Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi
Proboszcz: ks. prał. Wiesław Potakowski
Wikariusz: ks. Mirosław Marczak
Telefon: 42 640-36-90

Adres: pl. Niepodległości 1, 93-029 Łódź
http://www.faustyna.lodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 IX 1996 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w sierpniu 1997 r. wg projektu architektów Pawła Marciniaka, Dariusza Wita¬siaka i Roberta Sobańskiego. Kościół zaprojektowano na rzucie wycinka okręgu; ten antropo¬morfizm rzutu kościoła przywołuje symbolicznie objęcie ramionami. Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegły, ze ścianami zewnętrznymi warstwowymi, oblicówka z cegły klinkierowej. Kościół poświęcony 14 X 2001 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
13-metrowy krzyż (papieski pastorał), Droga Krzyżowa malowana na szkle, umieszczona w oknach kościoła. Obraz Jezusa Miłosiernego – wierna kopia obrazu wileńskiego, obraz św. Faustyny, relikwiarz z relikwiami św. Faustyny, organy elektroniczne.

Ulice należące do Parafii

Brzozowa – nr 1–19, Cieszyńska – 1–15 i 2–18, Doroty – 3–6, Energetyków – 1–7 i 2–8, Krucza – 1–31 i 2–30, Łomżyńska – 1–17, Obywatelska – 1–19, Ordona – 3, Pabianicka – 1–37 i 4–20, Piękna – 2–22 i 3–29, Piotrkowska – 286–294 i 307–315, al. Politechniki – 40–50, Praska – 1–7, Przybyszewskiego – 4–24 i 1–47, pl. Rey¬mon¬¬ta, Ró­życ¬kiego – 1–23 i 2–30, Rzgowska – 3–5, 11–15, 2–6, 12–24, Senatorska – 1–5, Sieradzka – 1–9, Skrzywana – 16–20, Sosnowa – 11–31 i 12–32, Szczucińska – 2, Stocka – 3–13 i 2–14, Suwalska – 1–17 i 2–22, Wólczańska – 243–265 i 250–262, Zarzewska 1–41 i 2–44

Dni powszednie

07:00, 16.30 ( dla dzieci, tylko w I piątki miesiąca)18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 11:00(dla dzieci), 12:30(suma), 18:00 ( w wakacje - lipiec i sierpień nie ma mszy o 12:30)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6000

ODPUST: św. Faustyny, 5 października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (abp Wadysław Ziółek)

PLEBANIA: zakończenie budowy w 2004 r., połączona z kościołem, murowana, c.o., kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, asysta, ministranci, zespół redakcyjny gazetki parafialnej – Tygodnik „Źródło Miłosierdzia”, Poradnia Rodzinna, Szkolne Koło Caritas, Grupa młodzieżowa – Bractwa Miłosierdzia, Świetlica Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wiesław Potakowski 1996–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Alicja Jachowska, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1996–2006, małżeństw 1996–2006,
zmarłych 1996–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. prał. Wiesław Potakowski, mian. 30 VIII 1996, tel. 42 640-36-40
Wikariusz: ks. Mirosław Marczak, mian. 30 VIII 2019

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.