Parafia Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Chorzęcinie
Proboszcz: ks. Józef Jeleń
Wikariusz: ks. Konrad Wojna
Telefon: 44 724-56-62

Adres: Chorzęcin 199 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki Chorzęcin
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jan herbu Tarnawa)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1886–1892 wg projektu architekta Kornelego Szrettera, w stylu neobarokowym. Konsekrowany 27 V 1899 r. przez sufragana warszawskiego bpa Kazimierza Ruszkiewicza.

Wyposażenie kościoła:
Kropielnica późnogotycka z herbem Prus z datą 1528; rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, późnogotycka z pocz. XVI w. Zespół pięciu malowideł przedstawiający Dobrego Pasterza i czterech Ewangelistów, namalowanych przez Wojciecha Gersona; rzeźba św. Piotra siedzącego na tronie, przywieziona z Rzymu w końcu XIX w.; witraże z 1898 r.: Zwiastowanie NMP i Nawiedzenie.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bielina – 7 km, Chorzęcin, wieś kościelna, Dębina – 5,5, Dębniak – 6,5, Dębniak Kolonia – 6, Godaszewice – 1, Jadwigów – 5, Kwiatkówka – 2,5, Łagiewniki – 4,5, Łazisko – 5, Stanisławów – 4,5, Studzianki wieś – 5, Studzianki kolonia – 3, Świńsko – 4, Teklów – 8, Wólka Krzykowska – 6, Wygoda – 7, Zawada – 3

Dni powszednie

17:00, 17:30

Soboty

17:00, 17:30

Niedziele i święta

7:00, 9:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2950

ODPUST: św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy, 13 lipca;
Matki Boskiej Szkaplerznej, obchodzony w niedzielę po 16 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 11, 12, 13 lipca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: stary – 4690 m2 (100 m); nowy – 11 070 m2 (400 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1912 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, dziecięce i młodzieżowe Koło Różańcowe, schola

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Mieczysław Szmurło 1907–1920; ks. Feliks Cieszkowski 1966–1967
ks. Artur Smoniewski 1920–1931; ks. Jan Cieszkowski 1967–1971
ks. Ignacy Kotlicki 1931–1933; ks. Bolesław Grześkowiak 1971–1975
ks. Ksawery Wiśniewski 1933–1937; ks. Zbigniew Żaboklicki 1975–1978
ks. Bohdan Brzóska 1937–1939; ks. Władysław Kmieciak 1978–1991
ks. Stanisław Grabowski 1939–1944; ks. Marian Tadeusz Ciupiński 1991–2000
ks. Bolesław Wojciechowski 1944–1963; ks. Andrzej Miłosz 2000–
ks. Alojzy Puszczyński 1963–1966

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Roman Krześlak, wyśw. 1961 ks. Zenon Miksa, wyśw. 1994

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna [Karolina] Mordaka, 1983, dominikanka
s. Joanna [Eufemia] Wydra, 1998, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Józef Jeleń, mian. 1 VII 2013 tel.44 724-56-62
Wikariusz: ks. Konrad Wojna, mian. 29 VIII 2020

czynna pn-pt 8:30-10:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.