Parafia Świętego Rocha w Drużbicach
Proboszcz: ks. kan. Paweł Sudowski
Wikariusz:
Telefon: 44 631-10-15

Adres: Drużbice Kolonia 57, 97-403 Drużbice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1688 r. (abp gnieźnieński)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wybudowany w latach 1889-1897 wg projektu arch. Kornelego Szrettera w stylu neogotyckim. Budował ks. Michał Ziarniewicz. Konsekrowany 20 VIII 1905 r. przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny – 2 obrazy: św. Rocha, wewnątrz MB Częstochowskiej; ołtarze boczne: Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa, MB Nieustającej Pomocy; organy 15-głosowe, 2 dzwony

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brzezie – 2,5 km, Bukowie Górne – 6, Drużbice, wieś kościelna, Drużbice Kolonia, Głupice – 3, Gręboszów – 1, Katarzynka – 3, Kazimierzów – 3, Kącik – 4, Kobyłki – 2, Łęczyca – 6, Nowa i Stara Wieś – 7, Patok – 5, Pieńki Głupickie – 5, Rasy – 5, Rawicz – 3, Stoki – 4, Wdowin – 2, Zbijowa – 10

Dni powszednie

17:30, 18:00 (V-VIII)

15:30, 16:00 (IX-IV)

Soboty

17:30, 18:00 (V-VIII)

15:30, 16:00 (IX-IV)

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2600

ODPUST: św. Rocha, 16 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 17, 18, 19 marca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: stary 2 ha (200 m), nowy 2 ha

PLEBANIA: zbudowana w 1885 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica na cmentarzu

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, III Zakon św. Franciszka, chór, asysta, ministranci, Bractwo św. Józefa

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Franciszek Świetlicki 1913–1923
ks. Ignacy Raszka 1924–1938
ks. Józef Siutowicz 1938–1941
ks. Antoni Łukasik 1945–1959
ks. Stanisław Mazur 1959–1967
ks. Alfred Mikołajewicz 1967–1969
ks. Czesław Janeczek 1969–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Wacław Pluciński, wyśw. 1934
† ks. Wacław Rybak
ks. Paweł Dziedziczak, wyśw. 1994

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Paweł Sudowski, mian. 1 VII 2018 tel. 044 631-10-15

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.