Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie
Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Florczak
Wikariusz: ks. Jakub Hejduk
Telefon: 42 214-10-04

Adres: pl. 500-lecia 7, 95-030 Rzgów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 28 III 1469 r. (abp gnieźnieński Jan Guszczyński)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany z cegły i kamienia polnego w 1630 r. z fundacji Kapituły Krakowskiej. W latach 1949–1952 gruntownie odnowiony. W stylu późnorenesansowym, orientowany, jednona¬wowy. Bogata dekoracja stiukowa sklepień.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z rzeźbionym krucyfiksem z XVIII w., 5 ołtarzy bocznych z przełomu XVII i XVIII w. z obrazami: Świętej Trójcy, Serca Jezusowego, MB Często-chowskiej, św. Mikołaja, św. Antoniego, św. Rocha. Ambona z połowy XVIII w., stalle z początku XVIII w., organy z końca XIX w., 3 dzwony.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Babichy – 4 km, Bronisin Dworski (część) – 4, Czyżeminek I, II, III – 5–7, Gadka Nowa (część) – 5, Giemzówek – 5, Gospodarz majątek – 2–3, Gospodarz wieś, Gospodarz Cegielnia – 2–4, Grodzisko – 3, Guzew – 5, Huta Wiskicka – 4, Kalinko – 3–5, Kalino – 4–5, Konstantyna – 4–5, Prawda – 7, Rzgów, miejscowość z kościołem, Tadzin – 5

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:00, 10:00, 11:30, 18:00
co drugą niedzielę m-ca w kaplicy o 13:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6000

ODPUST: św. Stanisława Biskupa i Męczennika, obchodzony w niedzielę po 8 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i IV niedziela Wielkiego Postu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1998 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 2,4 ha (300 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1905 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, obecnie generalny remont

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Sióstr Felicjanek, ul. Ogrodowa 11
Kaplica pw. św. Michała Archanioła (uk. w 1996 r.)
Kaplica w Kalinie uzyskana i odnowiona w 2000 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, oaza, grupa modlitewno–pokutna, Akcja Katolicka

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Michał Skowronek 1906–1923
ks. Stanisław Sieciński 1924–1930
ks. Henryk Borowy 1930–1937
ks. Henryk Jaromiński 1937–1947
ks. Kazimierz Olszewski 1947–1948
ks. Karol Zych 1948–1949
ks. Edward Dąbrowski 1949–1962
ks. Jan Jachimek 1962–1970
ks. Jan Frankowski 1970–1975
ks. Stanisław Skura 1975–2004
ks. Tadeusz Malec 2004–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Franciszek Szychowski, wyśw. 1932
† ks. Józef Zimoń, wyśw. 1936
ks. Ryszard Salski, wyśw. 1952
ks. Paweł Jurek, wyśw. 1979
ks. Grzegorz Świech, wyśw. 1990
ks. Wojciech Błaszczyk, wyśw. 1995
ks. Jarosław Wypchło, wyśw. 1998 (Łowicz)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Jardzioch SDB, wyśw. 1965

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Sabina Goss, 1943, służebniczka NMP NP
s. Alina Frączkowska, 1958, służka NMP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1818–2006, małżeństw 1817–2006,
zmarłych 1834–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Florczak, mian. 22 III 2013 tel. 042 214-10-04
Wikariusz: ks. Jakub Hejduk, mian. 29 VIII 2020 tel. 42 214-10-41

czynna pn 9:00-10:00

wt, czw 9:00-10:00  16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.