Parafia Świętego Wojciecha w NIESUŁKOWIE
Proboszcz: ks. Artur Pytlak
Wikariusz:
Telefon: 42 719-70-10

Adres: Niesułków 69, 95-010 Stryków
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jakub herbu Świnka)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół nie istniejący – drewniany rozebrany w poł. XVIII w. Obecny – wystawiony w drugiej poł. XVII w. z mensy biskupów włocławskich, gruntownie odrestaurowany w XIX w. W 1903 r. dobudowano doń murowaną kaplicę i kruchtę. Odrestaurowany w 1934 i 1948 r. Kościół drewniany na fundamencie z cegły, konstrukcji zrębowej, oszalowany, prezbiterium zwrócone na zachód. Nawa na rzucie prostokąta z węższym sklepieniem prezbiterium. Po obu stronach prezbiterium zakrystia i skarbczyk, murowane. Nawa przedłużona od wschodu (1934 r.) o węższą część mieszczącą chór i kruchtę w przyziemiu. Dachy dwuspadowe, gontowe (z 1948 r.). Pamiątkę konsekracji obchodzono w niedzielę po 16 lipca. Nie wiadomo kiedy i przez kogo konsekrowany.

Wyposażenie kościoła:
Ambona z pierwszej poł. XVIII w. w stylu regencji, ołtarz główny z poł. XVIII w., ołtarz boczny św. Wojciecha z pierwszej poł. XVIII w., ołtarz boczny Serca Jezusowego z pierwszej poł. XVIII w., obraz koronacji Matki Bożej z poł. XVII w., obraz Zdjęcie z Krzyża z pierwszej poł. XVIII w., feretron Matki Boskiej z przełomu XVIII i XIX w., relikwiarz z drugiej poł. XIX w., krzyż z poł. XVIII w., drewno pozłacane. Epitafia Kochanowskich herbu Jastrzębiec (†1848, †1851), Piotra Elżanowskiego († 1820), Barbary z Pińskich Skrzyńskiej i jej syna Teodora Skrzyńskiego z pierwszej poł. XIX w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka Duża – 5 km, Dąbrówka Mała – 5, Lipka – 1, Niesułków Kolonia – 1, Niesułków, wieś kościelna – 1,5, Nowostawy Dolne – 2, Nowostawy Górne – 3, Poćwiardówka – 3, Anielin - 2.

Dni powszednie

08.00 lub 18.00;
W Adwencie 7.00.
Nabożeństwa:
Majowe, Czerwcowe, Gorzkie Żale - po Mszy Św.,
Różańcowe, Droga Krzyżowa - przed Mszą Św..

Soboty

09.00, 11.00 od września do czerwca;
09.00, 16.00 od lipca do sierpnia

Niedziele i święta

09.00, 11.00 od września do czerwca;
09.00, 16.00 od lipca do sierpnia;
Boże Narodzenie 25 grudnia:
Pasterka o północy, 11.00
26 grudnia 09.00, 11.00
Wielkanoc:
Wielki Czwartek 18.00, Wielki Piątek 18.00, Wielka Sobota 19.00, Niedziela Zmartwychwstania 6.00 i 11.00;
Odpusty parafialne:
- ku czci Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, w niedzielę po 23 kwietnia o godz. 12.00;
- ku czci MB Szkaplerznej, w niedzielę po 16 lipca o godz. 12.00;

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 640

ODPUST: św. Wojciecha, obchodzony w niedzielę po 23 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i Niedziela Palmowa

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2014 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 1 ha (300 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1980 r., murowana, piętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe, ocieplona, nowe okna

FORMY DUSZPASTERSTWA: Różaniec Rodziców za Dzieci, Liturgiczna Służba Ołtarza: ministranci,chór, schola; Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Ekonomiczna.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stefan Janiak do 1928
ks. Stanisław Grabowski 1928–1932
ks. Józef Świątczak 1932–1939
ks. Korneliusz Jędrzejczak 1939
ks. Marian Nowak 1945–1946
ks. Kazimierz Wańkowicz 1946–1948
ks. Jan Kulik (późniejszy biskup) 1948–1954
ks. Mieczysław Wagner 1954–1970
ks. Bolesław Kowalczyk 1970–1974
ks. Ryszard Olszewski 1974
ks. Janusz Wesołowski 1974–1976
ks. Józef Grabarczyk 1976–1979
ks. Czesław Rosiak 1979–1984
ks. Marcin Bartczak 1984–1987
ks. Marian Cymerys 1987–1988
ks. Andrzej Miłosz 1988–1990
ks. Krzysztof Szalewski 1990–2001
ks. Ryszard Szymacha 2001–2007
ks. Adam Bajer vel Bojer 2007-2013
ks. Wojciech Jędrzejczyk 2013-

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2015, małżeństw 1946–2015,
zmarłych 1970–2015

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Artur Pytlak, mian. 6 VII 2019 tel. 42 719-70-10

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.