Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Małgorzaty i Świętego Augustyna w Witowie
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Dowleszewicz
Wikariusz: ks. Jerzy Dybała
Telefon: 44 616-12-84

Adres: 97-330 Sulejów Witów Kolonia 20
http://www.parafiawitow.netstrefa.com
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1825 r.

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Wybudowany w latach 1730–1784, późnobarokowy, o jednolitym charakterze stylowym. Murowany z cegły, otynkowany. Trzynawowy, bazylikowy z dwoma czterobocznymi wieżami w fasadzie mieszczącymi między sobą kruchtę, a ponad nią chór muzyczny. Prawdopodobnie konsekrowany w 1784 r., poświęcony 1884 r. przez bpa Augustyna Koziorowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny – obraz Zwiastowania NMP, pokryty srebrnymi sukienkami. Nad obrazem w obłokach Bóg Ojciec, poniżej czterej aniołowie, w glorii Gołębica – symbol Ducha Świętego. W bocznych nawach jednakowej wielkości 4 ołtarze barokowe. Kaplica Jezusa Ukrzyżowanego barokowa z ogromnym krucyfiksem. Piękne zabytkowe organy z XVIII w.; 3 dzwony na wieży. Na terenie przykościelnym: Ogród Maryjny Różańcowy, stacje Drogi Krzyżowej.

Ulice należące do Parafii

Piotrków Trybunalski: Kujawska, Łużycka, Mazowiecka, Zalesicka – nr 200–208

Dni powszednie

od Wielkanocy do października 17:00, 18:00
(od października do Wielkanocy 17:00 i 17:30)

Soboty

od Wielkanocy do października 17:00, 18:00
(od października do Wielkanocy 17:00 i 17:30)

Niedziele i święta

09:00, 10:30 - msza dla dzieci i młodzieży, 12:00 - suma, 16:00

* - w lipcu i sierpniu msze o godz. 09:00; 11:00 i 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000

ODPUST: św. Małgorzaty, Męczennicy, 13 lipca;
św. Augustyna, obchodzony w niedzielę po 28 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZE: przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,5 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w poł. XVIII w., murowana, jednopiętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół pw. św. Marcina, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, schola, asysta, grupa młodzieżowa

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bronisław Jaskulski 1907–1926;
ks. Bronisław Walewski 1926–1933;
ks. Antoni Strumiłło 1933–1938;
ks. Władysław Dietrych 1938–1946;
ks. Roch Łaski 1946–1949;
ks. Leonard Wideński 1949–1962;
ks. Stanisław Zalewski 1962–1967
ks. Stanisław Socha 1967–1975
ks. Zygmunt Kilijanek 1975
ks. Kazimierz Ciosek 1975–1989
ks. Franciszek Pilarczyk 1989–1992
ks. Tadeusz Jędrzejak 1992–2001
ks. Grzegorz Gogol 2001-2007
ks. Franciszek Dowleszewicz 2007 –

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Józef Olczyk, wyśw. 1945 ks. Stanisław Piwowarski, wyśw. 1942
† ks. Franciszek Olczyk, wyśw. 1945 ks. Waldemar Kulbat, wyśw. 1968

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ks. Józef Łągwa TJ, wyśw. 1978 ks. Mariusz Ratajczyk CP, wyśw. 1997

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1821–2006, małżeństw 1821–2006,
zmarłych 1821–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Dowleszewicz mian.4 VIII 2007 tel. 44 616-12-84
Wikariusz: ks. Jerzy Dybała , mian. 27 VIII 2016 tel. 44 610-21-74

czynna pn-pt 16:00-17:00  18:00-19:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.