Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Szczepana w Koźlu
Proboszcz: ks. Dariusz Witerski
Wikariusz:
Telefon: 42 719-67-74

Adres: Koźle 56 , 95-011 Bratoszewice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XVI w. (abp gnieźnieński Jakub z Sienna Sienieński)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół drewniany, zabytkowy, dł. 30 m, szer. 9 m, wys. (wnętrze) 5,5 m. Ufundowany w 1752 r. przez dobrodzieja kozielskiego Józefa Kobyłeckiego. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu. Konse¬krowany 20 V 1752 r. przez bpa Krzysztofa Dobieńskiego, sufragana gnieźnieńskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z 1908 r. z obrazem MB Pocieszenia, zw. Sokalskim, i obrazem św. Szczepana, ołtarz boczny z obrazem św. Rocha, drugi z obrazem św. Józefa, organy z 1867 r., Droga Krzyżowa z 1936 r. Dzwonnica drewniana z XVIII w. konstrukcji słupowej, oszalowana, czworoboczna, dzwony z 1728 i 1998 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bronin – 2 km, Ciołek – 3, Gozdów Nowy i Stary – 4, Jurków – 3, Koźle, wieś kościelna – 1, Koźle Kolonia I – 1, Koźle Kolonia II – 1,5, Osse – 2, Osse Kolonia – 3, Pludwiny – 5, Romanów – 5, Sadówka I i II – 2, Wrzask – 3, Zagłoba – 4

Dni powszednie

między 15:00 a 19:00

Soboty

między 15:00 a 19:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, (VI-IX) 10:15 (kaplica w Osse Kolonii) - 11:30 w kościele

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1190

ODPUST: św. Rocha, obchodzony w niedzielę po 16 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: uroczystość Najśw. Serca Jezusowego i dwa następne dni

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 0,42 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1925 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, chór, asysta, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Gustaw Witkowski 1913–1922
ks. Ignacy Świąder 1922–1925
ks. Józef Zabłocki 1925–1931
ks. Antoni Strumiłło 1931–1933
ks. Józef Binkowski do 1935
ks. Edward Kulejewski 1935–1948
ks. Stanisław Wira 1948–1951
ks. Leopold Dopart 1951–1958
ks. Bolesław Grześkowiak 1958–1967
ks. Jan Śmiałkowski 1967–1978
ks. Bronisław Gwizdała 1978–1992
ks. Barnard Wieteska 1992–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Zygmunt Sobierajski, wyśw. 1966

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1742–2005, małżeństw 1742–2005,
zmarłych 1742–2005

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: Proboszcz: ks. Dariusz Witerski, mian. 1 VII 2014, tel. 42 719-67-74

czynna przed i po Mszy św.