Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Wawrzyńca w Bujnach
Proboszcz: ks. Jerzy Petera
Wikariusz:
Telefon: 44 649-57-51

Adres: Parafialna 12, 97-371 Bujny (poczta Wola Krzysztoporska)
E-mail: wawrzyniec@bujny-parafia.pl

http://www.bujny-parafia.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 V 1990 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany na planie prostokąta, bezstylowy z dachem dwuspadowym. Rozpoczął budowę ks. Marian Pazurek. Skończył budowę ks. Jerzy Wiśniewski. Poświęcony 30 VI 1990 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Droga Krzyżowa gipsowa; ławki, 3 dzwony i dzwonnica, ogrzewanie napromiennikowe, organy elektroniczne

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bujny, wieś kościelna, Bujny Kolonia – 2,5 km, Bujny Parcela – 1,5, Gąski – 2,5, Wola Rokszycka – 2,5

Dni powszednie

17:00

Soboty

08:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 16:00 (okresowo)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1200

ODPUST: św. Wawrzyńca, obchodzony w niedzielę po 10 sierpnia;
Nawiedzenia NMP, obchodzony 31 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem Nawiedzenia NMP

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 0,5 ha (800 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1992 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, Rada Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.: –
ks. Jerzy Wiśniewski (1990-1994)
ks. Włodzimierz Konopczyński (1994-1999)
ks. Sławomir Ochocki (1999-2002)
ks. Andrzej Pełka (2002-2010)
ks. Grzegorz Cierliński – od 2010

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990–2006, małżeństw 1990–2006,
zmarłych 1990–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jerzy Petera, mian. 1 VII 2016 tel. 44 649-57-51

przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.