Parafia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach
Proboszcz: ks. Wojciech Żelewski
Wikariusz: ks. Lech Stefanek, ks. Paweł Skowron
Telefon: 43 678-41-75

Adres: Kilińskiego 1/4, 99-200 Poddębice
http://parafia.poddebice.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1443 r. (abp Wincenty Kot)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany w stylu późnorenesansowym, orientowany. Pierwotnie jednonawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Od północy przy prezbiterium prostokątna zakrystia i kaplica na planie kwadratu. Przy nawie okrągła wieżyczka z klatką schodową na chór i nad sklepienia. Ściany wnętrza rozczłonkowane pilastrami dźwigającymi belkowanie z wydatnym gzymsem. Sklepienia kolebkowe z lunetami, w prezbiterium pierwotne, w nawie rekonstruowane. Okna wysokie, zamknięte półkoliście, w tarczach lunet okrągłe. W prezbiterium późnorenesansowa dekoracja stiukowa złożona z cienkich wałków i rozet; w kartuszach monogramy Jezusa i Maryi oraz herby: Grzymała, Lubicz, Pomian i Poraj. Na podniebiu łuku tęczowego dekoracja roślinna z uskrzydloną główką anioła. Kaplica otwarta do prezbiterium arkadą dekorowaną stiukami o motywach rogów obfitości, sklepiona ośmiopolową kopułą z latarnią, na bębnie wspartym na żagielkach. Na kopule skromna dekoracja stiukowa. Szczyt rekonstruowany. Dachy dwuspadowe. Portal o charakterze barokowym. Murowana dzwonnica z XVII w. .

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny późnorenesansowy z pierwszej poł. XVII w. z rzeźbami: św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Barbary i św. Katarzyny oraz obrazami: św. Teresy i św. Jadwigi z XVII w., przemalowanymi, zwieńczenia z rzeźbą MB z Dzieciątkiem z końca XVIII w. Ołtarz w kaplicy barokowy z około 1660 r. z obrazem św. Katarzyny z XVII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Poddębice – całe miasto, Byczyna wieś i kolonia – 1–2 km, Chropy – 4, Góra Bałdrzychowska – 6, Góra Bałdrzychowska Kolonia – 4, Klementów – 2, Łężki – 3–4, Praga – 2, Rąkczyn – 3, Rodrysin – 2–3, Zagórzyce – 4

Dni powszednie

07:00; 18:00
w wakacje: 07:00; 18:00

Soboty

07:00; 18:00
w wakacje: 07:00; 18:00

Niedziele i święta

07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
w wakacje: 07:00; 09:00; 11:00; 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9000

ODPUST: Narodzenia NMP, 8 września;
św. Katarzyny, 25 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 3,05 ha (0,5 km)

PLEBANIA: wybudowana w 1905 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, gaz

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica na cmentarzu grzebalnym, zbudowana w 1975 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, asysta, chór, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziecięcy Zespół DA „Valdocco”, Duszpasterstwo Strażaków PSP i OSP, Duszpasterstwo Młodzieży, Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców, Duszpasterstwo Rolników, Duszpasterstwo Sportowców, Grupa AA „Oaza”

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bronisław Cythurus do 1925; ks. Ignacy Krzyżaniak 1966–1970
ks. Michał Rozwadowski 1926–1935; ks. Adolf Frydrykiewicz 1970–1984
ks. Juliusz Aksman 1936–1940; ks. Tadeusz Melchinkiewicz 1984–2003
ks. Jan Drozdalski 1940–1941; ks. Jan Kozak 2003–2004
ks. Zenobiusz Nazdrowicz 1945–1965; ks. Andrzej Chycki 2004–2010;
ks. Janusz Sawicki 2010-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Włodzimierz Konopczyński, wyśw. 1972; ks. Jerzy Dominowski, wyśw. 1985
ks. Marek Izydorczyk, wyśw. 1983; ks. Tomasz Owczarek, wyśw. 1988;
SDB Dariusz Mikołajczyk, wyśw. 2007

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Paweł, chrystusowiec, aktualnie pracuje w Wilnie na Litwie

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Wiesława Kołodziejczyk, 1985, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Aleksandra Lachowska, siostry Maryi Niepokalanej

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Wojciech Żelewski, mian. 1 VII 2018 tel. 43 678-41-75
Wikariusze: ks. Lech Stefanek, mian. 30 VIII 2017
ks. Paweł Skowron, mian. 30 VIII 2019

czynna pn-pt 9:00-10:00 16:00-17:00

sb 9:00-10:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.