Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Wacława Męczennika w Grabnie
Proboszcz: ks. Grzegorz Świech
Wikariusz:
Telefon: 43 677-12-06

Adres: Grabno 12, 98-160 Sędziejowice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria-Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wybudowany w latach 1989–1999 wg projektu arch. Wojciecha Harabasza z Krakowa. Architektura nawiązująca do klasyki. Otynkowany na zewnątrz, pokryty aluminiową blachą, ogrodzony kutym, metalowym płotem, plac kościelny wyłożony kostką brukową. Poświęcony 30 V 1999 r. oraz konsekrowany 28 IX 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z elementów rzeźbionych w drewnie, złoconych (plastyk Robert Maciąg); ołtarz soborowy marmurowy, w którym umieszczono relikwie św. Faustyny Kowalskiej; ambonka marmurowa; Droga Krzyżowa z 1841 r. autorstwa Ignacego Stachowicza, odrestau¬rowana, pochodząca ze starego kościoła; krucyfiks drewniany z pocz. XVII w., posadzka marmurowa; organy elektroniczne; dzwony z napędem elektrycznym, zawieszone na wieży, ufundowane w 1961 r. (przez ks. Antoniego Bilskiego). W prez¬biterium obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława, św. Maksymiliana. Ławki na 200 miejsc, nagłośnienie, ogrzewanie elektryczne.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Grabica – 3 km, Grabno, wieś kościelna, Górki Grabieńskie – 2, Józefów – 5, Ligota – 4, Osiny – 5, Patoki – 6, Podule – 4, Siedlce – 3, Sobiepany – 6, Wola Wężykowa – 3, Zamość – 0,5

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2100

ODPUST: św. Wacława Męczennika, 28 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 26, 27, 28 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2011 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,78 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1895 r., murowana, wyremontowana w 1981 r., kanalizacja, centralne ogrzewanie założone w 2000 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rada Parafialna, asysta, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Franciszek Królikowski 1917–1926
ks. Tadeusz Urbański 1926–1928
ks. Cezary Goczałkowski 1928–1930
ks. Gustaw Witkowski 1930–1932
ks. Ignacy Pawłowski 1933–1940
ks. Franciszek Solarczyk 1945
ks. Jan Polak 1946
ks. Jerzy Ryszelewski 1947–1950
ks. Kazimierz Domosud 1950–1960
ks. Antoni Bilski 1960–1965
ks. Kazimierz Domosud 1965–1980
ks. Edward Wlazło 1980–1987
ks. Tadeusz Nosal 1987–2003
ks. Jan Bieda 2003–2007
ks. Ryszard Ciesonik 2007-2009
ks. Wiesław Kalupa 2009-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Adam Rasowski, wyśw. 1957 ks. Piotr Bamberski, 1994 (diecezja kaliska)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1919–2006, brak 1941–1944; małżeństw 1912–2006, brak 1941–1945; zmarłych 1916–2006, brak 1940–1944

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Grzegorz Świech, mian. 9 VI 2017, tel. 43 677-12-06

czynna przed lub po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.