępa, Leszczynowa, Majowa, Mazowiecka,
Mireckiego, Modra, Morelowa, Nadpiliczna, Niska, Nowy Port, Orla, Osiedlowa,
Parkowa,PCK, Piękna, Prosta, Strzelecka, Szczęśliwa, Techniczna, Topolowa,
Ustronie, Willowa, Zacisze, Zagajnikowa 5 i 7.

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 11:00, 12:30, 18:00

Początki Oratorium tomaszowskiego sięgają lat 1969 – 71, gdy na prywatnej działce przy ul. Niskiej 81 wybudowano jednorodzinny domek oraz garaż i suszarnię owoców, którą już w 1971 r. przystosowano na salę katechetyczną, w której nauczano prawd wiary. W rok później Ks. Bp Ordynariusz Józef Rozwadowski zezwala na codzienne odprawianie Mszy św., a kilka miesięcy później eryguje kaplicę pod wezwaniem Świętej Rodziny i zezwala na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu, ufając Opatrzności Bożej na utworzenie nowej Parafii. Dnia 18 listopada 1976 r. Kuria Biskupia określa granice przyszłej parafii tworząc zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego tzw. -Rektorat-, czyniąc usilne starania u Władz Państwowych o zatwierdzenie Parafii i budowę kościoła. Wysiłki te nie odnoszą pozytywnego skutku, jednak nie zrażają miejscowych duszpasterzy. W tym okresie pracą duszpasterską objętych jest ok. 3 tys. wiernych; 800 dzieci i młodzieży korzysta z katechizacji, tworzy się Młodzieżowy Zespół Teatralny -Oratorium- działający przy kaplicy. W niedzielę w kaplicy – mogącej pomieścić 300 osób odprawianych jest sześć Mszy św., w większe natomiast uroczystości wierni gromadzą się na placu. Postawa ludzi jest wytrwała, godna do naśladowania. Dniem szczególnym był 26 maja 1978 r. – Uroczystość św. Filipa Neri Założyciela Zgromadzenia Księży Filipinów. Urząd Wojewódzki w Piotrkowie tryb. powiadamia o legalizacji Ośrodka Duszpasterskiego w Tomaszowie Maz. prowadzonego prze księży Filipnów. Zbieg okoliczności czy szczególna opieka św. Filipa Neri?

Kongregacja została erygowana Dekretem Biskupa Łódzkiego Józefa Rozwadowskiego dnia 18 grudnia 1980 ( Dekret nr 1961/80 ). Dekret ten został potwierdzony w myśl art. 19 Statutów Generalnych Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri przez Stolicę Apostolską – Kongregację do spraw Zakonów i Instytutów Świeckich z 10 stycznia 1989 r. ( Protokół nr 21624/88 ). Dnia 20 grudnia 1980 r. Ks. Bp tworzy nową parafię pod wezwaniem Świętej Rodziny powiększając jej teren do 5 tys. wiernych i przyłączając na stałe do Kongregacji Oratorium.
3 czerwca 1981 r. Kongregacja św. Filipa Neri w Tomaszowie Maz. otrzymuje pozwolenie na budowę kościoła. W uroczystość odpustową ku czci św. Filipa, 26 maja 1982 r. Ks. Bp Bohdan Bejze dokonuje poświęcenia podziemnej części kościoła i wmurowuje kamień węgielny przywieziony z Nazaretu i Studzianny.

23 września 1984 r. Biskup Ordynariusz Józef Rozwadowski poświęca nowo zbudowaną świątynię oddając ją do użytku Kongregacji i wiernych. W roku 1987 oddano do użytku nowo zbudowany budynek klasztorny, Klasztor poświęcił 26 maja 1987 r. Ks. Bp Adam Lepa – biskup pomocniczy łódzki.
Nowo zbudowaną świątynię konsekrował Ks. Bp Ordynariusz Władysław Ziółek 20 października 1990 r. w dziesiątą rocznicę powołania Kongregacji i Parafii.
28 października 1998 r. w kościele została odsłonięta i poświęcona przez Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka tablica marmurowa upamiętniająca 39Dwudziestą Rocznice Pontyfikatu Jana Pawła II, ufundowana przez wiernych z osiedla Nowy Port. Każdego roku teren wokół kościoła nabiera coraz bardziej estetycznego wyglądu dzięki takim pracom, jak wyłożenie wszystkich alei przy kościele kostką brukową, nowa elewacja kościoła i klasztoru, a także ubogacanie całego terenu zielenią. Z ofiar złożonych przez parafian zostały odlane dzwony kościelne, które poświęcił 26 maja 1999 r. Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek – obecnie Metropolita Łódzki.
Zakupiliśmy do naszego kościoła włoskie organy firmy Viscount, oparte na samplingowej technologii wytwarzania dźwięku. Obecnie parafia i kongregacja przygotowują się do jubileuszu 25-lecia istnienia, który przypada w grudniu 2005 roku. W sposób duchowy będziemy przygotowywać się do tych uroczystości począwszy od stycznia przez cały rok, biorąc udział w specjalnych spotkaniach każdego 26 dnia miesiąca. Przygotowaniom duchowym towarzyszą również prace materialne jak malowanie klasztoru i kościoła. Z okazji jubileuszu został wydany okolicznościowy kalendarz parafialny, ukazujący życie religijne parafii na przestrzeni całego roku. Prosimy Wszystkich przyjaciół naszej Parafii i Kongregacji o dalszą modlitwę w intencji naszego ośrodka duszpasterskiego, by w duchu św. Filipa Neri – pomagał wiernym odnajdywać drogę do Chrystusa.

Proboszcz: ks. Wacław Wojtunik COr, mian. 22 VIII 1994

Wikariusze: ks. Marek Porczyński COr, mian. 1 VII 1992
ks. Sławomir Bogusz COr, mian. 31 VII 2002
ks. Grzegorz Chirk COr, mian. 27 VIII 2008
ks. Piotr Stępień, mian. 29 VIII 2015

 

czynna pn-pt 10:00-12:00 16:17:30

sb 10:00-12:00