Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Teodora Męczennika i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kociszewie
Proboszcz: ks. Mirosław Wujek
Wikariusz:
Telefon: 44 634-15-70

Adres: Kociszew 1, 97-425 Zelów
E-mail: wujmir@wp.pl

http://www.parafiakociszew.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania:
16 XII 1789 r. (abp gnieźnieński Michał Jerzy Poniatowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół zabudowano w 1660 r. z fundacji Rościsława i Zofii Walewskich, spłonął w 1765 r. obecny kościół wzniesiony w 1775 r. z fundacji miecznika sieradzkiego Zygmunt Dobka, poświęcony w 1783 r. do czasu erekcji parafii był kościołem filialnym parafii Łobudzice. Nawa główna o rzucie prostokąta i węższe od niej prezbiterium zamknięte wielobocznie, zakrystię z lewej strony prezbiterium oraz węższą część frontową obejmującą kruchtę i chór muzyczny.

Wyposażenie kościoła:
Wewnątrz kościoła znajduje się ołtarz głóny, pochodzący z 1878 r. Pośrodku ołtarza we wnęce znajduje się obraz M.B. Częstochowskiej. Na zasłonie obrazu widnieje postać św. Teodora. W retabulum ołtarza znajduje się barokowy relikwiarz w kształcie trumny z 1663 roku, na kości Św. Teodora Męczennika i puszka na głowę z II połowy XVII w.

Oprócz ołtarza głównego w kościele znajdują się dwa ołtarze boczne. Starszy z nich - prawy p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, wykonano po 1765 roku. Lewy ołtarz p.w. Św. Antoniego Padewskiego powstał po 1878 roku. Jego środek wypełnia obraz Św. Antoniego. W zwieńczeniu znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Z tego samego okresu pochodzą ambona i chrzcielnica. We wnętrzu kościoła można zobaczyć także barokowy portret Szlachcica z II połowy XVII w., barokową tablicę upamiętniającą konsekrację kościoła w dniu 3.07.1661, drewniany, pozłacany krucyfiks ołtarzowy z II połowy XVII w., barokowy obraz Św. Agaty Męczennicy, chór muzyczny.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Kociszew, kol. Kociszew, Pawłowa, Bocinicha, Grabostów, kol. Grabostów, Karczmy, kol. Karczmy, Kuźnica, Zabłoty, Dąbrowa, Zagłówki, Bominy.

Dni powszednie

07:30, 18:00 (V-I) 16:00 (X)

Soboty

07:30, 18:00 (V-I) 16:00 (X)

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 15:00 - w DPS Zabłoty

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1458

ODPUST:
Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzony w czerwcu w niedzielę po uroczystości; św.Teodora męczennika niedziela po 9 listopada

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,2 ha (300 m)

PLEBANIA:
zbudowana z cegły w 1884 r., otynkowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Mirosław Wujek 1.07.2014, tel. 044 634-15-70 /50 33 771 49.

PROBOSZCZOWIE od 1788 r.:
1788 – 1795 – Ks. Franciszek Gabriel Lasocki
1795 – 1796 – Ks. Augustyn Wężyk
1796 – 1797 – Ks. Marian Kruszewski
1798 – 1800 – Ks. Archanioł Jackowski
1801 – 1801 – Ks. Augustyn Wężyk
1801 – 1807 – Ks. Tomasz Śmiechowicz |
– Ks. Franciszek Grabowski |
– Ks. Marian Dobrowolski |
– Ks. Tymoteusz Iriller – franciszkanie z Bełchatowa
– Ks. Marian Kruszewski |
– Ks. Michał Jankiewicz |
– Ks. Łukasz Krokowski |
1807 – 1810 – Ks. Jerzy Skrzeszewski
1810 – 1811 – Ks. Walenty Marchwicki
1811 – 1814 – Ks. Piotr Koziarski
1814 – 1815 – Ks. Antoni Trzciński
1815 – 1817 – Ks. Marcin Jarecki
1817 – 1817 – Ks. Ludwik Gutowski
1817 – 1841 – Ks. Marcin Rudziński
1841 – 1844 – Ks. Jan Dobiński
1844 – 1851 – Ks. Konstanty Górecki
1851 – 1856 – Ks. Ignacy Borzęcki
1856 – 1857 – Ks. Gabriel Krasicki
1857 – 1861 – Ks. Józef Staniszewski
1861 – 1862 – Ks. Hieronim Bogusławski
1862 – 1878 – Ks. Leon Offmański
1878 – 1880 – Ks. Franciszek Kraszewski
1880 – 1889 – Ks. Teodor Naruszewicz – budowniczy plebanii
1890 – 1899 – Ks. Albin Struś
1899 – 1900 – Ks. Mikołaj Lubowiecki
1900 – 1904 – Ks. Mikołaj Stawicki
1904 – 1906 – Ks. Marian Jankowski
1906 – 1908 – Ks. Mikołaj Kozłowski
1908 – 1909 – Ks. Franciszek Nowak
– Ks. Antoni Krzysztof
1909 – 1914 – Ks. Barnaba Grzmielewski
1914 – 1920 – Ks. Michał Balcerowski
1920 – 1922 – Ks. Józef Hurko
1922 – 1927 – Ks. Leon Kaszyca
1927 – 1930 – Ks. Józef Krukowski
1930 – 1932 – Ks. Czesław Patrycy
1932 – 1933 – Ks. Tadeusz Oskierko
1933 – 1945 – Ks. Franciszek Szymczyk
1945 – 1946 – Ks. Tadeusz Kowalczyk
1946 – 1951 – Ks. Franciszek Szymczyk
1951 – 1959 – Ks. Stanisław Mazur
1959 – 1960 – Ks. Roman Krajewski
1960 – 1966 – Ks. Antoni Jagodziński
1966 – 1968 – Ks. Mieczysław Szurgodziński
1968 – 1983 – Ks. Mieczysław Lipiński
1983 – 1988 – Ks. Jan Ciesielczyk
1988 – 1990 – Ks. Marian Wiewiórkowski
1990 – 1998 – Ks. Grzegorz Kaźmierczak
1998 – 2014 – Ks. Zdzisław Jakubik
od 2014 – Ks. Mirosław Wujek

Obsada personalna:

Proboszcz: ks. Mirosław Wujek, mian. 1 VII 2014 tel. 44 634-15-70

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.